Image
IPB vredescongres
Oproep voor een rechtvaardige, gedemilitariseerde en ecologisch duurzame toekomst
Artikel
3 minuten

In Barcelona namen 900 mensen deel aan de internationale vredesconferentie. Nog eens 1700 mensen participeerden online. De deelnemers kwamen uit 126 landen.

De conferentie, die drie dagen duurde, was een initiatief van het International Peace Bureau (IPB) en het Internationale Catalaans Instituut voor Vrede. “Op het congres hebben we gezien dat de vredesbeweging niet alleen staat. De grote deelname van de mondiale feministische, antiracistische en sociale rechtvaardigheidsbeweging laat zien dat het pacifisme springlevend is, maar dat het zich moet aanpassen aan nieuwe verhalen en generaties”, aldus IPB-vicevoorzitter Jordi Calvo.

De vredesconferentie sloot af met een oproep. We bevinden ons op een historisch moment waarin duidelijke keuzes moeten worden gemaakt, zo luidt het. Ofwel zakken we naar “de afgrond met nucleaire, ecologische en sociale rampen”, ofwel opteren we “voor een gemeenschappelijke, rechtvaardige, gedemilitariseerde en ecologisch duurzame toekomst”.

Vandaag bedreigen 14.000 kernwapens het menselijk bestaan en met de groeiende internationale spanningen tussen grootmachten groeit de kans dat ze worden ingezet. Daarenboven zijn er elke dag de dodelijke gevolgen van de 2.000 miljard dollar aan militaire uitgaven. Met de massale dagelijkse dodentol zijn lichte wapens in werkelijkheid massavernietigingswapens, zo stelt de slotverklaring.

Er dreigt ook een milieuramp als er niet dringend wordt gehandeld. “De opwarming van de aarde brengt het leven van een onnoemelijk aantal mensen in gevaar. Het milieu, dat de basis vormt van alle leven – wordt vernietigd.”

Voor honderden miljoenen mensen dreigt de dood. Massaal veel mensen “kwijnen weg in armoede met weinig toekomstperspectief.” Ze vechten voor hun overleven en de sociale rampspoed wordt nog versterkt door hebzucht, racisme en seksisme.

“We zijn niet hulpeloos”, zo luidt het antwoord. “We kunnen de planeet redden.” Het is onze verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken, voor een wereld zonder kernwapens en voor ontwapening. “De recente inwerkingtreding van het Verdrag voor een Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW) is onze betekenisvolle verwezenlijking. En we zijn getuige van grote mobilisaties, met bovenal jonge mensen, over de hele wereld om de wereld te redden van de klimaatcrisis.”

Oorlogen zijn geen natuurfenomeen. “Ze zijn gepland en uitgevoerd door mensen. Mensen kunnen alle oorlogen beëindigen, het instituut oorlog afschaffen en alle kernwapens ontmantelen.”

De economie moet de mensen dienen en zuiniger omgaan met grondstoffen in evenwicht met de natuur. Sociale rechtvaardigheid is een recht en is realiseerbaar. We moeten samenwerken voor onze toekomst over de grenzen heen, in solidariteit. “Participatieve democratie is de motor van gerechtigheid en verandering. We wijzen resoluut alle vormen van autoritarisme en rechts repressief radicalisme af.”

De oproep sluit af met een engagementsverklaring: “We gaan deze uitdaging aan. We willen de wereldwijde vredesbeweging versterken en verbinden er ons toe om opnieuw grote gemeenschappelijke acties te organiseren voor een wereld zonder kernwapens, oorlog, onrecht en tegen de teloorgang van de planeet. We zullen samenwerken in eenheid, met sociale bewegingen, vakbonden, religieuze gemeenschappen. Ze zijn de krachten voor verandering, creatie en overleving.”

Op politici wordt beroep gedaan om “oude denkpatronen en afhankelijkheden” op te geven en te handelen “met urgentie en uitgebreider dan voorheen voor vrede, ontwapening, gerechtigheid en het klimaat.”

We zullen de druk opvoeren! Onze acties zullen beslissend zijn. (Her)verbeeld onze toekomst!


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.