Herdenking Hiroshima & Nagasaki
4 minuten

Naar jaarlijkse gewoonte herdachten we op 9 augustus in de stad Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door middel van atoombommen totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg.

We lieten 65 lampionnen te water onder muzikale begeleiding van het Klezmer Ensemble Maggid, die op één van de houten gondels van vzw Viadagio tussen de lichtjes dreven. 

Patrick Vankrunkelsven, voormalig VU- en Open VLD-politicus en vredesactivist, gaf een toespraak waarin hij vooral de hoop uitdrukte dat de wereldleiders eindelijk werk maken van een wereld zonder kernwapens.
Andy Vermaut van Friends of the Earth bracht een eigen aangepaste vertaling van een ooggetuigenverslag van een van de overlevenden van de bombardementen.

Vzw Vrede overhandigde een regenboogkleurige vlag met het woord 'peace' aan waarnemend burgemeester Christophe Peeters. Na een enthousiaste speech, waarin hij ook aandacht vroeg voor de slachtoffers van andere oorlogen en conflicten, mocht Peeters de eerste lampion te water laten. 

Daarna was het de beurt aan de andere aanwezigen, waaronder verschillende Gentse gemeenteraadsleden en politici. Zoals Martine De Regge (SP-a), Sofie Bracke (open VLD), Guy Reynebeau (SP-a), Jurgen Bockstaele (SP-a), Vera Dua (Groen!), Helga Stevens (NV-A) e.a.

Het belang van de herdenking

We willen de slachtoffers herdenken, maar we willen vooral dat dit wapen nooit nog gebruikt zal worden. Dat kan enkel in een kernwapenvrije wereld. En die komt er niet spontaan. Daarvoor is steun van de bevolking nodig en politieke druk. 2010 was een cruciaal jaar voor de kernontwapening met een herzieningconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in New York in april jongstleden.

Ook in België kunnen we ons steentje bijdragen, in het bijzonder in Gent. Een stad waarvan de burgemeester lid is van de ‘Burgemeesters voor de vrede’ een internationaal netwerk dat onder meer ijvert voor een totale afschaffing van kernwapens.

Van 22 tot 24 september, ironisch genoeg een dag na de Internationale Dag voor de Vrede op 21 september, vindt in onze stad een informele defensietop plaats, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Alle Europese ministers van defensie zullen op dat moment in Gent aanwezig zijn.

Daarom willen we graag aan ons stadsbestuur vragen om van de gelegenheid gebruik te maken om de vredeswens van de Gentenaars uit te drukken. Want wij zijn het niet eens met de richting van de Europese defensiepolitiek.

Wij willen geen top in onze stad die zich voorbereidt op oorlog. De EU mag geen economisch blok zijn met een militaire arm. Europa moet een vredesproject zijn dat in eerste instantie werk maakt van een sociale en milieupolitiek, dat zorgt voor duurzame jobs, garant staat voor publieke dienstverlening, de sociale zekerheid beschermt, een eerlijk en evenwichtig handelsbeleid voert en investeert in duurzame ontwikkeling. Wij willen dat de oorlog in Afghanistan stopt. Wij willen geen militarisering van Europa. En we eisen een verwijdering van alle kernwapens van het Europese grondgebied.

Ook op Belgische bodem, op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, liggen Amerikaanse kernwapens, met een vernietigingskracht die 40 keer groter is dan de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki samen.

Wat kunnen wij doen? Om aan de Europese ministers van defensie te tonen dat onze stad een vredesstad is en omdat het op 21 september de Internationale dag van de Vrede is, vragen we aan alle Gentenaars om tijdens de week van de top een vredesvlag uit het raam te hangen. We roepen ook iedereen op om mee te stappen in de vredesmanifestatie op 23 september.

Ook het stadsbestuur kan een belangrijke bijdrage leveren:
Door onze vredesboodschap mee te geven aan de hoge gasten tijdens de officiële receptie op het stadhuis. En door net zoals de bevolking vredesvlaggen te hangen aan de officiële stadsgebouwen.

Waarnemend burgemeester Dhr Christophe Peeters mocht de eerste vredesvlag in ontvangst nemen van Vredesoverleg Gent.


Deze jaarlijkse herdenking is een initiatief van Vredesoverleg Gent, gecoördineerd door Vrede vzw.

Er was een mooie opkomst. Meer dan 100 mensen kwamen naar de toespraken luisteren, en de zee van drijvende lampionnetjes trok de aandacht van alle aanwezigen op Gras- en Korenlei.

Ook de pers was talrijk aanwezig: de herdenking verscheen in het VRT laatavondnieuws op maandag en dinsdagmiddag. AVS besteede er ook een reportage aan in hun nieuwsuitzending. De gentenaar.be maakte een reportage (nog steeds te zien op youtube). Op de website Gent blogt vind je ook een uitgebreid artikel. Voor meer foto's van de avond kan je terecht bij Fotoroma.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.