Image
blokkade Cuba

Cartoon: Latuff

Belgische banken boycotten Cuba
Artikel
4 minuten

Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis blijven weigeren om geld naar Cuba over te schrijven, een inbreuk op het vrij (financieel) verkeer in de internationale handel. Daarmee gaan zij in tegen de Europese en Belgische wetgeving die verbiedt gevolg te geven aan de VS-sanctiewetten tegen Cuba (Europese Verordening 2271/96). Maar hiervan trekken deze banken zich niets aan. De Europese regelgeving en de talrijke veroordelingen door Europa van de VS-blokkade tegen Cuba hebben geen effect. Deze situatie is onaanvaardbaar.

De feiten zijn schokkend [1]:

-Student X gaat op stage in Cuba en krijgt van zijn bank ING de vraag om zich te verantwoorden: "Op basis van creditcardtransacties op uw betaalrekening hebben wij geconstateerd dat u mogelijk langdurig in Cuba verblijft”. De bank dreigt ermee de rekening af te sluiten, omdat de bank "niet bereid is zaken te doen" met dit land.

-Mevrouw Y stort haar solidaire bijdrage aan MediCuba in Zwitserland als steun voor de coronabestrijding. Na een maand is het geld nog niet toegekomen en neemt Y contact op met haar bank. BNP-Paribas-Fortis laat haar weten: “Als bank hebben wij de verplichting voor uw veiligheid de transacties te controleren. Indien de transfer werd geweigerd, betekent dit dat er elementen zijn die voor ons niet coherent zijn”.

-Vzw Z ontvangt in juni van BNP-Paribas-Fortis de mededeling dat de bank een einde aan de klantenrelatie maakt. De vzw doet al jaren solidariteitswerk met Cuba. Officieel ontving de organisatie geen enkele reden over het waarom. Officieus bestookte de bank de vzw al maanden met allerlei vragen over de banden met Cuba: hoe het geld van fondsenwerving voor het zenden van containers naar Cuba wordt gebruikt. Of wat het organigram van de vzw was.

-Enkele jaren geleden had mijnheer V graag zijn abonnement op de Cubaanse krant 'Granma' verlengd en schreef de nodige som over. Enige tijd later kreeg hij zijn centen terug van de bank KBC, min administratieve kosten.

Wereldwijde afkeuring boycot

De VS-blokkade tegen Cuba wordt wereldwijd afgekeurd. Op 23 juni 2021 veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN voor de 29ste keer op rij en met een overweldigende meerderheid van 184 stemmen voor, 2 tegen (VS en Israël) en 3 onthoudingen (Brazilië, Oekraïne, Colombia) de economische en financiële blokkade tegen Cuba.

Ondanks het feit dat de VS op dit internationaal forum alleen staat, volhardt de VS in haar vijandige houding tegenover Cuba. De hoop dat president Biden spoedig een aantal van de extra sancties opgelegd door Trump zou versoepelen, is een illusie gebleken.

Al meer dan 60 jaar, sinds de overwinning van Fidel Castro op de dictator Batista, verbiedt de VS alle handel met Cuba. De wet Helms-Burton uit 1996 breidde dit handelsverbod verder uit naar niet-VS bedrijven die deels met VS-kapitaal werken of die in de VS activiteiten hebben.

De Europese Unie veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de blokkade tegen Cuba, omdat deze de internationale vrijhandel belemmert en de belangen van de Europese bedrijven schaadt. Met de Blokkeringsverordening N° 2271/96, kortweg Blocking Statute genoemd, verbiedt de Europese Unie de Europese bedrijven om de VS-sanctiewetten te gehoorzamen.

Mevr. S. Wilmès, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, was hier op 13 juli 2021 heel duidelijk over in het Federaal Parlement: “De verordening verbiedt meer bepaald de naleving van die sancties, net als medewerking met de Amerikaanse autoriteit of rechtbanken in dat kader. Europese burgers of bedrijven die deze sancties toch naleven, kunnen aansprakelijk gesteld worden”.

De conclusies zijn duidelijk. Deze Belgische banken hebben de sanctiewetten van de Verenigde Staten tegen Cuba in hun beleid opgenomen, en dit tegen de EU-regelgeving in. Daarenboven gaan banken zelfs verder dan de VS-sanctiewetten ‘opleggen’, want ze blokkeren overschrijvingen in euro’s tussen twee Europese landen.

Daarom vragen wij de bevoegde ministers van Economie en van Financiën een rondzendbrief naar de banken te schrijven met daarin concrete richtlijnen die het vrij betalingsverkeer naar Cuba garanderen.

De Europese Commissie dient verder aan burgers, bedrijven en banken een sluitende bescherming te bieden tegen mogelijke boetes door de Verenigde Staten opgelegd omwille van hun relaties met Cuba.

Van de banken verwachten wij dat zij de overschrijvingen naar Cuba correct uitvoeren. Zij hebben de mogelijkheid om alternatieve betalingsmechanismes te ontwikkelen die inmenging van de VS-administratie onmogelijk maken. Tevens eisen we dat de banken overschrijvingen binnen Europa niet blokkeren omdat het woord ‘Cuba’ in de naam van de begunstigde of in de vrije mededeling vermeld staat.

Om deze eisen kracht bij te zetten organiseert de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba een actie-veertiendaagse van 15 tot 30 november 2021. We roepen iedereen op om de betrokken banken en de verantwoordelijke ministers van Economie en van Financiën te bestoken met mails om onze eisen duidelijk te maken. 

[1] De namen van de geanonimiseerde personen en organisaties zijn bekend bij Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba

www.stopdeblokkade.be; coordinatie.blokkade@gmail.com

 


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.