Image
militair apparaat

Creative Commons CC0

Geen nieuwe miljarden voor defensie. Investeer in welzijn en klimaat!
Persbericht
2 minuten

Vandaag bespreekt de ministerraad het budgettaire pad voor defensie. Tegen 2030 zouden de militaire uitgaven stijgen tot 1,54 % van het bruto binnenlands product. Miljarden euro’s zouden zo naar het leger en dure wapenaankopen vloeien.

Vrede vzw en Pax Christi zijn verontwaardigd en verbaasd over deze verdere stijging van het defensiebudget. We zijn verontwaardigd omdat er andere beleidsprioriteiten zijn waarin we toekomstgericht moeten investeren willen we duurzame vrede en veiligheid garanderen: gezondheidszorg, onderwijs, gelijkheid en tegengaan van klimaatverandering.

We zijn ook verbaasd. Op dit ogenblik maken groenen en sociaaldemocraten deel uit van de regering. De vorige regering (zonder groenen en sociaaldemocraten) besliste de militaire uitgaven te laten stijgen tot 1,3% van het BBP, met een pakket van 9,2 miljard voor wapens en militaire uitrusting. Toen tekenden beide stromingen verzet aan. Juist nu de pandemie de noden op vlak van welzijn, gezondheid, gelijkheid, klimaat en onderwijs duidelijk maakt gaan ze mee overstag voor nóg meer militaire uitgaven.

Met deze démarche volgt de regering slaafs de NAVO-doctrine. Nu al neemt dit militaire bondgenootschap meer dan de helft van de wereldwijde militaire uitgaven voor zijn rekening. Blijvend worden de bondgenoten aangespoord om tegemoet te komen aan de 2%-norm. Bovendien moet 20% van het budget naar militaire investeringen gaan waar enkel de grote oorlogsindustrie wel bij vaart. SIPRI toonde eerder al aan dat de wapenindustrie één van de enige sectoren is die groeide tijdens de pandemie.

De crisis tussen Rusland en Oekraïne wordt uitgespeeld om NAVO-lidstaten verder in de pas te laten lopen van de bewapeningsstrategie. De confrontatie met de grootmachten Rusland en China wordt uitvergroot om extra militaire uitgaven te verantwoorden. Deze confrontatiestrategie ligt ook aan de basis van de analyse die werd gemaakt door een groep van experts in juni vorig jaar op vraag van minister Dedonder. Zij adviseerden om meer te investeren in defensie. Een andere groep van academici reageerde op dat advies: “Militaire uitgaven moeten gerechtvaardigd zijn, gebaseerd zijn op een nauwkeurige beoordeling van hun politieke nut en gestoeld zijn op het besef dat er grenzen en risico’s aan verbonden zijn. Al die elementen ontbreken helaas in het verslag of krijgen een eenzijdig militair antwoord.” Waar blijft een overwogen strategie die zich baseert op diplomatie, verantwoordelijkheid en redelijkheid?

Aan de Belgische regering vragen we dit waanzinnige plan te stoppen. Met name aan de groene en sociaaldemocratische regeringspartijen vragen we consequent te zijn met eerder ingenomen standpunten en trouw te blijven aan de eigen pacifistische uitgangspunten.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Campagne

De NAVO vormt een voortdurende motor voor militarisering. De wereld heeft echter nood aan niet-militaire oplossingen en een versterking van competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.