Image
Gaza
11.11.11 PETITIE: Stop de vicieuze cirkel van geweld in Palestina/Israël
Actieverslag
3 minuten

Kies samen met 11.11.11 de kant van onschuldige burgers, in Israël én in Palestina. Mensenrechten en internationaal recht zijn onze leidraad. En dat betekent: al het geweld onvoorwaardelijk veroordelen, een onmiddellijk staakt-het-vuren, internationaal recht aan beide zijden afdwingen én druk zetten om oorlogsmisdaden te stoppen. En dat doen we samen met jou!

Alles op een rijtje

Op zaterdag 7 oktober lanceerde Hamas een ongeziene aanval op Zuid-Israël, waarbij het oorlogsmisdaden pleegde. Honderden Israëlische burgers werden gedood. Meer dan 100 soldaten en burgers werden als gijzelaars ontvoerd naar de Gazastrook.

Als reactie voert Israël een grootschalige militaire operatie uit in de Gazastrook, met grootschalige bombardementen en duizenden Palestijnse burgerdoden tot gevolg. De Verenigde Naties melden honderden aanvallen op diverse burgerdoelwitten, waaronder ziekenhuizen, scholen, vluchtelingenkampen, elektriciteits- en waterinfrastructuur, ...

Israël sluit de Gazastrook volledig af van water, elektriciteit, voedsel, brandstof en humanitaire hulp, een duidelijke oorlogsmisdaad. Verklaringen van Israëlische autoriteiten tonen bovendien dat het land geen onderscheid maakt tussen burgers en militaire doelwitten.  

Op 13 oktober riep Israël 1,1 miljoen Palestijnen in het noorden van Gaza op om te “evacueren”, wat een grove schending van het internationaal recht is volgens het Internationale Rode Kruis, Palestijnse en internationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties.

VN-experten waarschuwen voor een “etnische zuivering” van Gaza en een “tweede Nakba”, terwijl meer dan 800 academici stellen dat er een “genocide” dreigt in Gaza. De VN-onderzoekscommissie voor Palestina en Israël bevestigde al dat zowel Israël als Hamas oorlogsmisdaden pleegden. Human Rights Watch meldt ook dat het Israëlische leger witte fosfor heeft ingezet, een wapen waarvan het gebruik in dichtbevolkte gebieden verboden is.

Ook op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem hebben kolonisten met de steun van het Israëlische leger hun gewelddadige aanvallen opgevoerd, waarbij sinds 7 oktober 50 mensen zijn gedood. Hun politieke leiders hebben nooit de droom opgegeven om Gaza te "heroveren" en opnieuw te koloniseren.

In het licht van deze ongekende escalatie moet de internationale gemeenschap het internationaal recht voor ogen houden. Het doden, ontvoeren en gijzelen van burgers zijn oorlogsmisdaden. Ook willekeurige bombardementen en collectieve bestraffing van een burgerbevolking zijn dat.

Schendingen van het internationaal humanitair recht zijn onaanvaardbaar, ongeacht wie de daders zijn. Europese leiders moeten Israël duidelijk maken dat de gruwelijke daden van Hamas het land op geen enkele wijze het recht geeft om op grote schaal oorlogsmisdaden te plegen tegen Palestijnse burgers in Gaza.  Door systematisch te weigeren om alle partijen te verplichten het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, draagt de internationale gemeenschap een verpletterende verantwoordelijkheid voor de wanhopige situatie waarin we ons nu bevinden.  

Het is daarnaast belangrijk de context te duiden waarin deze escalatie plaatsvindt. Ruim zestien jaar lang legt Israël al een blokkade op aan de Gazastrook. Meer dan 2 miljoen Palestijnen worden hierdoor collectief gestraft. De humanitaire situatie in het gebied is dramatisch: 97% van het stromend water is ongeschikt voor consumptie, bijna de helft van de bevolking is werkloos, en 80 % van de bevolking is afhankelijk van internationale steun. De blokkade van Gaza is bovendien slechts één aspect van de Israëlische bezetting en het apartheidsregime dat Israël oplegt aan het gehele Palestijnse volk.   

Teken de petitie hier!


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

BDS

De Boycot, Desinvestering & Sancties-beweging (BDS) wil een einde brengen aan de internationale steun voor de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen. Vrede vzw ondersteunt de BDS-beweging in België. 

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.