Image
We banned your Nukes

Foto: ICAN

Een jaar kernwapenverbod. Wanneer neemt België kernontwapening ernstig?
Persbericht
3 minuten

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens bezorgt naar aanleiding van de eerste verjaardag van het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens een politieke nota aan beleidsmakers met concrete stappen om het regeerakkoord in de praktijk om te zetten.

Het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) trad een jaar geleden, op 22 januari 2021, in werking. Inmiddels hebben 59 staten het geratificeerd. In een ‘Meeting of State Parties’ (MSP) in Wenen eind maart zullen deze staten voor de eerste keer samenkomen om de eerste afspraken en de verdere uitvoering van het verdrag te bespreken. Het Verdrag voorziet dat ook andere landen als waarnemer kunnen deelnemen. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens heeft een politieke nota bezorgd aan beleidsmakers met aanbevelingen opdat de regeringsbelofte om een actieve rol op vlak van kernontwapening te spelen geen holle woorden blijven.

Regering respecteert eigen regeerakkoord niet

Op dit ogenblik staan wereldwijd nog steeds 13.000 kernwapens opgesteld. De toenemende internationale spanningen tonen dat er niet langer getalmd mag worden. Het TPNW is een belangrijk nieuw instrument in het internationale kernontwapeningsregime om de wereld te verlossen van een dreigende en allesvernietigende kernwapenoorlog. In het regeerakkoord beloven de Belgische coalitiepartijen dat ze zullen nagaan hoe dit Verbodsverdrag een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening. Desondanks stemde onze regering al twee keer tegen een resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die het TPNW verwelkomt en landen oproept om toe te treden. Meer nog, bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Wilmès, weigert onze regering botweg om het Verbodsverdrag een kans te geven.

De maatschappelijke steun voor het TPNW is nochtans groot. Volgens een recente opiniepeiling (december 2020) wil 77% van de Belgen dat ons land het verdrag tekent. Dat vinden ook instellingen en organisaties zoals de Hoge Gezondheidsraad, het Vlaams Vredesinstituut en vakbonden.

België mag de trein niet missen. Vijf EU-lidstaten (Cyprus, Ierland, Malta, Oostenrijk en Zweden) ondertekenden het TPNW, waarvan drie (Ierland, Oostenrijk en Malta) ook effectief tot het verdrag zijn toegetreden. Drie andere EU lidstaten (Duitsland, Finland en Zweden) hebben aangekondigd om als waarnemer deel te nemen. Van de NAVO-lidstaten zal behalve Duitsland ook Noorwegen aan de MSP participeren. Als de regering haar eigen akkoord rond kernontwapening en multilaterale diplomatie ernstig neemt, dan is het de logica zelve dat ons land als ‘waarnemer’ naar de bijeenkomst in Wenen (22 tot 24 maart) trekt.

Geen kernwapens in België!

België kan niet langer zijn kop in het zand steken en zich dubbelzinnig opstellen. Op het Belgische grondgebied staan al zes decennia kernwapens van de VS opgesteld. De Belgische luchtmacht is verantwoordelijk voor de inzet ervan en neemt deel aan de jaarlijkse nucleaire NAVO-oefeningen. In de komende maanden/jaren worden deze kernbommen bovendien vernieuwd. Dat gebeurt in volle geheimhouding en zonder politiek debat. IJveren voor een wereld zonder kernwapens terwijl ons land zelf kernwapens huisvest komt niet geloofwaardig over.

IJveren voor een wereld zonder kernwapens terwijl ons land zelf kernwapens huisvest komt niet geloofwaardig over.

In een politieke nota geeft de Belgische Coalitie tegen Kernwapens een aantal politieke aanbevelingen mee om die geloofwaardigheid te herstellen en een leidende rol te spelen op vlak van internationale nucleaire ontwapening. Ons land moet zich open en positiever opstellen tegenover het TPNW zodat het op korte termijn ook tot het verdrag kan toetreden. Het is ook noodzakelijk dat de kernbommen van het Belgisch grondgebied worden verwijderd, zodat ons land niet langer een prioritair nucleair doelwit kan vormen of blootstaat aan het risico op ongelukken. Parlementsleden kunnen het voortouw nemen door een ernstig en transparant kernwapendebat te eisen en deel te nemen aan de internationale parlementaire meeting die een dag voor de aanvang van de MSP in Wenen zal plaatsvinden.

De politieke nota kan hier worden gedownload.
De abstract (1 pag.) van de politieke nota vindt u hier


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.