Image
BCK
Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept regering op geen materiaal te exporteren voor onderhoud Brits kernwapenarsenaal
Persbericht
3 minuten

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de federale regering op het wettelijk verbod na te leven en geen materiaal te exporteren voor het onderhoud van het Brits kernwapenarsenaal.

In de voorbije weken berichtten verschillende media aan zowel Franstalige als Nederlandstalige kant over een discussie binnen de federale regering rond de export van een isostatische pers naar Groot-Brittannië bedoeld voor het onderhoud van het Brits kernwapenarsenaal. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de regering op om deze export niet toe te staan, en wel om 2 redenen.

1. De Belgische wet

De federale regering moet voor de uitvoer van nucleair materiaal, zowel voor materiaal voor civiel als voor militair gebruik, een vergunning afleveren. Dit wordt geregeld door de Wet houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens. Volgens deze wet is de overdracht van nucleair materiaal of technologie, behalve voor vreedzame doeleinden, verboden.

Zoals de wet er vandaag voor staat is de uitvoer van de isostatische pers voor het onderhoud van Britse kernwapens dus ondubbelzinnig verboden. In 2016 werd zo ook een uitvoer naar de VS tegengehouden omdat er geen zekerheid was dat de materialen niet gebruikt zouden worden voor het Amerikaans kernwapenarsenaal.

2. De nieuwe kernwapenwedloop 

Op vrijdag 26 augustus 2022 liep de tiende toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) uit op een flop. We moeten teruggaan tot 2010 voor het laatste slotdocument waar men een akkoord over kon vinden. De Belgische regering ziet het NPV als de hoeksteen van het internationaal nucleair non-proliferatie- en ontwapeningsbeleid. Maar wat als deze hoeksteen steeds verder uitgehold wordt?

Daarnaast staat de nucleaire wapenbeheersing op de helling nadat verschillende bilaterale verdragen tussen de grootste kernwapenmachten, Rusland en de VS, de afgelopen jaren werden opgezegd. De realiteit is dat alle 9 kernwapenstaten in de wereld zwaar investeren in de modernisering van hun arsenalen en de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Zo ook het VK dat in 2021 aankondigde het maximum aantal kernkoppen in hun arsenaal op te trekken van 180 naar 260, een flagrante schending van de ontwapeningsverplichting onder het Non-Proliferatieverdrag.
 
De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de federale regering dan ook op om tot de essentie van de discussie te komen. Het zou ongeoorloofd zijn dat we als land onze eigen wetgeving en internationale verplichtingen aan de kant schuiven om een nieuwe kernwapenwedloop te ondersteunen. Daarom roepen we België op om het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens zo snel mogelijk te ondertekenen. Dit is de enige concrete weg richting een wereld zonder kernwapens. Als de regering zich wil inzetten voor nucleaire ontwapening, moet het dat ook aantonen in het beleid dat gevoerd wordt.

Contact

    FR | Elisabeth Mabil: elisabeth.mabil@cnapd.be – +32 498 16 26 37
    NL | Merel Selleslach: merel.selleslach@paxchristi.be – +32 494 64 64 70
 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinformatie

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.