Image
no to nato
De-escalatie in plaats van olie op het vuur! Persbericht naar aanleiding van de buitengewone NAVO-top te Brussel op 24 maart
Persbericht
2 minuten

In het licht van de dramatische gevaren voor de wereldvrede roept het internationaal netwerk 'No to war – No to NATO' de staatshoofden en regeringen van alle NAVO-landen op tot de-escalatie, dialoog en samenwerking.

Ruslands agressieoorlog tegen Oekraïne, die in strijd is met het internationaal recht, mag niet leiden tot een verdere verergering van de dramatische internationale situatie door maatregelen van de NAVO-landen om het conflict te intensiveren.  

We eisen een ondubbelzinnige verklaring van de NAVO die 'no fly-zones' verwerpt. Er mogen geen NAVO-troepen ontplooid worden onder welk label dan ook. Het netwerk benadrukt met klem: regeringen die troepen willen sturen naar Oekraïne of een no fly-zone promoten, bereiden een derde wereldoorlog voor! 
Laat ons nooit vergeten dat er in deze oorlog indirect kernwapenmachten tegenover elkaar staan!

We roepen op tot onderhandelingen over ontwapenings- en wapenbeheersings-overeenkomsten.

NAVO-landen zijn nu al oorlogvoerende partijen door wapens te leveren aan Oekraïne. We komen op voor een onmiddellijk einde aan de oorlogbevorderende en oorlogverlengende wapenleveringen. 

We willen vrede in Oekraïne: daarom eisen we een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugtrekking van de Russische troepen. We eisen een einde aan de oorlog in Donbass/Loehansk en een hervatting van de Akkoorden van Minsk. We eisen een onderhandelde politieke oplossing.

Vrede in Europa kan alleen bestaan met Rusland, en een Oekraïne dat fungeert als een politieke link tussen Oost en West. Neutraliteit is de beste oplossing. Geen buitenlandse troepen en geen buitenlandse militaire basissen in Oekraïne. 

Een Europa gestoeld op gemeenschappelijke veiligheid is de enige oplossing. De verdere bewapening van NAVO-landen lost geen enkel probleem op en verergert alleen sociale en ecologische crisissen in elk individueel NAVO-land en wereldwijd. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, worden Afrika en delen van Azië bedreigd met een dramatische hongersnood. 

Er moet een internationaal wederopbouwconcept, een Marshallplan voor Oekraïne, ontwikkeld worden. Hulp voor het voortbestaan van Oekraïne is van levensbelang voor de vluchtelingen en het hele land. 

Daarom eisen we dat ontwapening de uitdaging blijft!

We zeggen neen tegen een verdere uitbreiding van de NAVO. Militaire allianties zoals de NAVO moeten afgeschaft worden. We roepen op tot onderhandelingen over ontwapenings- en wapenbeheersingsovereenkomsten. 

We komen al op straat om deze eisen kracht bij te zetten op lokaal, regionaal en nationaal vlak. Internationaal komen we hiervoor samen in juni 2022 in het kader van de NAVO-top in Madrid.  
 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!