Louis Michel trekt verkeerde conclusies uit Irak-crisis
Artikel
3 minuten

Volgens minister van Buitenlandse Zaken is Europa "het slachtoffer van de pacifisten" en hebben we "in het verleden te weinig gedaan om onze militaire capaciteit op peil te houden".

Volgens minister van Buitenlandse Zaken is Europa "het slachtoffer van de pacifisten" en hebben we "in het verleden te weinig gedaan om onze militaire capaciteit op peil te houden". Daarmee kiest Louis Michel voor het Amerikaans recept, dat ervan uitgaat dat politiek gezag noodzakelijkerwijs wordt bepaald door grootte en kracht van het militair potentieel.

Voor VREDE vzw is dat niet alleen een verkeerde, maar ook verwerpelijke conclusie. VREDE vreest dat Michel de Irak-crisis misbruikt voor een verborgen agenda, namelijk verder een militair verlengstuk breien aan de economische grootmacht Europa. België leek nochtans even te willen tonen dat respect en politiek gezag ook verkregen kunnen worden via vreedzame en diplomatieke weg.

Michels pleidooi voor een sterker militair Europa zal alleen maar de neiging vergroten voor een gewelddadige aanpak van crisissen zoals rond Irak. De VS-regering heeft de aanslagen van 11 september misbruikt om de reeds stijgende defensiebudgetten extreem hoog op te trekken van 265 miljard dollar in 1996 naar 396 miljard dollar dit jaar. De leden van de NAVO staan al verschillende jaren onder druk om hun defensiebudgetten eveneens sterk op te trekken. Vooral België en Duitsland werden al op de vingers getikt.

VREDE vzw is niet a priori gekant tegen een efficiëntere inzet van middelen in functie van strikt defensieve taken. VREDE vzw kant zich evenwel uitdrukkelijk tegen een beleid, dat kiest voor een nieuwe golf van bewapening en militarisering binnen een interventiedoctrine, zoals dat in april 1999 binnen de NAVO is vastgelegd in het Nieuw Strategisch Concept en kort daarop ook tijdens de EU-top in Helsinki. Europa mag niet in het voetspoor treden van de VS, maar moet eindelijk een geloofwaardig alternatief gemeenschappelijk veiligheidsalternatief uitstippelen.

De vredesbeweging heeft altijd gesteld dat niet meer, maar minder bewapening het antwoord moet zijn op de veiligheidsuitdagingen van de 21e eeuw. De Belgische regering moet dan ook kiezen voor een beleid dat de oorzaken van geweld wegneemt, zoals de twee-maten-twee-gewichten politiek, armoede, milieuvernietiging en het stijgende verbruik van natuurlijke grondstoffen. De huidige Irak-crisis is immers het gevolg van de groeiende energiebehoeften van de VS. Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU heeft de vredesbeweging binnen het NGO-forum een memorandum opgesteld dat wijst op de noodzaak aan een ander veiligheidsbeleid.

Daarenboven moet in crisissituaties gekozen worden voor niet-militaire oplossingen met respect voor het internationaal recht. Het is onaanvaardbaar dat Amerikaanse NAVO-functionarissen stellen dat het Transatlantisch bondgenootschap een autonome organisatie is die zich niet moet onderwerpen aan het gezag van de Verenigde Naties. Het lidmaatschap van beide organisaties lijkt alsmaar moeilijker verenigbaar. VREDE vzw vindt dan ook dat in België dringend het debat moet worden geopend over het NAVO-lidmaatschap en de wenselijkheid om zoals andere EU-landen te kiezen voor een neutrale status.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.