Jongerenwerking van Vrede vzw: een presentatie
Actieverslag
3 minuten

Verslag van het jongerenweekend van Vrede vzw in Zomergem.

Geschiedenis

Ergens te velde, in Zomergem, kwamen in de winter van 1999-2000 een 10-tal geïnteresseerde jongeren bijeen in de schuur van Mong Rosseel. Zoals ook de schuur wat tijd nodig had om op te warmen, zo verliep het ook met de kennismaking van de jongeren. Daar werden de algemene doelstellingen besproken, de interessesfeer uitgediept en had men het over de richting van de werking. Het resultaat is een hecht groepje geëngageerde jonge mensen dat op regelmatige basis bijeenkomt en nu haar derde jaar inzet.

De basis van de werking bestaat uit vrijwilligers enerzijds, namelijk een enthousiast groepje 16- tot 30-jarige jongeren met een interesse voor internationale politiek, demilitarisering, duurzame ontwikkeling, rechtvaardige handel en natuurlijk ook het vraagstuk rond de democratische globalisering. Anderzijds houdt de werking stand dank zij de doorwinterde medewerkers van Vrede vzw en worden de stagiairs van Vrede hierbij actief betrokken.

 

Naast de ondersteuning via de kas van Vrede vzw wordt de werking met eigen middelen bekostigd. Daarom durft de ploeg het gevecht aan te gaan met de papiermolen van de subsidieverstrekkers, waaronder bijvoorbeeld Netwerk Vlaanderen en Jint.

De jonge ploeg legt vooral de nadruk op een opvolging van de actualiteit, gekoppeld aan dynamische actie, en het specifiek bereiken van het jongere publiek, om zo dat publiek vertrouwd te maken met internationale politiek en de informerende werking van Vrede en haar bibliotheek. Andere aandachtspunten zijn algemene sensibilisering en een uitbreiding van de jongerenwerking.

 

Een selectie uit de gepleegde activiteiten:

Zoals gezegd werkt de ploeg vooral rond actuele thema's zoals ontwapening, de Koerdische en Palestijnse kwestie en het globaliseringsdebat. In het kader daarvan werd in Brussel een jongerenmars georganiseerd tegen het Navo-optreden en de daarmee gepaard gaande bombardementen in Kosovo. Een delegatie van de jongerenwerking was aanwezig op verschillende protestwakes aan de ambassade van Rusland (cf. Tsjetjenië), aan die van de V.S. (cf. Kosovo) en aan de ambassade van Israël (cf. Palestijse kwestie). De klimaatconferentie van Den Haag werd gevolgd door de jongeren, hetzelfde geldt ook voor de Top van Gent (O19) en de Europese Top van Laken (D14) jongstleden. De pijlen worden ook gericht op het jonge academische volkje. Zo werden er verschillende voordrachten, videovoorstellingen en debatavonden georganiseerd aan de RUG. Laagdrempelige activiteiten (fototentoonstellingen met bijhorende vernissages en optredens georganiseerd rond de Koerdische en de Palestijnse kwestie en de politieke protestfuif naar aanleiding van de Top van Laken) kenden een groot succes. Inhoudelijke vormingsweekends lieten de gegadigden toe dieper in te gaan op bepaalde facetten van de politieke actualiteit.

 

Geplande activiteiten

Momenteel voert het jongerenteam verkenningen uit omtrent het samenwerken met andere jongerenorganisaties.

Een actieve deelname aan de nakende betoging van Hand in Hand staat op stapel. Een uitwisseling met de Movement de la Paix is in volle ontwikkeling. In het eigen huis staan debatavonden op til. Een regelmatige bijdrage aan het tijdschrift Vrede behoort ook tot de nieuwe voornemens.

 

Uitnodiging

Heb jij ook zin om iets meer te doen met jouw interesses voor internationale politiek & solidariteit?

Of wil je je gewoon wat meer verdiepen in de besproken thema's? Altijd welkom.

Pieter Teirlinck en Roel De Coninck

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.