Banken investeren in producenten van controversiële wapens
Artikel
3 minuten

Vijf grote bankgroepen (AXA, DEXIA, FORTIS, ING en KBC) investeren meer dan 1,5 miljard dollar in producenten van vier controversiële wapens. Investeren in landmijnen, clusterbommen, kernwapens, en wapens met verarmd uranium lijkt voor deze bankgroepen geen probleem te zijn.

Persbericht. Vijf grote bankgroepen (AXA, DEXIA, FORTIS, ING en KBC) investeren in landmijnen, clusterbommen, kernwapens, en wapens met verarmd uranium.

Brussel, 26 april 2004 Persbericht

Netwerk Vlaanderen vzw, Froum voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde, Vrede vzw

Vijf grote bankgroepen (AXA, DEXIA, FORTIS, ING en KBC) investeren meer dan 1,5 miljard dollar in producenten van vier controversiële wapens. Investeren in landmijnen, clusterbommen, kernwapens, en wapens met verarmd uranium lijkt voor deze bankgroepen geen probleem te zijn. Bovendien bieden zij alle vijf beleggingsfondsen aan in België die investeren in een Singaporeaanse producent van antipersoonsmijnen.

Dit zijn de resultaten van een onderzoek dat Netwerk Vlaanderen, samen met haar vredespartners (Forum voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde vzw en Vrede vzw), voerde naar de financiële links tussen deze vijf banken en dertien producenten van vier controversiële wapensystemen. Landmijnen, clusterbommen, kernwapens en wapens met verarmd uranium zijn stuk voor stuk wapens met een verwoestende kracht, die ontelbare burgerslachtoffers eisen. Maar AXA, DEXIA, FORTIS, ING en KBC zien hier voorlopig blijkbaar geen graten in.

Clusterbommen zijn reeds decennia verantwoordelijk voor duizenden burgerslachtoffers, ook jaren na conflicten. Ze werden gretig gebruikt in de oorlogen in Joegoslavië, Kosovo, Afghanistan en Irak. Landmijnen zijn de paria's onder de wapens. Jaarlijks vallen er 26.000 burgerslachtoffers van landmijnen. In meer dan driekwart van de wereld zijn landmijnen dan ook illegaal verklaard.

Kernwapens hebben een verwoestende kracht. Het zijn massavernietigingswapens, die een continue bedreiging vormen voor de ganse wereldgemeenschap. Ondanks ondertekende verdragen blijven de kernmogendheden hun kernwapenarsenaal moderniseren.

Wapens met verarmd uranium worden de laatste vijftien jaar openlijk gebruikt in militaire conflicten, ondanks hun zware chemische en radioactieve toxiciteit. Ze veroorzaken ook na conflicten zware gezondheidsproblemen bij soldaten en burgers.

Netwerk Vlaanderen en haar vredespartners eisen van de banken met aandrang hun investeringen in deze controversiële wapens stop te zetten. Dit zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn voor een volledige terugtrekking van de banken uit de wapenindustrie.

Dit onderzoek kadert in de campagne 'Mijn Geld. Goed Geweten?' van Netwerk Vlaanderen i.s.m. Forum voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde vzw en Vrede vzw. In oktober 2003 bracht een eerste rapport van deze campagne reeds aan het licht dat vijf bovengenoemde banken 1,5 miljard dollar investeerden in elf nationale en internationale wapenproducenten. Met dit nieuwe rapport willen deze organisaties de druk op de banken verhogen om hun investeringen in de wapenindustrie stop te zetten. De banken lijken immers de ernst van de zaak niet in te zien. Nog meer dan het eerste rapport geeft dit nieuwe rapport aan in welke onaanvaardbare praktijken en wapens banken betrokken raken, wanneer zij investeren in de wapenindustrie.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.