Image
Vluchtelingen zijn mensen, met mensenrechten!
Vluchtelingen zijn mensen, met mensenrechten!
Opinie
5 minuten

Sinds Turkije zijn grenzen openzette voor vluchtelingen richting Europa is er een nieuwe humanitaire crisis aan de gang die in alle opzichten mensonwaardig is. De crisis is gemaakt en kon vermeden worden als de betrokken partijen de elementaire principes van het internationaal recht zouden respecteren.

Vrede vzw vraagt dat de betrokken partijen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat burgers niet langer een politiek en militair doelwit vormen, en bescherming genieten in overeenstemming met het internationaal humanitair recht. Ook moet er onmiddellijk een einde komen aan de wantoestanden aan de Grieks-Turkse grens. Wat is nodig?

De bescherming van burgers in Idlib

Tijdens het offensief van het Syrische leger en gelieerde milities (gesteund door Rusland) en de militaire tegenacties van rebellengroepen, extremistisch gewapende krachten en het Turkse leger, zijn Syrische burgers overgeleverd aan tal van oorlogsmisdaden. Volgens de Verenigde Naties heeft het oorlogsgeweld om en bij de 1 miljoen mensen op de vlucht gedreven en zijn er sinds april 2019 minstens 1750 burgers gedood. Het is onaanvaardbaar dat dichtbevolkte gebieden bloot staan aan bombardementen. Een deel van de slachtoffers viel in vluchtelingenkampen, scholen en ziekenhuizen. De jongste weken was het conflict in Idlib zwaar geëscaleerd en op een rechtstreekse confrontatie uitgemond tussen het Turkse en Syrische leger. Op 5 maart sloten Rusland en Turkije een staakt-het-vuren dat voorlopig een einde moet maken aan het geweld. Dit summier akkoord is een aanvulling op de eerdere afspraken over een de-escalatie van het conflict in Idlib. Naast een staakt-het-vuren komt er een nieuwe veiligheidszone die de strijdende partijen moet scheiden met vanaf 15 maart gezamenlijke Russisch-Turkse patrouilles langs de strategische M4 weg. Voor de getroffen burgers is er geen regeling voorzien, maar het stopzetten van het geweld zal hopelijk de humanitaire hulp faciliteren, ook al is er geen garantie dat het bestand zal standhouden. Verschillende buitenlandse machten wakkeren al jaren de oorlog aan met wapens en militaire steun aan leger en lokale milities. Ze vechten hun onderlinge rivaliteit in Syrië uit en leggen zo een hypotheek op de toekomst van het land. Pas als er uitzicht is op een duurzaam bestand met perspectief op vrede, zullen mensen opnieuw een toekomst zien in eigen land. 

Het stopzetten van het politiek gebruik en misbruik van vluchtelingen

De Syrische en talrijke andere vluchtelingen zoals uit Afghanistan die een veilige doortocht en onderkomen zoeken, zijn voortdurend het voorwerp van politiek gemarchandeer en worden gebruikt als pionnen in een schaakspel om politieke doelstellingen te verwezenlijken. De aankondiging van president Erdogan om de grenzen open te zetten en zelfs op actieve manier mensen naar de Griekse grens te brengen (in bussen) heeft voor een humanitaire catastrofe gezorgd. Ankara probeert Europa onder druk te zetten voor eigen politiek gewin. Tegelijk hoopt Erdogan zo zijn tanende populariteit op te vijzelen en moet zijn Syrisch avontuur het patriottisme aanwakkeren nadat de Turkse economie vorig jaar voor het eerst sinds jaren een negatieve groei kende. De Europese Unie laat de vluchtelingen in de steek en heeft het enkel over ‘Turkse Chantage’ en weigert zo haar verantwoordelijkheid te nemen.

Vluchtelingen moeten menswaardig behandeld worden

De afgelopen dagen waren we getuige van gruwelijke taferelen aan de Griekse grens. Vluchtelingen worden blootgesteld aan de ergste mensenrechtenschendingen. De bezittingen van vluchtelingen die erin geslaagd zijn de Griekse grens over te steken worden in beslag genomen. Ze worden geslagen en zwaar mishandeld. Sommigen moesten zich van al hun kleren ontdoen en werden zo teruggestuurd. Enkelen vertoonden ook schotwonden veroorzaakt door scherpe munitie. Het is niet duidelijk of de schoten gelost zijn door grenswachters of door Griekse burgermilities die ongehinderd langs de grens patrouilleren. Frontex, het Europees agentschap dat mee instaat voor de grensbewaking, ontkent de feiten. De Europese Unie (EU) moet een onderzoek openen naar de ware toedracht van de feiten en desgevallend de verantwoordelijken van deze misdaden ter verantwoording roepen.  

De EU stelt dat de Griekse grens beschermen de eerste prioriteit vormt en zwijgt in alle talen over de overduidelijke bewijzen van mishandelingen. In plaats daarvan beloofde de Europese Commissie 700 miljoen euro steun voor Griekenland en extra manschappen voor Frontex. Het is bovendien onaanvaardbaar dat Griekenland het recht op asiel heeft opgeschort gedurende een maand.

Europese grenspolitiek is in strijd met het asielrecht

De militarisering en het afsluiten van de Europese grenzen heeft een humanitair drama veroorzaakt. De Europese Unie is verantwoordelijk voor duizenden doden in de Middellandse Zee. Het terugsturen van vluchtelingen naar landen als Libië en Turkije is onverantwoord. Er zijn voldoende aanwijzingen en zelfs bewijzen over misbruik, mishandeling en zelfs slavenhandel. Er zijn ook alarmerende berichten over speedboten die met geweld verhinderen dat vluchtelingen kunnen aanmeren in het Griekse eiland Lesbos. Het is onaanvaardbaar dat gewapende milities geweld gebruiken tegen vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Moria en hulpgoederen vernietigen. De EU en de Griekse politieke verantwoordelijken moeten op een besliste en publieke manier dergelijk geweld veroordelen en de verantwoordelijken moeten strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Al vele maanden laten de Griekse regering en de EU de situatie op de Griekse eilanden uit de hand lopen. Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie om de Griekse overheid bij te staan bij de opvang van de vluchtelingen met onderdak, voedsel, kledij en medische verzorging. De Universele Verklaring van de Mensenrechten en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (artikel 18) erkennen het asielrecht. Turkije, het land dat het hoogste aantal vluchtelingen herbergt, biedt geen afdoende bescherming en komt niet tegemoet aan de Europese criteria als veilig derde land naar waar asielzoekers kunnen worden teruggestuurd. Griekenland en de Europese Unie moeten het asielrecht en de eigen ontwikkelde wetgeving daarover respecteren.  


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.