Image
Europa en vrede
Voor een vredevol Europa
Opinie
3 minuten

Neen tegen de militarisering van de EU, neen tegen de NAVO

Op 12, 13 en 14 januari 2022 houden de 27 ministers van Defensie en 27 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU) in Brest een top over veiligheid en defensie.

Deze top is van cruciaal belang voor het bepalen van de strategische oriëntaties van de EU op vlak van veiligheid en defensie, met gevolgen op vlak van vrede.

Volgens de eerste beschikbare openbare informatie is het belangrijkste doel om werk te maken van een machtsstrategie voor de EU door middel van een "Strategisch Kompas", waarvan het ontwerp is besproken tijdens de laatste gezamenlijke Europese Raad van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, de oprichting van een snelle reactiemacht van de EU, de verhoging van de nationale militaire budgetten zoals gevraagd door de NAVO, de verhoging van de middelen voor het Europees Defensiefonds, de vestiging van een maritieme militaire aanwezigheid in de ‘Indo-Pacifische’ regio en de implementatie van een nieuw SCAF (Toekomstig Luchtgevechtssysteem) waarmee een bedrag van minimum 80 miljard euro is gemoeid.

Al deze projecten moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Europese verdragen, die de Europese Unie afhankelijk hebben gemaakt aan de strategische oriëntaties van de NAVO en dus van de VS, zoals bepaald in artikel 42 van het Verdrag betreffende de EU.

De bijeenkomst van 54 ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie zou een opportuniteit hebben kunnen zijn om voorstellen te doen die de vrede bevorderen.

Werk maken van een vredevol Europa

Wij betuigen onze steun aan al diegenen die eisen dat de Europese Unie daadwerkelijk kiest voor "vrede, klimaat, nucleaire ontwapening, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten, de waardige opvang van migranten", vanuit een visie die werkt aan een vredevol Europa in een vreedzame wereld met respect voor het Handvest van de Verenigde Naties.

Een dergelijk project moet zich richten op het stopzetten van de militarisering van de EU, het beschikbaar maken van middelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de bescherming van het leven op de planeet, het stoppen van de illegale wapenhandel, het verminderen van de militaire uitgaven en het voorzien in sociale behoeften (onderwijs, ziekenhuizen, klimaat, openbaar vervoer , salarissen, enz.), het uitbannen van kernwapens door de uitvoering van het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) dat op 22 januari 2021 in werking is getreden en het beëindigen van de gevaarlijke band tussen de Europese Unie en de NAVO door opnieuw het pad te bewandelen dat leidt naar een echt multilateralisme. Dit is niet mogelijk zonder dat de centrale rol van de Verenigde Naties en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op mondiaal niveau opnieuw wordt bevestigd. In het licht van de gezondheids- en klimaatcrisis is het de uitdaging om tot vrede te komen met de eerbiediging van het VN-Handvest en de resoluties over het klimaat, de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de Cultuur van Vrede.

Het is in dat kader dat ook een nieuwe rol voor Europa op vlak van vrede kan worden overwogen, geïnspireerd door de beginselen van de Slotakte van Helsinki van 1975.

Vertrekkende van deze fundamenten zou Europa een beslissende rol kunnen spelen voor een duurzame toekomst van onze planeet door sociale, klimatologische en vreedzame vooruitgang te bevorderen zodat kan gewerkt worden aan de opbouw van een ​​Europa en een wereld van rechtvaardigheid, samenwerking en solidariteit, broederschap en vrede.

Roland Nivet, nationaal woordvoerder van de Mouvement de la Paix (Frankrijk)

Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw (België)

Alain Rouy, International Peace Bureau – IPB, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede

Birgita Meier, Vredesmuseum van Nürnberg (Duitsland)

Willy Meyer, Spaanse Raad voor Solidariteit en Vrede (Spanje)

Shura Dumanic, vrouwennetwerk voor vrede in de Balkan (Kroatië)

Georges Chepelev, coordinatie van het Russisch forum in Frankrijk

Manfred Diebold, Alliance pour la Paix (Erlangen - Duitsland)

Eduardo Lima, Portugese Raad voor Vrede en Samenwerking (CPPC) (Portugal)


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.