Image
Assange

Protest voor het Hooggerechtshof in Londen, 24 januari 2022; Foto: Alisdare Hickson, CC 4.0

Biden is de poedel van Trump in de zaak Assange
Artikel
6 minuten

Beste president Biden,

Onder de regering Obama, waarvan u acht jaar lang vicepresident was, werd journalist en uitgever Julian Assange NIET vervolgd voor het publiceren van de ‘Collateral Damage’-video van de moord op Reuters-journalisten door een hellevuurraket van het VS-leger, noch voor het publiceren van de geheime oorlogsdossiers over Afghanistan en Irak. U en de regering-Obama hebben echter wel de VS-soldaat Bradley/Chelsea Manning vervolgd en veroordeeld voor het openbaar maken van dit geheim materiaal.  

Zoals u zult weten als ex-hoofd van de Senaatscommissie voor Justitie, worden journalisten en uitgevers beschermd door het Tweede Amendement van de VS-grondwet, dat hen toestaat om geclassificeerd materiaal te publiceren dat hen werd doorgespeeld door klokkenluiders. Maar het Tweede Amendement beschermt NIET degenen die geheime informatie vrijgeven aan journalisten, zoals Bradley Manning, die dus door u werd vervolgd. 

Vijftig jaar geleden werd geen enkele uitgever, waaronder 'The New York Times', 'The Washington Post', de 'Los Angeles Times' of een andere krant in de VS of daarbuiten, vervolgd voor het publiceren van de 'Pentagon Papers', de geheime geschiedenis van de VS-oorlog tegen Vietnam. Daniel Ellsberg, die als klokkenluider het 4000 pagina's tellende smerige, geheime verhaal over de militaire betrokkenheid van de VS vrijgaf, verwachtte dat hij vervolgd zou worden. Hij was immers degene die de geheime informatie aan de media had gelekt. Maar de diefstal door de regering Nixon van Ellsbergs medische gegevens torpedeerde de pogingen van de president om Ellsberg te vervolgen. Nixon bleef tegen Ellsberg tekeergaan als "de gevaarlijkste man in Amerika" omdat hij er niet in geslaagd was om Ellsberg in de gevangenis te krijgen. 

Tot de Trump-regering aan de macht kwam is geen enkele uitgever in de geschiedenis van de Verenigde Staten ooit vervolgd. Nadat Wikileaks en andere media in 2017 ‘Vault 7’ publiceerden, de grootste hoeveelheid materiaal dat ooit in het publieke domein werd gebracht over de hackcapaciteiten van de CIA, besloot Trumps procureur-generaal Bill Barr op bevel van CIA-directeur Mike Pompeo een nieuwe juridische theorie uit te proberen - een theorie die nog nooit was gebruikt in de VS-geschiedenis. CIA-directeur Pompeo omschreef Wikileaks als een "niet-statelijke vijandige inlichtingendienst" en het ministerie van Justitie vervolgde Julian Assange, die geen VS-staatsburger is, voor spionage tegen de VS. Zijn uitlevering werd geëist van Engeland. 

Een veroordeling voor spionage kan Assange in de VS een gevangenisstraf van 175 jaar opleveren. Ten tijde van de VS-aanklacht had Assange asiel aangevraagd bij de Ecuadoraanse regering. Hij werd vijf jaar lang beschermd door zijn verblijf in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Na een regeringswissel in Ecuador en onder intense druk van de Britse en VS-regeringen, gaf de nieuwe Ecuadoraanse regering in april 2019 de toestemming aan de Britse politie om de soevereiniteit van de ambassade te doorbreken en het gebouw te betreden om Assange op te pakken. De Londense politie droeg Assange de ambassade uit, zette hem in een politiebusje en sloot hem onmiddellijk op in de strengst beveiligde gevangenis van het Verenigd Koninkrijk: de Belmarsh-gevangenis. 

Voorafgaand aan de inval van de politie in de ambassade, was Assange al wekenlang de toegang ontzegd tot een scheerapparaat. Zijn onverzorgde uiterlijk toen hij uit de ambassade werd gehaald, maakte deel uit van een georkestreerde negatieve publiciteitscampagne van de Britse regering en zonder twijfel ook van de VS-regering. 

Assange zit ondertussen al bijna vijf jaar opgesloten in eenzame opsluiting, zonder enige aanklacht. Belmarsh is een zwaar beveiligde gevangenis voor plegers van gewelddadige misdaden. Assange zit 22 uren per dag in isolatie, een schending van het recht om niet gefolterd te worden, volgens Speciaal Rapporteur van de VN Nils Melzer. Ondanks het feit dat Assange niet veroordeeld is van een misdaad, houdt de Britse regering hem dus vast namens de VS-regering tot de uitleveringsprocedure succesvol is afgerond.

Drie jaar geleden, in januari 2021, oordeelde de Britse rechter Vanessa Baraitser dat Assange moest worden vrijgelaten uit de Belmarsh-gevangenis. Ze wees het VS-verzoek om uitlevering af op basis van Assange's geestelijke gezondheid, zijn neiging tot zelfmoord en de omstandigheden in de VS-gevangenissen. Washington ging in beroep tegen haar beslissing en gaf "diplomatieke garanties" dat Assange niet mishandeld zou worden in een VS-gevangenis. Na een tweedaagse hoorzitting in maart 2022 accepteerde het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk deze ‘garanties’. Assange's verzoek aan het Hof om zijn zaak te horen werd afgewezen. 

Assange diende vervolgens een nieuw beroep in tegen zijn uitleveringsbevel. Zijn 150-pagina's tellende argument werd afgewezen in een drie bladzijden tellende uitspraak. Op 20 april 2022 werd de uitlevering van Assange aan de VS formeel goedgekeurd en op 17 juni 2022 ondertekend door de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Een finale hoorzitting voor het Hooggerechtshof op verzoek van Assange, zal nu plaatsvinden op 20 en 21 februari 2024.

Vertrouw de "diplomatieke garanties" van de VS-overheid niet! Als voormalig VS-diplomaat kan ik Julian garanderen dat diplomatieke garanties absoluut niets betekenen. De VS breekt vaak zijn woord, zowel aan individuen als aan landen. Daarnaast heeft het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken geen jurisdictie over het 'Bureau of Prisons', dat eenzijdig beslissingen neemt over hoe gevangenen worden behandeld. 

Op het Belmarsh Volkstribunaal, georganiseerd in Washington DC op 9 december 2023, bevestigde voormalig CIA-agent John Kiriakou dat de garanties die het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf in rechtbankdocumenten betekenisloos zijn. (Kiriakou zat bijna twee jaar in de federale gevangenis omdat hij gepraat had over het waterboarding-programma van de CIA hoewel het bestaan daarvan al jaren publiek bekend was.) Hij stelde ook dat het Bureau of Prisons zelf beslist of iemand in eenzame opsluiting wordt geplaatst en dat de aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie worden genegeerd. 

De Verenigde Staten heeft meer gevangenen in isolatie dan elk ander land in de wereld. In mei 2023 publiceerden 'Solitary Watch' en de coalitie 'Unlock the Box' een baanbrekend gezamenlijk rapport waaruit blijkt dat tenminste 122.840 gedetineerden dagelijks 22 uren of meer in eenzame opsluiting worden gehouden in VS-gevangenissen.  

Ondertussen wordt er vanuit verschillende hoeken druk gezet op Biden rond de zaak Assange. In oktober 2023 reisde een groep leden van het Australisch parlement naar de VS om te lobbyen bij de Biden-regering voor de intrekking van de aanklacht tegen Assange. Eind oktober bracht de Australische premier Anthony Albanese een bezoek aan Washington waar hij de kwestie Assange ter sprake bracht in een ontmoeting met Biden en zijn oproep aan de president herhaalde om de zaak af te ronden. 

Op 8 november 2023 ondertekenden 16 VS-Congresleden, over de partijgrenzen heen, een brief aan president Biden waarin ze opriepen om alle aanklachten te laten vallen en het uitleveringsverzoek in te trekken. In de brief stellen de Congresleden: "Wij geloven dat het Ministerie van Justitie correct heeft gehandeld in 2013, tijdens uw vicepresidentschap, toen het afzag van vervolging van Assange voor het publiceren van geheime documenten, omdat het erkende dat vervolging een gevaarlijk precedent zou scheppen". In de brief zeggen de Congresleden verder "dat als de uitlevering en vervolging door de VS doorgaat, er een aanzienlijk risico bestaat dat onze bilaterale relatie met Australië ernstige schade oploopt".

Waarom heeft de regering Biden de aanklachten van Trump tegen Assange dan nog niet herroepen? Ironisch genoeg had Biden het uitleveringsverzoek aan het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk kunnen intrekken, want het was niet zijn regering die de nieuwe juridische theorie bedacht op basis waarvan Assange in de VS wordt vervolgd. Dat was de Trump-regering. De regering Obama, waarvan Biden acht jaar lang vicepresident was, heeft Julian Assange nooit van een misdaad beschuldigd. 

Is Biden bang dat de rechtse Republikeinen hem ‘soft’ zullen noemen wat de in het Trump-tijdperk verzonnen juridische theorie rond 'niet-statelijke actoren' en spionage betreft? De voormalige voorzitter van de Senaatscommissie Justitie doorziet deze poging tot laster toch wel? 

Het wordt hoog tijd dat VS-procureur-generaal Merrick Garland aan president Biden vertelt dat de Trump-aanklachten tegen Assange, die de basis vormen voor het uitleveringsverzoek, ongegrond zijn. Het wordt hoog tijd dat de Verenigde Staten zijn verzoek om de uitlevering van Julian Assange intrekt en de man verlost van de valse aanklachten van de afgelopen tien jaar.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.