Image
brief aan Michel en Reynders 9/8/2015
Foto: US government
brief aan Michel en Reynders 9/8/2015
Artikel
2 minuten

Brief naar aanleiding van '70 jaar Hiroshima en Nagasaki' 

9 augustus 2015, Gent

 Geachte meneer de Eerste Minister,

meneer de Minster van Buitenlandse zaken,

Heden herdenken we in Gent '70 jaar Hiroshima en Nagasaki'. Ook in diverse andere Belgische steden en gemeenten zoals Antwerpen, Leuven, Brussel, Ieper en Mons worden herdenkingsactiviteiten georganiseerd.

Bij de kernbomaanvallen op 6 en 9 augustus 1945 kwamen honderdduizenden mensen om het leven. De aanvallen leren ons dat kernwapens geen onderscheid maken tussen militairen en burgers én disproportioneel veel slachtoffers maken.

Het gebruik van kernwapens is daarom illegaal volgens het internationaal recht.
Vandaag zijn er echter nog steeds meer dan 16.000 kernwapens in de wereld. Het is een publiek geheim dat er ook op Belgisch grondgebied een twintigtal Amerikaanse tactische nucleaire bommen type B-61 gestockeerd worden.

Kernwapens dragen niet bij aan een veiligere wereld. Sterker nog, kernwapens bedreigen het voortbestaan van mens en milieu. Daarom moeten ze verboden worden via een internationaal verdrag, net zoals chemische en biologische wapens verboden zijn.

Het draagvlak voor een kernwapenvrije wereld is groot:
1. Uit een recent onderzoek blijkt dat 61% van de Belgen vindt dat 'de kernwapens uit de militaire luchtmachtbasis van Kleine Brogel verwijderd moeten worden'. (Vlaams Vredesinstituut, 2014)
2. Alle Vlaamse en federale democratische partijen van de meerderheid én de oppositie onderschreven recentelijk (22 en 23 april 2015) een resolutie die de federale regering oproept om de kernwapens uit België te verwijderen.
3. Wereldwijd ondertekenden de afgelopen maanden 113 van de 195 erkende VN-lidstaten de zogenaamde 'Humanitaire Belofte', waarbij landen worden uitgenodigd diplomatieke onderhandelingen op te starten rond een internationaal verbod op kernwapens.

Wij vragen de Belgische regering om zich dringend aan te sluiten bij de meerderheid van de landen en de 'Humanitaire Belofte' te steunen.

Dat ligt volledig in de lijn van uw eigen regeerakkoord dat stelt dat België blijft "ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers."

Enkel een verbod op kernwapens kan een humanitaire ramp zoals in Hiroshima en Nagasaki voorkomen.

Wij kijken uit naar uw antwoord op dit schrijven.

Hoogachtend,

Naam:
Adres:


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.