Brief aan premier Di Rupo over nucleaire ontwapening
Brief aan premier Di Rupo over nucleaire ontwapening
Opinie
3 minuten

De vredesbeweging stuurde een brief naar premier Di Rupo met de vraag om concreet werk te maken van de nucleaire ontwapening zoals voorzien in het eigen regeerakkoord.

De vredesbeweging stuurde een brief naar premier Di Rupo met de vraag om concreet werk te maken van de nucleaire ontwapening zoals voorzien in het eigen regeerakkoord. Ze stellen deze vraag "omdat onze achterban bezorgd is over het uitblijven van een duidelijk signaal van de Belgische regering dat de kernwapens uit Kleine Brogel weg mogen, en van een krachtdadig beleid dat nucleaire ontwapening dichterbij brengt. Maatschappelijk is er immers een zeer breed draagvlak om die kernwapens te verwijderen van Belgische bodem."

Aan premier Elio Di Rupo
Cc: Leden van de commissies Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen

 

Geachte Excellentie,

Uw regering is één jaar aan het werk. De Belgische vredesbeweging vindt het tijd om u te vragen hoe u als leider van de regering concreet werk heeft gemaakt van de realisatie van de volgende zinnen uit het regeerakkoord: “De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen van het non-proliferatie verdrag. Zij zal op een besliste manier ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel slachtoffers maken. ”

Wij stellen u deze vraag, omdat onze achterban bezorgd is over het uitblijven van een duidelijk signaal van de Belgische regering dat de kernwapens uit Kleine Brogel weg mogen, en van een krachtdadig beleid dat nucleaire ontwapening dichterbij brengt. Maatschappelijk is er immers een zeer breed draagvlak om die kernwapens te verwijderen van Belgische bodem.

Ook Amerikaanse diplomaten zien de B61-bommen liever verwijderd uit Europa, zo stellen de onderzoekers van IKV Pax Christi. De VS hebben bovendien aangekondigd dat ze met Rusland willen praten over verdere nucleaire ontwapening. President Obama gaf aan dat hij hiervoor in zijn tweede ambtstermijn meer onderhandelingsruimte zal hebben. De nuclear-sharing landen kunnen nu aan de Amerikaanse regering een duidelijk signaal geven dat wat hen betreft de Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa mogen verwijderd worden. Ook de verklaring, die de grote meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer op 18 december 2012 ondertekende om de kernwapens terug te sturen, kan de aarzelende Belgische stappen naar nucleaire ontwapening aanmoedigen.

U weet ongetwijfeld van de plannen van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten om zowel de kernwapens zelf als hun dragers te moderniseren. Wellicht betekent dit dat de Belgische F-16's aan de gemoderniseerde B61 kernwapens moeten worden aangepast. En u weet ook dat dit gigantisch veel geld zal kosten. Geld dat veel beter zou kunnen besteed worden aan het stimuleren van tewerkstelling, aan de betaalbaarheid van een stevige gezondheidszorg en het behoud van kwaliteitsvol onderwijs. Ook dat zijn immers punten waar onze achterban zich zorgen over maakt.

Hartelijk dank om op onze vraag te antwoorden. Graag laten wij aan onze achterban, en ruimer de samenleving, weten wat uw standpunt is.

Met vriendelijke groeten,

Namens Abolition 2000

CNAPD, Vredesactie, Vrede, Pax Christi Vlaanderen

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.