Image
Ban Treaty

Foto: ICAN

België moet Duits voorbeeld volgen en deelnemen aan eerste bijeenkomst van Nucleair Verbodsverdrag
Persbericht
2 minuten

Vrede vzw en Pax Christi zijn verheugd dat Duitsland in het regeerakkoord heeft ingeschreven dat het land als waarnemer zal deelnemen aan de eerste ‘Meeting of State Parties’ (MSP) van het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (TPNW) in Wenen (22 – 24 maart 2022). Daarmee is Duitsland het tweede NAVO-lid dat dit aankondigt. Begin oktober besliste ook de regering van NAVO-lidstaat Noorwegen om als waarnemer aanwezig te zijn. België houdt zich tot nu toe op de vlakte.

Volgens het Duitse regeerakkoord is er “een offensief op het gebied van ontwapeningsbeleid nodig” en wil het land een “leidende rol spelen bij het versterken van internationale ontwapeningsinitiatieven en non-proliferatieregimes.” De nieuwe regering stelt bovendien dat het de doelstelling is om te komen tot een kernwapenvrije wereld met als “resultaat een kernwapenvrij Duitsland”.

De nieuwe Duitse regering toont daarmee een bereidheid de wil te volgen van de overgrote meerderheid (83%) van haar bevolking. Door te verklaren dat Duitsland kernwapenvrij moet worden, kan de regering haar soevereiniteit laten gelden en een krachtige rol spelen om een einde te maken aan de nucleaire taakverdeling binnen de NAVO. Het is daarom belangrijk dat de staten die rechtstreeks betrokken zijn bij de nucleaire taakverdeling (België, Duitsland, Italië en Turkije) samenwerken om de kernwapens van hun grondgebied te verwijderen. Dat is een noodzakelijke stap om samen met Rusland en de Europese lidstaten te werken aan een kernwapenvrij Europa in een kernwapenvrije wereld.

Waar blijft België?

Het Belgische regeerakkoord stelt expliciet dat ons land zich actief wil inzetten voor nucleaire ontwapening en dat het “samen met de Europese NAVO bondgenoten” wil nagaan “hoe het VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening”. Wil onze regering geloofwaardig zijn op vlak van nucleaire ontwapening, dan moet ze het Duitse en Noorse voorbeeld volgen en aankondigen dat België als waarnemer zal deelnemen aan de MSP van het Nucleaire Verbodsverdrag (TPNW). Tot nu blijft het bij lippendienst aan ontwapening en zelfs tegenstrijdige verklaringen.

Vorige week verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Wilmès nog dat het TPNW “niet het juiste instrument is voor nucleaire ontwapening” en dat ons land – net als vorig jaar - zal tegenstemmen op een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die het nucleaire verbodsverdrag verwelkomt. Met een dergelijke houding handelt de minister in strijd met het regeerakkoord. Op de coalitiepartners rust de verantwoordelijkheid om de minister daarop te wijzen en haar ertoe aan te zetten een coherent en actief beleid te voeren voor nucleaire ontwapening.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.