Image
cost of war

© costsofwar.org

Hoe de dood de oorlog overleeft
Artikel
3 minuten

Naast de vele, vele mensen die omkwamen in de strijd gedurende de post-9/11 oorlogen, zijn in dezelfde oorlogsgebieden nog veel meer mensen gestorven door de onrechtstreekse en naslepende gevolgen van oorlog.

Een nieuw onderzoek van het ‘Costs of War’-project (Brown Universiteit) werpt een licht op de verwoestende indirecte tol van oorlog op de menselijke gezondheid in Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Deze landen maakten de meest gewelddadige oorlogen door waarbij de Amerikaanse regering sinds 2001 in naam van de bestrijding van het terrorisme betrokken is geweest.

Hoewel heel wat strijdende partijen en vele intensiverende factoren hebben bijgedragen tot het aantal doden ten gevolge van deze oorlogen, kent het Costs of War-rapport geen directe verantwoordelijkheid toe aan één partij, oorzaak of periode. Bovendien zijn de werkelijke gevolgen van oorlog zo omvangrijk en complex dat ze niet te kwantificeren zijn en dus geen nauwkeurig sterftecijfer opleveren, in plaats daarvan biedt dit rapport een redelijke en conservatieve schatting.

Ten minste 4,5 miljoen mensen stierven door de post-9/11 oorlogen in Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië.

Volgens deze berekende schatting zijn ten minste 4,5 miljoen mensen gestorven in de post-9/11 oorlogsgebieden. Sommigen van hen werden gedood tijdens de gevechten, maar veel meer van hen zijn omgekomen door de naslepende effecten van oorlog. Hun aantal wordt geschat op 3,6 à 3,7 miljoen.

Er zijn vele gevolgen van oorlog die tot indirecte dodelijke slachtoffers hebben geleid en ze overlappen elkaar vaak, maar deze studie bakende vier ondergewaardeerde primaire gevolgen af. 1. economische ineenstorting, verlies van bestaansmiddelen en voedselonzekerheid; 2. vernietiging van openbare diensten en infrastructuur; 3. milieuvervuiling; 4. naslepend trauma en geweld. Andere factoren zoals natuurrampen, klimaatchaos, en gedwongen verplaatsing versterken deze effecten.

Vooral jonge kinderen hebben te lijden onder de indirecte gevolgen van oorlogen. De algemene vernietiging veroorzaakt door oorlog omvat milieuvervuiling, ingestorte economieën en openbare diensten, en verwoeste infrastructuur. Deze gevolgen kunnen op hun beurt leiden tot massale verarming, het verlies van de toegang tot voedsel en proper water, en een gebrek aan gezondheidszorg, medicijnen, en andere essentiële middelen voor het behoud van gezondheid en leven. Kinderen onder de vijf jaar oud zijn bijzonder kwetsbaar, zoals blijkt uit de hoge percentages ondervoeding van kinderen in oorlogsgebieden. Volgens de berekeningen in dit rapport zouden meer dan 7,6 miljoen kinderen onder de vijf jaar in Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen en Somalië te kampen hebben met acute ondervoeding.

De naslepende gevolgen van oorlog treffen sommigen harder dan anderen. Mannen sterven vaker rechtstreeks in de strijd, maar vrouwen en kinderen worden vaker indirect gedood door oorlog. Wie in plattelandsgebieden woont, is bijzonder kwetsbaar wanneer openbare diensten, met name de gezondheidszorg, worden verstoord of vernietigd. Met of zonder oorlog, mensen die geconfronteerd worden met maatschappelijk onrecht als gevolg van hun armoede, geslacht, ras, etniciteit en/of koloniale erfenis, lopen een hoger risico om te sterven. Vooral vrouwen lijden onder gender gerelateerd geweld, dat in oorlogstijd nog wordt verergerd. De post-9/11 oorlogen vonden plaats in landen met een grotendeels zwarte en bruine bevolking, en worden vaak gevoerd door landen met een geschiedenis van witte suprematie en islamofobie.
 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.