Image
Persbericht || Nieuwe peiling: Belg verwacht totaal ander kernwapenbeleid van volgende regering
Persbericht || Nieuwe peiling: Belg verwacht totaal ander kernwapenbeleid van volgende regering
Persbericht
3 minuten

Eén maand voor de federale verkiezingen van 26 mei 2019 toont een peiling dat de Belgische bevolking een duidelijk ander kernwapenbeleid verwacht van de volgende federale regering. 

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de verschillende politieke partijen op om kleur te bekennen.

Breed draagvlak voor kernontwapening

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2017 ICAN, liet tussen 2 en 9 april 2019 een representatieve opiniepeiling uitvoeren bij 1.006 Belgen. Hieruit blijkt dat er een breed draagvlak bestaat voor een ambitieuzer Belgisch beleid inzake nucleaire ontwapening:

  • Een 2/3 meerderheid wil dat België het VN-kernwapenverbod ondertekent (64%) en dat Belgische financiële instellingen zich terugtrekken uit de kernwapenindustrie (66 %).
  • Een duidelijke meerderheid (53 %) wil dat nieuwe F35s niet uitgerust worden met een nucleaire capaciteit, dubbel zoveel als de voorstanders van zo’n nucleaire capaciteit (27 %).
  • Het aantal tegenstanders van een blijvende aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel is bijna dubbel zo groot als de voorstanders van een verlengde aanwezigheid (49 % vs 27 %).

 

Huidige kernwapenbeleid niet gericht op kernontwapening

De uittredende federale regering weigerde de afgelopen jaren elke betekenisvolle stap om bij te dragen aan nucleaire ontwapening.

Zo boycotte ze de VN-besprekingen die in 2017 leidden tot een nieuw VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens, dat een concreet kader schetst om te komen tot een kernwapenvrije wereld. Daarnaast weigerde de federale regering elke concrete stap om België kernwapenvrij te maken. In april 2015 namen zowel het federaal als Vlaams parlement nochtans resoluties aan die de regering verzochten de Amerikaanse kernwapens weg te halen uit Kleine Brogel. Die resoluties blijven tot vandaag dode letter.

België laat ook toe dat financiële instellingen actief op haar grondgebied winst maken door te investeren in massavernietigingswapens, in het bijzonder BNP Paribas waarvan de Belgische Staat de hoofdaandeelhouder is. De regering weigert ook expliciet uit te sluiten dat  nieuwe gevechtsvliegtuigen (en dus Belgische piloten) kernwapens kunnen vervoeren en inzetten.

 

Nieuw regeerakkoord moet ambitieuzer

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de verschillende politieke partijen op om de Belgische publieke opinie ernstig te nemen.

Concreet verwachten we dat het toekomstige regeerakkoord duidelijke engagementen bevat om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen, om Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen, om ondubbelzinnig af te zien van een nucleaire capaciteit voor de nieuwe F35-gevechtsvliegtuigen en om kernwapeninvesteringen te verbieden’, zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

Daarnaast roept de Coalitie Belgische banken op om het voorbeeld van KBC te volgen, dat al in juni 2018 aankondigde zich volledig terug te trekken uit de kernwapenindustrie. Het is frappant om vast te stellen dat Belgische banken zoals KBC kernwapeninvesteringen uitsluiten, en daarmee vooruitlopen op de Belgische wetgeving.

Na het draagvlak moeten nu ook de politici volgen. Politieke partijen moeten eindelijk kleur bekennen: zijn ze voor of tegen kernwapens? Zijn ze bereid om hun eigen beloftes uit het verleden eindelijk uit te voeren, of kiezen ze voor nog eens enkele decennia nieuwe Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel?’, besluit Pieter Teirlinck van Vrede vzw.

Op dinsdag 23 april 2019 (19-21h) organiseert de Belgische Coalitie tegen Kernwapens in Brussel een publiek kernwapendebat met vertegenwoordigers van Vlaamse politieke partijen. De avond wordt ingeleid door Beatrice Fihn, directrice van Nobelprijswinnaar voor de Vrede ICAN (2017). Meer info hier.

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.