Gezamenlijke oproep van de Vlaamse en Franstalige vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties aan de partijvoorzitters en Federale parlementsleden
Artikel
3 minuten

De koepels van Vlaamse en Franstalige vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties beschouwen de levering van machinegeweren aan Nepal als een flagrante schending van de Belgische wapenwet en de Europese gedragscode.

Geachte heer/mevrouw,

De koepels van Vlaamse en Franstalige vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties beschouwen de levering van machinegeweren aan Nepal als een flagrante schending van de Belgische wapenwet en de Europese gedragscode.


Artikel 4 van de wapenwet van 5 augustus 1991 verbiedt uitdrukkelijk de toekenning van een uitvoer- of doorvoervergunning indien deze "strijdig zou zijn met de externe belangen van België of met de internationale doelstellingen die België nastreeft en meer in het bijzonder zou bijdragen tot een klaarblijkelijke schending van de rechten van de mens." 
De wet verwerpt eveneens de aanvraag "wanneer het land van bestemming: 
-het hoofd moet bieden aan zware interne spanningen die van aard zijn om te leiden tot een gewapend conflict;
-in een burgeroorlog is verwikkeld;
-onder een Regering staat die terreurdaden of de drughandel steunt of zich daartoe leent;
-bewezen heeft de clausule van niet-wederuitvoer niet na te leven."

De Europese gedragscode rond wapenexport van 8 juni 1998, verbiedt eveneens de levering van wapens aan landen waar een duidelijk risico bestaat dat deze wapens gebruikt kunnen worden voor interne repressie, kunnen bijdagen aan het veroorzaken van gewapende conflicten of het verlengen van bestaande spanningen. Bovendien verplicht criterium 8, punt 3 de lidstaat die een wapenlevering wil uitvoeren nadat een andere lidstaat dit reeds weigerde, om deze lidstaat te consulteren.

Volgens de rapporten van de Europese Commissie, het Internationaal Comité voor het Rode Kruis en Amnesty International is er in Nepal sprake van een grootschalig gewapend conflict tussen de Nepalese regering en de Maoïstische rebellen dat reeds aan 4700 mensen het leven kostte. Beide partijen in het conflict begaan daarbij grove schendingen van de mensenrechten. 

We verwachten daarom dat de regering, partijvoorzitters en de parlementsleden hun democratische verantwoordelijkheid opnemen en de toepassing van artikel 4 van de Belgische wapenwet en de naleving van de Europese gedragscode eisen. De schendingen van de mensenrechten en het bloedige conflict in Nepal zijn voldoende ernstig om de exportvergunning op basis van de bestaande wetgeving in te trekken. De Duitse Veiligheidsraad heeft om die reden de exportvergunning voor Nepal reeds geweigerd. 

We vragen ook dat er een ernstig parlementair debat gevoerd worden over de goedkeuring van uitvoervergunningen voor India en Pakistan. Beide landen leven nog steeds op voet van oorlog met elkaar rond Kasjmir en vormen als kernwapenstaten een bedreiging voor de internationale vrede. 

De bestaande Belgische wapenwetgeving moet bovendien zo gewijzigd worden dat het parlement in de toekomst de toepassing van de wet op de wapenleveringen geval per geval kan controleren. 

11.11.11. Vlaanderen, Vrede, Forum voor vredesactie, Pax Christi Vlaanderen en Oxfam-Solidariteit.


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.