Image
Vooruitblik MSP

ICANW

België neemt dan toch deel aan historische VN-conferentie over kernwapenverbod
Persbericht
3 minuten

Van 21 tot 23 juni komen meer dan 100 landen samen in Wenen in het kader van het VN Verbodsverdrag op Kernwapens tijdens de eerste 'Meeting of States Parties' (MSP). Dit zal de eerste gelegenheid zijn voor de internationale gemeenschap om werk te maken van een concreet plan voor een wereld zonder kernwapens sinds de Russische nucleaire dreigementen. Ons land kondigde op de valreep aan dan toch te zullen deelnemen als waarnemer. De Belgische Coalitie is blij dat de regering het eigen regeerakkoord eindelijk in de praktijk omzet.

Kernwapens staan weer bovenaan de internationale agenda. De Russische inval in Oekraïne en de dreigementen om kernwapens te gebruiken hebben de angst voor een kernoorlog opnieuw aangewakkerd. Dit stelt oude assumpties rond veiligheid en afschrikking in vraag. Binnen dit conflict worden Russische kernwapens niet gebruikt om af te schrikken, maar om te dwingen en te intimideren, en een dekmantel te bieden voor oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten. Het is nu duidelijker dan ooit dat echte veiligheid onmogelijk is zolang er kernwapens bestaan.

De eerste MSP is een historische gebeurtenis en het perfecte kader om werk te maken van concrete stappen richting nucleaire ontwapening. Tijdens de MSP zijn niet alleen verdragspartijen uitgenodigd, maar ook alle landen die interesse hebben, zijn welkom als waarnemer. 

België vervoegt nu de club van EU en NAVO-leden en bondgenoten die reeds aankondigden aanwezig te zijn: Duitsland, Finland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland nemen deel als waarnemer. Ook Australië kondigde vorige week nog aan te zullen deelnemen. Door aanwezig te zijn in Wenen kan België effectief nagaan op welke manier het Verbodsverdrag een positieve impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening, een intentie die specifiek opgenomen werd in het huidige regeerakkoord.

Maar de aanwezigheid van België komt er tegen een veel te zware prijs. Terwijl premier De Croo tijdens de Commissie Buitenlandse Betrekkingen op woensdag 15 juni nog aangaf niet van plan te zijn een delegatie te sturen omdat dit de NAVO-eenheid in gevaar zou brengen, beslist België nu toch te gaan in het kader van een regeringsdeal rond de verhoging van het defensiebudget tot 2% van het Bruto Binnenlands Product tegen 2035.

Deze afruil is zeer mager, aangezien België slechts als waarnemer gaat -iets dat in feite gewoon een uitvoering is van het regeerakkoord- in ruil voor een totaal niet op voorhand afgesproken fikse verhoging van het Belgisch defensiebudget naar een door de NAVO opgelegde norm! De NAVO een brood geven (stijging van het defensiebudget) om zelf een kruimel (aanwezigheid op het TPNW als waarnemer) te kunnen meepikken, heet dat.

De verhoging van het defensiebudget zal er komen te midden van veel dringendere sociaal-economische noden waarvoor er zogezegd geen geld kan uitgetrokken worden. Dat de regering nu haar eigen regeerakkoord nakomt door een Belgische delegatie naar Wenen af te vaardigen zou voor Vrede een evidentie moeten zijn, waar niets tegenover hoeft te staan.

Vrede vzw stuurt een delegatie naar Wenen en voorziet regelmatig updates via:

nonukes.be
Webinar op 20 juni om 20u

Contact: Arthur Sanders (vanaf woensdag 22 juni) : 0474/38.47.79 – arthur@vrede.be


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.