Achtergronddossier: kernwapens en NPT-herzieningsconferentie
1 minuut

In mei 2010 vindt in New York de vijfjaarlijkse Herzieningsconferentie plaats van het Non-Proliferatie Verdrag. Een van de afspraken van het verdrag stelt dat alle kernwapenstaten moeten ontwapenen. Dat is tot op heden echter niet gebeurd. Nochtans is dit de enige mogelijkheid om te voorkomen dat nog meer landen kernwapens gaan ontwikkelen (wat India, Pakistan, Israël en Noord-Korea ondertussen hebben gedaan). Sinds de verkiezing van president Obama staat het onderwerp kernontwapening gelukkig opnieuw bovenaan de internationale agenda.

 

Op de dossierspagina van vrede vind je een uitgebreid dossier met achtergrond en duiding bij de cruciale elementen die tijdens de Herzieningsconferentie in New York aan bod zullen komen.

In de Commissie Nucleaire Ontwapening van de Senaat (achter gesloten deuren) gaf Professor Rik Coolsaet op 2 maart een presentatie van de 'Recente Strategische Ontwikkelingen m.b.t. België's resterende kerntaak'.