Image
EU Commissie
Oproep aan links in Europees Parlement: geen steun voor militarisering
Opinie
7 minuten

Progressieve partijen in het Europees Parlement keurden een resolutie goed als reactie op de Europese meerjarenbegroting waarin terecht een aantal besparingen worden aangeklaagd, maar die ook meer geld vraagt voor de militarisering van de EU. Een oproep van vredeskrachten om daar niet in mee te gaan.

Deze zomer bereikten de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU na verschillende dagen van onderhandelingen een akkoord over het Europees Coronaherstelfonds (750 miljard euro) en de meerjarenbegroting (2021-2027 - 1074,3 miljard euro). Het Europees Parlement reageerde op 23 juli - twee dagen later - met een resolutie die zich nogal kritisch uitlaat over het bereikte akkoord. Terwijl de resolutie een aantal punten van terechte kritiek bevat, zoals het schrappen van steunmaatregelen voor de gezondheidssector en een verminderd bedrag voor steun aan de klimaattransitie, protesteert de resolutie echter ook tegen verminderde steun aan de militaire industrie (European Defence Fund) en aan het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer. Dit laatste komt neer op de vraag naar de versterking van Frontex, de steeds meer gemilitariseerde aanpak van het migratie- en asielbeleid, verantwoordelijk voor duizenden drenkelingen in de Middellandse Zee.

Het is trouwens de eerste keer dat er een post rond Veiligheid en Defensie in de meerjarenbegroting staat ingeschreven. Daarbinnen wilde de Commissie oorspronkelijk 13 miljard Euro voorzien voor het Europees Defensiefonds. Maar het akkoord over de meerjarenbegroting snoeit rond de 40% weg van dat bedrag, tot 7,014 miljard euro.

De resolutie van het Europees Parlement werd goedgekeurd door christendemocraten (EVP), sociaaldemocraten (S&D), liberalen (Renew), Groenen en door 29 van de 39 leden van de linkse fractie (GUE/NGL, de fractie met de europarlementsleden van Die Linke, Podemos, Syriza, verschillende communistische partijen, de Belgische PVDA enz.)

Vooral in de vredesbeweging werd hierop ontsteld en teleurgesteld gereageerd. In Duitsland deden meteen een aantal kopstukken uit die beweging een oproep aan Die Linke om “deze verkeerde beslissing te corrigeren, en bij elke besluitvorming consequent tegen iedere vorm van verdere militarisering van de EU en Europa te stemmen”.  De bezorgdheid in de Duitse vredesbeweging nam nog toe als ook een aantal Bundestag-verkozenen van Die Linke zich onlangs schamper uitlieten over het antimilitarisme van de partij; een petitie daarrond kreeg al meer dan 1100 handtekeningen.

Een specifieke oproep aan de “linkse krachten in het Europees Parlement” werd gelanceerd door Ludo De Brabander, woordvoerder van de Vlaamse vredesorganisatie Vrede, en Herman Michiel, redacteur van Ander Europa. In verschillende Europese landen werden organisaties en personen uitgenodigd om een Oproep te steunen gericht aan de linkse en progressieve krachten in het Parlement. Ze worden dringend verzocht om zeker op drie punten een principieel standpunt in te nemen als het Parlement zich definitief over de Europese begroting moet uitspreken: geen steun voor de militarisering van Europa, noch voor het inhumaan migratie- en asielbeleid, en de weigering om financiële steun afhankelijk te maken van neoliberale hervormingen.

De oproep werd vandaag verstuurd naar de 39 individuele leden van de linkse fractie GUE/NGL, en naar de voorzitters van de sociaaldemocratische en groene fractie.

U vindt hieronder de Nederlandse versie van de Oproep, gevolgd door de lijst van ondertekenaars.

 

OPROEP AAN DE LINKSE PARTIJEN IN HET EUROPEES PARLEMENT

Op 23 juli heeft de overgrote meerderheid van de linkse fractie (GUE/NGL) in het Europees Parlement samen met de sociaaldemocratische (S&D), groene en rechtse (EVP, Renew) partijen een resolutie goedgekeurd die zich verzet tegen het ‘Europees akkoord’ van 21 juli, waarin de Raad van de Europese staatshoofden en regeringsleiders een compromis had bereikt over een Europees herstelplan en de meerjarenbegroting.

Er valt inderdaad veel te zeggen tegen dit akkoord, dat een compromis was om tegemoet te komen aan de bezwaren van de ‘vrekkige’ lidstaten, onder leiding van Nederland, die de problemen van zuidelijke staten als Italië en Spanje verklaren als gevolg van hun ‘onverantwoordelijk’ begrotingsbeleid. Het akkoord hield in dat een aantal posten van het herstelplan en de EU-begroting, waaronder gezondheid en klimaat, werden verlaagd. Dat is een geldige reden voor verzet, ook van links. Maar in de resolutie van het Europees Parlement wordt niet alleen gevraagd om de oorspronkelijke bedragen te respecteren voor maatschappelijk verantwoorde initiatieven, maar ook voor absoluut onverdedigbare doelen. De twee meest verwerpelijke punten zijn het Europees Defensiefonds en het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer.

Het Defensiefonds is een heimelijke manier om Europees geld naar de militaire industrie te versluizen onder het mom van ‘industriebeleid’. Het akkoord van 21 juli geeft ‘slechts’ 7 miljard euro voor dit fonds. De militair-industriële lobby is natuurlijk teleurgesteld, want aanvankelijk was 13 miljard euro voorzien. We kunnen niet accepteren dat linkse en progressieve partijen een verzoek steunen dat meer geld voor de militarisering van Europa eist.

En dan is er nog het ‘Geïntegreerd Grensbewakingsfonds’. Door de resolutie van het Parlement te steunen, roept de linkse fractie op tot de versterking van Frontex, de steeds meer gemilitariseerde aanpak van het migratie- en asielbeleid van de EU, verantwoordelijk voor duizenden drenkelingen in de Middellandse Zee, voor het uitbesteden van de grensbewaking aan dictatoriale regimes. Dit beleid, dat al door verschillende humanitaire organisaties is veroordeeld, mag op geen enkele manier door progressieve krachten worden gesteund.

Ook moet worden opgemerkt dat in de resolutie wordt gezwegen over de voorwaarden die volgens de Europese overeenkomst van 21 juli zullen worden verbonden aan de toekenning van subsidies en leningen uit het Herstelfonds aan de lidstaten. Door de resolutie te steunen, zwijgt men over de koehandel die neerkomt op ‘geld in ruil voor neoliberale hervormingen’.

We concluderen hieruit dat de resolutie fundamenteel in tegenspraak is met progressieve standpunten in het algemeen en de programma’s van de linkse partijen in de EU in het bijzonder. Door de resolutie goed te keuren maakt links zichzelf overbodig.

De ondertekenaars van deze oproep dringen er bij de linkse fractie in het Europees Parlement en zijn leden op aan om haar strategische opties serieus te heroverwegen. Wij doen ook een oproep aan de progressieve krachten in de sociaal-democratische, groene en andere partijen om zich te verzetten tegen de militarisering van Europa en tegen een steeds onmenselijker en antisocialer beleid.

ONDERTEKENAARS:

Ondertekenende organisaties:

Agir pour la Paix (Belgium), Belgische Coalitie stop uranium wapens, Bruxelles Panthères, Comité Surveillance OTAN, (Belgium), Communist Party of Finland, International Coordinating Committee of “No to war – no to NATO”, Leuvense Vredesbeweging (Belgium), Links Ecologisch Forum (LEF, Belgium), Mouvement Citoyen Palestine (Belgium), Socialist Democracy (Ireland), Stop Wapenhandel (Netherlands); Vredesactie (Belgium), Vrede vzw (Belgium)

Individuele ondertekenaars:

Dirk Adriaensens, Brussells Tribunal (Belgium); Tassos Anastassiadis, member TPT, journalist (Greece); Karel Arnaut, antropologist, KU Leuven (Belgium); Jean Batou, solidaritéS/Ensemble à Gauche, member Geneva  Parliament (Switzerland); Reiner Braun, Kampagne Stopp Air Base Ramstein (Germany); Ingeborg Breines, former president International Peace Bureau  (Norway); Bob Brown, All-African People’s Revolutionary Party  (USA); Marijke Colle,  ecofeminist, member SAP (Belgium); Filip De Bodt, Climaxi (Belgium); Ludo De Brabander, Vrede (Belgium); Lieven De Cauter, Philosopher, RITCS, School of Arts, &  Department of Architecture KULeuven;  Herman De Ley, Em. Professor, Ghent University (Belgium); Klaus Dräger, former policy advisor of the GUE/NGL on employment & social affairs (Germany); Yannis Felekis, member TPT, immigrant support activist (Greece); Pierre Galand, former senator Parti Socialiste (Belgium); Eloi Glorieux, former member Flemish Parliament, peace and ecological activist; Kees Hudig, editor Globalinfo.nl (Netherlands); Anton Jäger,  University of Cambridge/Université Libre de Bruxelles; Ulla Jelpke, member of German Parliament (DIE LINKE); Dimitris Konstantakopoulos, editor defenddemocracy.press, former member of the Secretariat of SYRIZA (Greece); Stathis Kouvélakis; Costas Lapavitsas, Prof. of Economics, SOAS (London), former member of the Greek Parliament; Tamara Lorincz, PhD candidate, Wilfrid Laurier University, (Canada); Herman Michiel, editor Ander Europa (Belgium); Anne Morelli, honorary professor ULB (Belgium); Roy Pedersen (Former leader of the Norwegian Federation of Trade Unions, Region Oslo); Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt (Frankfurt, Germany); Lucien Perpette, member Fourth International (Slovenia); Stefanie Prezioso, member Swiss Parliament; Matthias Reichl, press speaker, Center for Encounter and active Non-Violence (Austria); Nordine Saïdi, decolonial activist (Belgium); Catherine Samary, Alter-European economist (France); Ingeborg Schellmann, member Attac (Germany); Rae Street, activist against NATO (UK); Daniel Tanuro, ecosocialist, author, member Gauche Anticapitaliste (Belgium); Eric Toussaint, spokesperson CADTM International; José Van Leeuwen, Docp/BDS, Netherlands, Willy Verbeek, president Beweging.net Herent (Belgium); Andy Vermaut, climate and peace initiative Pimpampoentje, president PostVersa (Belgium); Marie-Dominique Vernhes, in the name of 12 members of the working group ‘Europa’ of Attac Germany; Asbjørn Wahl, author and trade union adviser (Norway); Prof. David Webb, Campaign for Nuclear Disarmament (UK); Andreas Wehr, Marx-Engels-Zentrum Berlin; Thomas Weyts, member SAP (Belgium); Thodoris Zeis, member TPT, lawyer, refugees and immigrant support (Greece); Bob Zomerplaag, Enschede voor Vrede (Netherlands).


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.