Image
Jeremy Corbyn op de International Peace Conference Barcelona

Jeremy Corbyn op de International Peace Conference Barcelona (Foto: LDB)

“(Her)verbeeld de wereld.” Massale opkomst voor Internationale vredesconferentie in Barcelona
Actieverslag
4 minuten

Maar liefst 3000 mensen uit tientallen landen wereldwijd nemen deel aan de hybride (online of fysiek) internationale vredesconferentie in Barcelona georganiseerd door het International Peace Bureau. Op de openingsavond, vrijdag 15 oktober, verwelkomden een hele reeks prominente sprekers een aandachtig en enthousiast publiek.

Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zei dat een globale actie voor vrede nooit eerder zo belangrijk was. “Als je vrede wil, cultiveer je rechtvaardigheid.” Randi Weingarten die voorzitster is van de Amerikaanse Federatie van Leerkrachten (AFL-CIO), benadrukte het extra belang van onderwijs dat centraal staat in het valoriseren van de waarheid in deze tijden. “Onderwijs is noodzakelijk voor een eerlijke en accurate geschiedschrijving. Het zorgt ervoor dat kennis van onze rechten en die van anderen wordt doorgegeven. Vandaag moeten deze waarden en democratische principes meer dan ooit verdedigd worden”, aldus Weingarten.

Béatrice Fihn van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens (ICAN), winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2017, wees erop dat de 9 kernwapenstaten maar blijven werken aan de modernisering en uitbreiding van hun kernwapenarsenalen ondanks de aan de gang zijnde pandemie, de klimaatveranderingen en het stijgende racisme. “Nochtans zijn waarden in regels gegoten en een van die regels is dat burgers beschermd moeten worden tegen biologische en chemische wapens en nooit meer mogen worden ingezet. Dat is de reden waarom ze verboden zijn. Waarom blijven staten dan nog investeren in kernwapens?” Ondertussen is het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (TPNW) in werking getreden. “Als mensen samenwerken dan kan dat veranderingen bewerkstelligen. De steun voor het Verdrag groeit. Het krijgt de steun van het volk. In toenemende scharen zich ook parlementairen achter het verdrag, en dat geldt eveneens voor steden en gemeenten. Zo spraken in Spanje al 72 lokale overheden hun steun ervoor uit.”

Er kan geen vrede zijn, zonder sociale rechtvaardigheid

Sharan Burrow, Algemeen Secretaris van het Internationaal Vakverbond (ITUC), opende met: “We zullen blijven opkomen tegen fascisme en militarisme”. Sociale ongelijkheid is een van de belangrijke oorzaken van conflict. Militarisme, kernwapens en bewapening zijn het verkeerde antwoord. “Er kan geen vrede zijn, zonder sociale rechtvaardigheid. En er kan geen sociale rechtvaardigheid zijn zonder vrede." Burrow sprak haar steun uit voor het TPNW en het VN-Verdrag rond Wapenhandel (ATT). “Het ATT is ondertussen door de meeste landen geratificeerd, maar toch bloeit de wapenhandel als nooit tevoren.” En ze besluit: “we hebben nood aan een gemeenschappelijke veiligheid in plaats van militaire veiligheid. We hebben sociale bescherming nodig in plaats van militaire bescherming.”

De bekende Indische ecofeministe Vandana Shiva hield een krachtig pleidooi om een eind te maken aan de arrogantie tegen de planeet. “Chemicaliën, monoculturen,… het is een echte oorlog tegen de biodiversiteit. De enige weg om te overleven is om de diversiteit van de natuur te respecteren.” In Congo is de oorlog verbonden aan de strijd om grondstoffen, aldus Shiva. “We moeten deze oorlog tegen de grondstoffen stoppen en vrede sluiten met de aarde”

Zij die beweren dat ze de mensenrechten verdedigen, zijn dezelfde die verantwoordelijk zijn voor de wapenhandel

De laatste spreker was Jeremy Corbyn, de voormalige leider van Labour. Hij ging door op wat Vandana Shiva zei, namelijk dat het milieu en de gezondheidszorg deel uitmaken van een vredesproces. En: “De vrije markt biedt geen oplossing.” Het grootste deel van zijn toespraak wijdde hij aan de verschillende grote westerse oorlogen. “9/11 was verschrikkelijk en zonder rechtvaardiging. Maar was dat een reden om een oorlog te starten in Afghanistan? Om het land 20 jaar lang te bezetten? Om er miljarden oorlogsdollars aan te besteden? Om tienduizenden Afghaanse burgers en soldaten te doden? Daarna volgde Irak met de nonsens van de massavernietigingswapens als rechtvaardiging. Daarop was Libië aan de beurt, Syrië,… Deze oorlogen hebben de vluchtelingenkampen gevuld.” Zij die beweren dat ze de mensenrechten verdedigen, zijn dezelfde die verantwoordelijk zijn voor de wapenhandel, aldus Corbyn. “Als je wapens verkoopt aan Israël, dan weet je dat ze gebruikt zullen worden om Gaza te bombarderen. Als je wapens verkoopt aan Saoedi-Arabië, dan weet je dat ze ingezet zullen worden in Jemen”. Hij deed een oproep voor solidariteit. “Nooit eerder waren er zoveel vluchtelingen, 70 miljoen al wereldwijd. Ze zijn de uitwassen van oorlog en sociale onrechtvaardigheid. Ze ontvluchten mensenrechtenschendingen. Ze hebben onze solidariteit nodig.” Wat we kunnen doen? Campagne voeren voor vrede, tegen oorlog en wapenhandel. Hij wees ook op het belang van vredesopvoeding. “We zijn wereldwijd afhankelijk van elkaar. We moeten onze kinderen leren begrijpen hoe mooi het kan zijn om te leven met de rijkdom van diversiteit aan culturen”.

Het komende weekend kunnen deelnemers genieten van een rijk gevuld programma waarbij het brede vredesthema aan bod zal komen in verschillende plenaire sessies en tientallen workshops.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.