Image
Dringende oproep voor hulp aan Gaza - Stop de blokkade!
Gezondheidscentrum in de Gazastrook (Foto: Ludo De Brabander)
Dringende oproep voor hulp aan Gaza - Stop de blokkade!
Opinie
4 minuten

Tien Belgische organisaties, waaronder Vrede vzw, roepen de EU en de Belgische regering op, Israël onder druk te zetten om de illegale blokkade op te heffen. Ze moeten ervoor zorgen dat de noodzakelijke medische voorzieningen ter plaatse geraken om de corona-epidemie adequaat te kunnen bestrijden.

COVID-19 slaat ook toe in de Palestijnse gebieden. Van 284 Palestijnen is bevestigd dat ze met het virus zijn besmet (situatie op 14 april). Het merendeel in de Westelijke Jordaanoever. In Gaza zijn er 13 gevallen bekend. Het is vooral in deze smalle dichtbevolkte Gazastrook dat het wellicht om een grote onderschatting gaat. Honderden mensen zijn in quarantaine geplaatst om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar de capaciteit om ze te testen is beperkt. Omdat Israël de Palestijnse inwoners van Gaza al dertien jaar aan een illegale blokkade onderwerpt is er een schrijnend tekort aan medische uitrusting en medicatie om de epidemie te lijf te kunnen gaan. De vrees is groot dat het virus als gevolg van de blokkade de Gazastrook extra hard kan treffen. Er zijn slechts 87 beademingstoestellen voor 2 miljoen inwoners, waarvan 80 tot 90% al in gebruik is.

Blokkade werkt al jaren menselijke crisis in de hand

De Israëlische afsluiting is er de oorzaak van dat Gaza in een chronische menselijke crisis is verzeild geraakt. Gazanen zijn zwaar afhankelijk gemaakt van buitenlandse hulp, die evenwel maar met mondjesmaat binnengeraakt. Bijna twee derde van de bevolking leeft in voedselonzekerheid, de helft leeft onder de armoedegrens (van 5,5 $ per dag), met een quasi even hoge werkloosheid die nog aangroeit. Reeds vóór de pandemie had het gezondheidszorgsysteem in Gaza te kampen met ernstige tekorten aan medicijnen, medische benodigdheden en apparatuur. Het gebrek aan een adequate gezondheidszorg verplicht duizenden patiënten om een behandeling buiten Gaza te zoeken. Voor velen is die onbereikbaar omwille van een complexe en ondoorzichtige Israëlische vergunningsprocedure, wat tot levensbedreigende situaties leidt. Deze omstandigheden worden nog verergerd door een slechte elektriciteits- en watervoorziening, wat het nemen van noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan extra bemoeilijkt.

Oproep

In een brief aan de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid, Josep Borrell en de Europese ministers van Buitenlandse Zaken beschuldigt de Palestijnse solidariteitsbeweging in Europa Israël ervan te verzaken aan zijn verplichtingen als bezettingsmacht om de noodzakelijke en adequate steun te verlenen aan het gezondheidssysteem in Gaza. Ze stelt verder dat de internationale gemeenschap de kritische situatie waarin de Palestijnen in de Gazastrook zich al jaren bevinden heeft genegeerd. “Tot nu toe bleek Europa niet in staat om eigen principes en verklaringen na te leven en zijn medeplichtigheid aan het Israëlische bezettingssysteem, de apartheid en het kolonialisme te beëindigen.”

Volgens de Vierde Conventie van Genève rust op Israël als bezettingsmacht de verplichting om de veiligheid en het welzijn van de burgerbevolking in de gebieden onder haar controle te verzekeren. Zowel de Verenigde Naties als mensenrechtenorganisaties stellen dat de Israëlische blokkade de toegang tot levensnoodzakelijke goederen en diensten zwaar belemmert, wat neerkomt op een vorm van collectieve bestraffing en bijgevolg in strijd is met artikel 33 van de Vierde Conventie van Genéve.

In een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Goffin en minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo, vragen tien Belgische organisaties – waaronder Vrede vzw – om:

- onmiddellijk alle economische en politieke maatregelen te treffen, met inbegrip van sancties en vergeldingsmaatregelen in overeenstemming met het internationaal recht, om de Israëlische regering onder druk te zetten om een einde te maken aan de belegering van Gaza;

- in overleg met de ministers van Volksgezondheid van zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever voldoende noodzakelijke medische en sanitaire voorzieningen te leveren aan de lokale gezondheidsautoriteiten voor de detectie van het coronavirus en de behandeling van getroffen personen, evenals het benodigde materieel om de verspreiding in de gemeenschap en in lokale ziekenhuizen te voorkomen;

- ervoor te zorgen dat zij die niet in Gaza kunnen behandeld worden met succes contact kunnen opnemen met andere ziekenhuizen


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.