Image
Moria
Moria: evacuatie en respect voor mensenrechten nu!
Opinie
3 minuten

Het drama van de brand in het kamp Moria op het eiland Lesbos is symptomatisch voor het rampzalige vluchtelingenbeleid. Standpunt van Vrede vzw.

Dit is geen Griekse vluchtelingencrisis, maar een Europese crisis. Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie stelt de eerbied voor de menselijke waardigheid en mensenrechten centraal in de waarden waarop de Unie berust. De manier waarop vluchtelingen in Europa worden behandeld heeft het morele gezag over deze waarden zwaar aangetast. Europa moet zich laten leiden door deze waarden en niet door politieke druk van extreemrechts. Zoniet kan dit op korte termijn de doodsteek betekenen van de rechtsstaat.

In het Moria kamp leefden 12.000 asielzoekers, mannen, vrouwen en kinderen die voor hun komst naar het kamp al zoveel ellende achter de rug hadden. Er leefden vijfmaal meer mensen dan de capaciteit van het kamp toeliet. Mensen leefden er maanden of jaren in mensonterende omstandigheden. Die verergerden nog als gevolg van de coronacrisis waardoor vanaf maart 2020 de vluchtelingen werden geïsoleerd van de buitenwereld. De brand in het kamp maakte duizenden mensen dakloos en zorgde voor en acuut gebrek aan voedsel of verzorging. En daarbovenop werden ze ook nog eens blootgesteld aan politiegeweld. Onaanvaardbaar!

De Europese Unie en de regeringen van de lidstaten moeten dringend en onmiddellijk een reddingsplan opstellen en ervoor zorgen dat vluchtelingen in menswaardige en veilige omstandigheden worden opgevangen in de landen van de Europese Unie. Het is beschamend dat België zich ‘voorlopig’ beperkt tot het opvangen van 12 kinderen. Andere landen hebben meteen aangeboden om grote groepen vluchtelingen op te vangen, zonder zich te verbergen achter het argument dat er ‘eerst meer duidelijkheid’ moet komen.

Vrede vzw dringt erop aan dat:

  1. de Europese lidstaten van de Unie werk maken van de onmiddellijke evacuatie van alle vluchtelingen op Lesbos. België moet in de kortst mogelijke tijd alles in het werk stellen om alvast een substantieel aantal van de vluchtelingen uit Lesbos op te vangen.
  2. het Europese vluchtelingenbeleid grondig wordt herzien. Aan het gemilitariseerd afsluitings- en terugstuurbeleid moet een einde komen. Het is duidelijk gebleken dat dit beleid de vluchtelingen in de handen drijft van mensensmokkelaars. Duizenden hebben daardoor de overtocht naar Europa niet overleefd. De lidstaten van de Europese Unie hebben de verdragsrechtelijke plicht om de mensenrechten te respecteren. Het recht op asiel moet gegarandeerd worden.
  3. de Europese Unie en haar lidstaten in hun buitenlands-, handels-, milieu- en wapenhandelbeleid een politiek voeren die niet langer de voedingsbodem levert waardoor mensen moeten vluchten. We willen een sociaal en duurzaam Europa dat het ernstig meent met de verdediging van de mensenrechten, hier en in de wereld.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.