Image
yasubi

CC 4.0

Ecuadoraanse activisten maken zich op om te strijden voor het olieverbod
Artikel
8 minuten

De historische beslissing van Ecuador om te stoppen met de oliewinning in het Yasuní Nationaal Park, een van de meest biodiverse gebieden ter wereld, wordt bedreigd nu de regering de uitslag van het referendum van 20 augustus wil terugdraaien.

Een duidelijke meerderheid van de bevolking -bijna 59%- stemde 'ja voor Yasuní'. De Ecuadoranen kozen ervoor om het Amazonewoud in Ecuador te beschermen tegen boringen naar fossiele brandstoffen en om de oliereserves van het natuurpark voor onbepaalde tijd onder de grond te laten. Het resultaat was een enorme overwinning voor milieuactivisten die een post-olie economie willen inluiden.

Maar zowel Guillermo Lasso, de vertrekkende president, als Luisa González, de kandidate die de beste papieren heeft om in oktober de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te winnen, lijken de uitslag van het referendum naast zich neer te leggen.

"We willen niet dat de productie van Blok 43 [een olieveld] stopt. Dat willen we niet en we zullen geen enkele procedure steunen of overhaasten", zei Lasso tijdens een bijeenkomst op 5 september met afgevaardigden van lokale inheemse gemeenschappen, waarvan velen de economische impact van het stopzetten van de boringen vrezen en 'nee' hebben gestemd in het referendum.

Als gevolg van het referendum heeft de regering een jaar de tijd om te stoppen met de activiteiten in Block 43-ITT (ITT staat voor Ishpingo, Tambococha en Tiputini), een olieveld dat zich uitstrekt over bijna 2000 hectare binnen het park. Het gebied is het thuisland van de inheemse volken Waorani, Kichwa en Shuar, en grenst aan het land van andere 'ongecontacteerde' groepen. De autoriteiten mogen ook geen nieuwe oliecontracten tekenen voor Yasuní.

Beelden van de vergadering op 5 september zijn online uitgelekt. Als strategie om te voorkomen dat de uitslag van het referendum wordt uitgevoerd, zal de regering aanvoeren dat die "niet afdwingbaar" is, zei Lasso op de meeting. 

"Technisch gezien is het niet mogelijk om van de ene dag op de andere een oliebron stil te leggen. We stevenen erop af dat het referendum niet uitvoerbaar is. Het is niet haalbaar, begrijp alstublieft dat het niet mogelijk is en we zullen dit standpunt zo lang mogelijk handhaven", aldus Lasso.

Tijdens een persconferentie de dag na het referendum kondigden leden van de groepen die de ja-campagne leidden, omringd door de vlaggen van inheemse Ecuadoraanse volken, aan dat ze nauwlettend in de gaten zullen houden of de autoriteiten zich aan het mandaat van het volk zullen houden.

Activisten zijn zich nu aan het hergroeperen om de aanvallen op de volkswil te weerstaan. "Alle sociale organisaties [in Ecuador] weten dat wat je bereikt via de stembus, verdedigd moet worden in de straten", vertelt Alejandra Santillana, een lid van Yasunidos, het milieucollectief dat het voortouw nam in de 'ja'-campagne.

"Zoals altijd schenden ze collectieve beslissingen en rechten. We denken dat er van alles kan gebeuren. Daarom zullen we zeer waakzaam zijn", stelt Zenaida Yasacama, vicevoorzitter van de Confederatie van Inheemse Nationaliteiten van Ecuador (CONAIE).

Activisten eisen ook een uitgebreid herstelplan voor het Yasuní-park, dat rekening houdt met de bestaande schade aan de menselijke gezondheid en het milieu, en dat sterke bescherming biedt voor het park en zijn gemeenschappen.

Yasuní, dat in totaal meer dan een miljoen hectare tropisch regenwoud in het hart van de Amazone omvat, werd in 1989 uitgeroepen tot een UNESCO biosfeerreservaat. Het huist meer dan 1500 diersoorten en verschillende inheemse volken, waaronder de ongecontacteerde Tagaeri en Taromenane-gemeenschappen die in vrijwillige afzondering leven.

Al een halve eeuw bedreigen olieboringen het voortbestaan van dit regenwoud. Blok 43-ITT is het meest recent geopende olieveld, waar de oliemaatschappij in staatseigendom, Petroecuador, sinds 2016 opereert.

Reactie regering

President Lasso, wiens termijn op 25 november afloopt, zegt dat Ecuador 1,2 miljard dollar per jaar verliest als de olieboringen in Yasuní worden stopgezet. Yasunidos betwist dit cijfer. Op basis van de schattingen van oliereserves die Petroecuador heeft gegeven aan het Constitutionele Hof van het land, beweert Yasunidos dat een nauwkeuriger cijfer 148 miljoen dollar per jaar is.

Fernando Santos, de Ecuadoraanse minister van Mijnbouw en Energie, trekt het bindende karakter van het referendum in twijfel met het argument dat volgens de grondwet van het land, de uiteindelijke beslissing over olie-exploratie bij de getroffen bevolking ligt.

Hij suggereert dat de inwoners van de provincie Orellana -waar Blok 43-ITT ligt en waar bijna 58% 'nee' heeft gestemd tegen het ondergronds houden van de olie- de beslissende autoriteit hebben. Santos verklaarde op 24 augustus dat het Constitutionele Hof een definitieve uitspraak zal moeten doen en dat het boren naar olie in tussentijd zou voortgezet worden.

González, de presidentskandidate van de centrumlinkse 'Movimiento Revolución Ciudadana', die waarschijnlijk het volgende staatshoofd van Ecuador wordt na de verkiezing op 15 oktober, sloot zich aan bij het argument van Santos. Ze merkte op: "De lokale autoriteiten in Orellana zullen hun rechten moeten laten gelden in het juridische proces. We moeten toestaan dat dit zich in de rechtbank uitspeelt."

Maar activisten stellen dat zowel Santos als González een "voorafgaande geïnformeerde raadpleging [van de lokale inheemse bevolking] -die eigenlijk had moeten plaatsvinden voordat het blok geëxploreerd werd, maar wat niet gebeurde- verwarren met een nationaal volksreferendum". Beide democratische mechanismen zijn vastgelegd in de grondwet van Ecuador van 2008. (In het eerste geval heeft de de plaatselijke bevolking finaal beslissingsrecht, in het tweede de hele Ecuadoraanse bevolking.) 

Yasunidos hekelt de manier waarop de regering en de oliemaatschappijen "onzekerheid en angst” bevorderen “onder de lokale bevolking” die getroffen wordt door de olieboringen in de provincies Orellana en Sucumbíos, alsook hoe verwaarlozing door de staat heeft geleid tot een "relatie van afhankelijkheid en chantage" tussen deze gemeenschappen en de oliemaatschappijen.

Andere overheidsinstellingen vestigden eveneens de aandacht op mogelijke problemen. De Centrale Bank kondigde aan dat de werkloosheid zou stijgen als het boren zou worden stopgezet, terwijl de minister van Milieu, Water en Ecologische transitie, José Dávalos, waarschuwde dat het "onmogelijk" zou zijn om de activiteiten binnen de termijn van een jaar stop te zetten.

Aanvankelijk nam Lasso afstand van dit standpunt door te zeggen dat zijn regering de wil van het volk zou volgen. Maar zijn laatste verklaringen, spreken dit tegen - ondanks het feit dat de grondwet uit 2008, van Ecuador het eerste ter wereld maakte dat erkent dat de natuur (of Pachamama) rechten heeft.

"Het idee leefde [in 2008] dat met de opname in de grondwet van de natuur als houder van rechten, er een verandering zou zijn. Maar door de jaren heen hebben we gezien dat er geen verandering is. Geen enkele regering heeft interesse getoond in het beschermen van de natuur", zei Yasacama van CONAIE.

González heeft ook weinig respect getoond voor Pachamama door te beweren dat de olie-inkomsten ten goede komen aan de mensen en te eisen dat milieuactivisten alternatieve opties bieden voor het boren.

Yasacama, vicevoorzitter van CONAIE, sprak de bewering van González tegen: "Dat is niet waar. Toen er een olie-boom was, kregen we geen aandacht. We werden in de steek gelaten. Zelfs dieren zouden niet overleven op de plekken die zogenaamd onze scholen en gezondheidsfaciliteiten zijn."

De lange strijd voor een referendum

In 2007 vroeg de toenmalige president Rafael Correa -die nog steeds de partij van González leidt- de internationale gemeenschap om Ecuador van 3,6 miljard dollar te voorzien in ruil voor het niet winnen van olie uit Yasuní. Correa zei dat dit in overeenstemming zou zijn met het inheemse voorschrift van 'sumak kawsay' (goed leven), dat het jaar daarop in de nieuwe grondwet werd opgenomen als "een nieuwe vorm van samenleven van burgers in diversiteit en harmonie met de natuur".

Na het pleidooi van Correa werd een initiatief opgestart onder toezicht van de VN, maar het kreeg niet de verwachte steun. Het werd in 2013 door de Ecuadoraanse regering geschrapt, nadat het in zeven jaar tijd slechts 13,3 miljoen dollar had opgebracht. "De wereld heeft ons in de steek gelaten", zei Correa toen hij aankondigde dat blok 43-ITT nu open was voor boringen.

In die tijd braken overal in Ecuador protesten uit. Het was toen dat Yasunidos het levenslicht zag, een niet-partijgebonden beweging van voornamelijk jonge mensen. Later vervoegden andere groepen zich bij de strijd, waaronder de invloedrijke CONAIE. Hun strategie was om op te roepen tot een nationaal referendum om de Ecuadoranen te vragen of ze de oliereserves van Blok 43-ITT al dan niet voor altijd onder de grond wilden houden.

In de zes maanden voor april 2014 verzamelden deze groepen 757.623 handtekeningen (of 5% van het electoraat - veel meer dan het minimumvereiste voor een referendum), ondanks dat ze, volgens Yasunidos, werden geconfronteerd met bedreigingen, illegale bewaking en vervolging door de regering.

Maar na een snelle herziening van twee weken, verklaarde de Nationale Kiesraad (CNE) meer dan 50% van de handtekeningen ongeldig en weigerde de toestemming om een referendum te houden.

Vier jaar later vond een onafhankelijke commissie "ernstige aanwijzingen van willekeur" bij het tellen en beoordelen van de handtekeningen door de CNE. Dit leidde ertoe dat Yasunidos in beroep ging tegen de beslissing en verschillende juridische gevechten voerde tegen de regeringen van Correa, zijn opvolger Lenin Moreno en de huidige president Lasso, wegens schending van politieke rechten en belemmering van de rechtsgang.

Uiteindelijk werd er in april van dit jaar een hoorzitting gehouden voor het Constitutionele Hof.

"Tijdens de hoorzitting konden we alle argumenten naar voren brengen waarom het referendum nog steeds geldig was", zei Santillana, die namens Yasunidos voor de rechtbank verscheen.

De regering vroeg de rechtbank om het referendum af te wijzen omdat het de oliecontracten van het land zou verbreken, maar volgens Santillana bleken sommige feiten die de autoriteiten zelf aanvoerden uiteindelijk de organisatie van een referendum te ondersteunen.

"Het was heel indrukwekkend om te zien hoe de staat ons zelf de argumenten gaf. Het ministerie van Vrouwen en Mensenrechten diende bijvoorbeeld rapporten in over watervervuiling. Met andere woorden, de staat zelf stelde dat het water [in Yasuní] niet veilig was om te drinken omdat het erg vervuild was", zei ze.

Als bewijs voerde Yasunidos een zaak aan van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten over de vermeende internationale verantwoordelijkheid van Ecuador voor het schenden van de rechten van de Tagaeri en Taromenane-volken. In 2007 werd hun land, dat grenst aan Blok 43-ITT, "onaantastbaar" verklaard, een status die "alle soorten van extractieve activiteiten voor altijd verbiedt".

Op 9 mei stelde het Constitutionele Hof, Yasunidos in het gelijk, gaf het de toestemming om het referendum te laten doorgaan en berispte het de autoriteiten voor "een reeks handelingen van de staat die de volledige uitoefening van de inspraakrechten van de aanvragers belemmerden".

Santillana vertelde aan de alternatieve nieuwssite openDemocracy: "Het Yasuní-referendum is het eerste nationale en bindende referendum, maar al jaren stemt het Ecuadoraanse volk tegen extractivisme. De vraag hier is waarom geen enkele regering dit massale standpunt serieus heeft genomen."

Dit vertaalde artikel verscheen eerder op openDemocracy.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.