TIME TO GO! Kernwapens weg uit België
Opinie
5 minuten

Al dertig jaar lang liggen in ons land Amerikaanse kernwapens. Die wapens zijn nutteloos, duur en gevaarlijk. De meerderheid van de Belgen wil die kernwapens weg. Onze regering engageerde zich om mee te werken aan een kernwapenvrije wereld, maar concrete stappen blijven vooralsnog uit. 

De Belgische Vredesbeweging organiseert op 20 oktober 2013 een grote manifestatie in het Jubelpark in Brussel. Daarmee geven we een duidelijk signaal: “Time to Go!” Kernwapens weg uit België.

Op 5 april 2009 schetste de Amerikaanse president Barack Obama in Praag zijn droom van een kernwapenvrije wereld. “So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.” 

Onze regering neemt deze visie over in haar regeerakkoord van december 2011: “De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen van het non-proliferatie verdrag. Zij zal op een besliste manier ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel slachtoffers maken. ”

Mooie woorden, die tot de dag van vandaag echter dode letter blijven. Daarom willen wij de Belgische regering met aandrang vragen om op korte termijn werk te maken van nucleaire ontwapening. Er zijn ca. 20 Amerikaanse B61-bommen (tactische kernwapens) gestationeerd in Kleine Brogel. Dit werd onlangs nogmaals bevestigd in uitgelekte Wikileaksdocumenten. Laten we daarom beginnen bij de nucleaire ontwapening van ons eigen land.

Voor de onmiddellijke verwijdering van de kernwapens uit ons land bestaat een breed maatschappelijk draagvlak. Onze achterban is daarom, misschien net als u, bezorgd over het uitblijven van een krachtdadig beleid dat nucleaire ontwapening dichterbij brengt. 

 

Vijf goede redenen om nog binnen deze regeringstermijn de verwijdering van de kernwapens te realiseren:

 

1.Onveiligheid: Kernwapens maken van de wereld allesbehalve een veiligere plek. Hoe meer wij vasthouden aan het bezit van kernwapens, hoe meer andere staten en actoren dat ook willen. Het aantal kernwapenstaten blijft daardoor toenemen. 

 

2.Catastrofale gevolgen: De inzet van kernwapens zou tot een enorme humanitaire wereldramp leiden (klimaatsverstoring, hongersnood, …). De eerste kernbom op Hiroshima veegde de hele stad van de aardbodem. De 20 B61 kernwapens die in Kleine Brogel liggen zijn elk 24 keer zo krachtig! 

 

3.Schending van het internationaal recht: Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Ze maken geen onderscheid tussen civiele of militaire doelwitten, en zijn daarom een schending van het internationaal recht (zoals vastgelegd in de Conventies van Geneve). België is bovendien lid van het Non-Proliferatieverdrag dat zijn leden ertoe verbindt de verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan en werk te maken van nucleaire ontwapening. De stationering van kernwapens in Europa is strijdig met dit verdrag. 

 

4.Dure aangelegenheid: Belgische F16-piloten worden opgeleid en getraind om de Amerikaanse kernwapens te kunnen inzetten. Ook de aanleg, onderhoud en bewaking van de luchtmachtbasis in Kleine Brogel kost onze overheid handenvol geld. De Amerikaanse overheid is van plan de komende jaren de B61 kernwapens te moderniseren en slagkrachtiger te maken. Dit programma zou maar liefst 25 miljoen dollar per stuk kosten.

De modernisering van de B61s brengt ook kosten met zich mee voor ons land. Als onze luchtmacht in de toekomst nog nucleaire missies moet kunnen uitvoeren, is alleen de Joint Fight Striker geschikt als opvolger voor de verouderde F16s. Zo’n toestel zou de Belgische belastingbetaler 150 miljoen euro per stuk kosten. Onverantwoorde uitgaven in tijden van crisis, die de idee van een kernwapenvrije wereld enkel verder bemoeilijken.

 

5.Bilaterale aangelegenheid: De B61 bommen zijn in België gestationeerd op basis van een bilateraal akkoord tussen de VS en België. De Belgische regering heeft echter haar voorkeur voor een multilateraal akkoord in het kader van de NAVO duidelijk gemaakt. Dit is een politieke voorkeur, geen juridische verplichting. Rusland heeft na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie al haar kernraketten terug op eigen bodem gebracht. Wat weerhoudt de VS ervan hetzelfde te doen? Binnen het Amerikaanse leger groeit de consensus dat de kernwapens uit Europa geen enkel militair nut meer hebben. De  regering-Obama wacht op een signaal van de Europese bondgenoten. België kan dus een voortrekkersrol spelen en beslissen dat de kernwapens weg moeten. 

 

Het is “Time to Go!” voor de B61 kernwapens. Dertig jaar geleden hier gestationeerd, vandaag hoog tijd om ons land te verlaten.

 

Op 20 oktober 2013 organiseert de Belgische Vredesbeweging een grote manifestatie in het Jubelpark in Brussel. We nodigen u uit om deze dag de eis voor de onmiddellijke verwijdering van kernwapens uit ons land kracht bij te zetten en onze verontwaardiging te tonen over het uitblijven van een daadkrachtig beleid voor nucleaire ontwapening. In de aanloop naar deze dag vragen wij u om mee actief campagne te voeren. 

 

In het kader van deze campagne organiseert Vrede vzw enkele activiteiten in aanloop naar de grote manifestatie van 20 oktober:

 

Op 5 juni brengt Luc Barbé het verhaal over de rol van België in de proliferatie van kernwapens

Op 9 augustus houdt het Gents vredesoverleg de jaarlijkse herdenking van de nucleaire misdaad tegen Hiroshima en Nagasaki.

Op 21 september, de internationale dag van de Vrede, roept Vrede vzw op om de vredesvlag uit te hangen tegen de kernwapens: 'time to go'

Op 5 oktober vindt de negende vredesconferentie plaats die helemaal wordt opgehangen aan de kernwapenproblematiek

Op 20 oktober is de 'time to go'-slotmanifestatie. Binnenkort kan je daar meer over lezen op www.timetogo.be

 

Wordt ook fan van onze Facebookpagina en volg de vorderingen op de voet. Voor financiële steun, ook broodnodig, kan u een bijdrage storten op BE51 0010 3516 1162 van Pax Christi Vlaanderen vzw. Alle bijdragen zijn welkom.

 

Time to Go! is een initiatief van Pax Christi Vlaanderen, CNAPD, Vrede vzw en Vredesactie vzw