GEEN logistieke steun aan 'preventieve oorlog' !
Artikel
3 minuten

Een delegatie van het Anti-oorlogsplatform Irak, dat 150 organisaties verenigt in een campagne tegen een militaire interventie in Irak, is vorige week vrijdagnamiddag ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel.

Een delegatie van het Anti-oorlogsplatform Irak, dat 150 organisaties verenigt in een campagne tegen een militaire interventie in Irak, is vorige week vrijdagnamiddag ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel.

Het platform neemt nota van de wil van de minister om België in de kwestie Irak een actieve rol te laten spelen bij de voorstanders van een diplomatieke en multilaterale politiek. De minister zegt dat België, zich baseert op het internationaal recht om alle vraagstukken tussen staten aan te pakken en herinnert eraan dat ons land bij de VN is tussengekomen om kritiek uit te oefenen op het feit dat de militaire doctrine afglijdt naar een "preventieve oorlog".

Ook in het geval bewezen zou zijn dat Irak over Massavernietigingswapens beschikt, bevestigt de minister dat hij de deur open laat voor een politieke oplossing: ontwapeningsonderhandelingen gekoppeld aan een progressieve opheffing van het embargo. Hij zal vragen naar een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad van de VN, waarin opgenomen wordt dat de landen die geen lid zijn van de Veiligheidsraad toch toegang krijgen tot de bewijzen over het eventuele bestaan van massavernietigingswapens.

In geval van oorlog zal België geen troepen sturen en ook geen actieve steun verlenen. Minister Michel minimaliseert eventuele logistieke steun en ziet dat als een legitiem gevolg van de NAVO-akkoorden.

Militair engagement mag niet ingaan tegen internationaal recht

Het platform stelt dat de Belgische houding gebaseerd moet zijn op het algemeen respect voor het internationaal recht en het krediet van ons land moet behouden op de internationale scène. Bovendien is er ook de wil van de meerderheid van de bevolking, die tegen oorlog gekant is. De vraag dringt zich op of onze 'militaire verbintenissen' niet in vraag moeten worden gesteld. Militaire verbintenissen mogen niet indruisen tegen het internationaal recht.

De minister heeft niet geantwoord op de vragen van de delegatie over de rol van de Antwerpse haven in de voorbereidingen van een militaire actie tegen Irak, maar hij belooft dat hij eerstdaags de juridische elementen zal overmaken van zodra hij ze heeft bestudeerd. Maar op het ogenblik van ons onderhoud, waren Amerikaanse militairen al aangekomen in Sint-Niklaas om de ontvangst voor te bereiden van oorlogsmaterieel afkomstig van de basissen in de VS en Duitsland. Dat bevestigt volledig de informatie waarover de vredesbeweging al geruime tijd beschikt. Door zijn akkoord te geven aan deze operaties, neemt België deel aan de voorbereiding van een oorlog, die een unilaterale beslissing van Washington is in het kader van de strategie van een 'preventieve aanval'. Voor het anti-oorlogsplatform Irak lijkt het er sterk op dat woord en daad sterk met elkaar verschillen. Wij veroordelen scherp deze houding van onze regering. Wij vragen dat de regeringspartijen (SP.a en Agalev) die de platfortekst hebben ondertekend zich houden aan de principes die daarin staan geschreven. Daarin staat letterlijk dat België geen logistieke steun mag verlenen.

Het platform bevestigt dat de wapenwedloop en het bezit van massavernietigingswapens, zij het door een dictatuur of een democratie, ons in een gevaarlijke paranoïde situatie heeft gebracht en dreigt te leiden tot een onaanvaardbare 'preventieve oorlogslogica'.

Het platform roept op om vanavond om 17u deel te nemen aan de protestactie voor het Hotel Beveren, Gentse Weg 280, vanavond om 17u


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.