Image
"Made in Illegality"
"Made in Illegality"
Persbericht
2 minuten

Eind februari is de campagne “Made in Illegality” gelanceerd in Brussel. Deze campagne eist dat er een einde komt aan de economische relaties die België heeft met de Israëlische nederzettingen.

De producten die in deze nederzettingen geproduceerd worden krijgen misleidend het label “Made in Israël”. Deze producten komen echter uit bezette gebieden in Palestina. Israël rekent deze gebieden tot het eigen grondgebied en dat is in strijd met het internationaal recht. Het is zeer moeilijk om na te gaan wat echt in Israël wordt gemaakt en hier moet verandering in komen. De nederzettingen zelf zijn illegaal en moeten zo snel mogelijk ontmanteld worden.

Voor deze campagne heeft Vrede vzw de krachten gebundeld met andere organisaties namelijk: Association Belgo-Palestinienne, ABVV-FGTB, Broederlijk Delen, CNAPD, CGSP Wallonne, CSC, De Algemene Centrale-ABVV, FOS, Intal, LDH, MOC, Palestina Solidariteit vzw, Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Solidarité Socialiste, UPJB en Vredesactie.

De campagne wil de Belgische regering bewust maken van dit probleem en vraagt dat er een oplossing komt die een einde maakt aan de inbreuken op het internationaal recht.

België moet:

  • - zich vergewissen dat zijn beleid niet direct of indirect de bestendiging en de uitbreiding van de nederzettingen ondersteunt;

  • - maatregelen nemen om een einde te stellen aan alle banden tussen zijn economie en de economie van het Israëlische nederzettingenbeleid.

De ondersteunende organisaties eisen daarom dat de Belgische regering

  • - De invoer van nederzettingsproducten verbiedt;

  • - De nederzetting uitsluit uit de bilaterale akkoorden en samenwerking met Israël;

  • - Belgische bedrijven ontraadt om in de nederzettingen te investeren en er commerciële relaties mee te onderhouden.

Bijkomende maatregelen zijn:

  • - Dat bedrijven die actief zijn in de nederzettingen of daar gevestigd zijn uitgesloten worden van publieke markten en openbare aanbestedingen;

  • - Belgische en Europese burgers ontraden om onroerend goed in de nederzettingen te kopen;

  • - Richtlijnen opstellen voor reizigers zodat ze elke vorm van steun vermijden aan bedrijven en toeristische sites die in de nederzettingen zijn gesitueerd of uitgebaat worden door kolonisten.

Meer informatie is te vinden op:

http://www.madeinillegality.org/onthaal?lang=nl

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1435-de-bds-beweging-tegen-de-isra%C3%ABlische-mensenrechtenschendingen-zit-in-de-lift

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/02/27/made-in-illegality-viseert-producten-uit-israelische-kolonies-in-palestina

http://www.11.be/component/one/artikel/detail/stop_import_landbouwgoederen_uit_illegale_israelische_nederzettingen,114590


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.