Image
Waarom verzet tegen de NAVO nodig is
Waarom verzet tegen de NAVO nodig is
Artikel
5 minuten

Op 25 mei komt VS-president Trump naar Brussel voor een NAVO-top en de inauguratie van het nieuwe NAVO hoofdkwartier, samen met andere rechtspopulisten. De reden van hun komst is minstens zo problematisch. Op de agenda: de verdere peperdure bewapening van de NAVO.

Op 25 mei komt VS-president Trump naar Brussel voor een NAVO-top en de inauguratie van het nieuwe NAVO hoofdkwartier. Trump komt niet alleen. Hij krijgt het gezelschap van een aantal rechts populistische Europese evenknieën: de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan en de Hongaarse premier Viktor Orban om er twee te noemen.

De reden van hun komst is minstens zo belangrijk en…. problematisch. Sinds de val van de muur, nu al een kwart eeuw geleden, is de NAVO getransformeerd tot een mondiale speler. Dit militair bondgenootschap ging allianties aan met tientallen landen en instellingen. Daarenboven zetten de NAVO of de lidstaten verschillende desastreuze militaire interventies op die de betrokken landen in chaos hebben achtergelaten.

Spanningen met Rusland

Met Rusland lopen de spanningen gevaarlijk op. De recente ontplooiing van enkele duizenden NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland, de stijgende militaire budgetten en de modernisering van de kernwapenarsenalen creëren een echt Koude Oorlogsklimaat. In de Baltische Zee-regio, in Oekraïne en Syrië vonden al een aantal gevaarlijke incidenten plaats.

Hoewel de NAVO met de vinger naar Rusland wijst zijn de opeenvolgende uitbreidingen van het NAVO-grondgebied richting Rusland daar niet vreemd aan. Stel je even het omgekeerde voor. In Rusland overheerst in elk geval het gevoel dat deze territoriale uitbreidingen van de NAVO en de daaropvolgende militaire opbouw aan de grens een stevige inbreuk betekenen op de eigen veiligheidsomgeving waarop moet gereageerd worden.

Kernbewapening ipv ontwapening

Het gevaar is extra groot omdat we te maken hebben met kernwapenmachten. In plaats van verder werk te maken van de ontmanteling van deze massavernietigingswapens, zijn de NAVO-kernwapenstaten bezig met peperdure moderniseringsprogramma’s. Washington plant dat er de komende decennia maar liefst 1.000 miljard dollar wordt voor uitgetrokken! In Groot-Brittannië zal de opwerking van het nucleaire Trident systeem 200 miljard Britse pond kosten. Dat zijn immense bedragen voor wat tenslotte letterlijk massavernietigingswapens zijn, wapens die dus na inzet de aarde en zijn bewoners volledig kunnen vernietigen. De NAVO-lidstaten willen van geen kernontwapening weten en boycotten daarom ook het VN-initiatief om te komen tot een verdrag dat kernwapens verbiedt. Het zal wellicht mee verklaren waarom ook Rusland zich tegen zo’n verdrag verzet.

De NAVO is al tot de tanden bewapend en wil meer

In plaats van de leiding te nemen in de wereldwijde ontwapening is de NAVO de stuwende kracht achter een nieuwe wapenwedloop. De kwestie van de geplande stijging van de defensiebudgetten zal een van de belangrijke agendapunten worden op de Brusselse NAVO-top. De VS zet al jaren druk op de Europese NAVO-lidstaten om de defensiebudgetten te laten stijgen. Er moet een ‘eerlijkere verdeling’ van de lasten komen, zo luidt het argument. In 2014 beloofden de NAVO-regeringsleiders zonder enig democratisch debat om de komende jaren te streven naar een stijging van de militaire uitgaven tot 2% van het Bruto Binnenlands Product. Op dit ogenblik halen maar vijf NAVO-landen die norm. Volgens Washington gaat het allemaal veel te traag en moeten er concrete afspraken komen. Dit plan om tot een ‘eerlijk’ Europees aandeel te komen duwt ons in werkelijkheid in de overbewapening.

NAVO-norm: Europa moet 130 miljard Euro extra besteden aan defensie

De NAVO-lidstaten zijn met 892 miljard dollar (NAVO-cijfers) nu al goed voor meer dan de helft van de wereldwijde militaire uitgaven. Goed twee derde daarvan wordt gedragen door de VS. Maar de wanverhouding is vooral groot als we de vergelijking maken met de veronderstelde tegenstander in Europa. Rusland zit amper aan 7% van het NAVO-budget en daar moet het Kremlin de komende jaren door de verslechterende economische toestand nog eens met een kwart in knippen. Als de NAVO-plannen vandaag zouden worden uitgevoerd, dan moet Europa 130 miljard Euro extra ophoesten voor zijn militaire apparaten. Dat is een gigantisch bedrag. De huidige Belgische regering heeft alvast beslist om het defensiebudget met enkele miljarden euro te laten stijgen, terwijl ze elders volop bespaart.

Investeer in mensen, niet in oorlog

In tijden van besparingen en strikte begrotingsnormen betekent dat een aanslag op de middelen die we nodig hebben voor de sociale zekerheid. Deze compleet verkeerde prioriteiten dienen niet de vrede maar de oorlogspolitiek. Een internationale NGO, het comité voor ontwapening, vrede en Veiligheid, rekende uit dat extreme armoede en honger uitgeroeid kunnen worden met een bedrag tussen 39 en 54 miljard dollar. Dat laatste bedrag komt exact overeen met wat president Trump extra wil injecteren in zijn militair apparaat. Om de kindersterfte met twee derde te doen dalen en de strijd tegen Aids, malaria en andere ziekten te overwinnen is 20 tot 25 miljard dollar nodig. Enz.

Als vredesbeweging willen we samen met de organisaties uit het maatschappelijk middenveld, dat onze regeringen de juiste prioriteiten leggen. Veiligheid gaat over klimaatmaatregelen, een gezond leefmilieu, zorgen dat iedereen over een redelijke levensstandaard kan beschikken en niet moet omkomen van de honger of bestrijdbare ziektes. Dat betekent ook dat ieders rechten worden gerespecteerd met inbegrip van de culturele.

Trump en zijn kompanen staan voor het tegenovergestelde en leggen niet alleen valse maar ook gevaarlijke prioriteiten. Vandaar ook dat we ze niet welkom heten en dat we geen top willen die onze maatschappij verder wil militariseren ten koste van het welzijn van de bevolking. Dus allen naar de betoging #Trumpnotwelcome op 24 mei (17u) in Brussel Noord. De vredesbeweging houdt een internationale tegentop met een vredesconferentie op 25 mei in Centrum Brussel, geweldloze acties en een vredeskamp met duidelijke boodschap: #natonotwelcome.

Meer info: www.trumpnotwelcome.be en www.stopnato2017.org


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.