Panetta, de nieuwe baas van de drones
Foto: U.S. Army
Panetta, de nieuwe baas van de drones
Artikel
4 minuten

De Amerikaanse president Obama heeft zijn hofhouding zopas een nieuwe samenstelling gegeven.

Er werd een nieuwe minister van Defensie aangesteld, een nieuwe directeur van de 'Central Intelligence Agency' (CIA) aangeduid en een aangepaste Afghanistan-strategie ingevoerd onder een nieuwe opperbevelhebber van de troepen. Het gaat hier echter niet om nieuwe gezichten, maar om een ware stoelendans onder topfunctionarissen.

Leon Panetta, de door president Obama aangestelde Amerikaanse minister van Defensie was voordien directeur van de geheime inlichtingendienst CIA. Hij vervangt Robert Gates, een overblijfsel uit de Bush-periode, die na 5 jaar aan het hoofd van het Pentagon op pensioen wilde. De voormalige functie van Panetta wordt nu opgenomen door generaal David Patraeus die een jaar aan het hoofd stond van de buitenlandse troepen in Afghanistan en niet langer in uniform naar zijn werk zal moeten gaan. De binnenkort ex-generaal moet als nieuwe directeur van de CIA de lopende oorlogen, die zijn handtekening duidelijk dragen, zogenaamd objectief analyseren. De nieuwe opperbevelhebber in Afghanistan is generaal John Allen.

Volgens het Zweeds vredesonderzoekscentrum SIPRI heeft Washington in het voorjaar 698 miljard dollar aan defensie en militaire operaties uitgegeven. Rekening houdend met de inflatie is dat 81% meer dan tien jaar geleden! De Afghaanse oorlog kost de Amerikaanse belastingbetalers iedere maand miljarden dollars, terwijl er op dit ogenblik een hevige discussie aan de gang is over de Amerikaanse staatsschuld die tegen begin augustus de wettige schuldbegrenzing van 14294 miljard dollar zal overschrijden. Na tien jaar sabelgekletter in Afghanistan moet de VS zijn strategie van 'nation building' herbekijken, want de oorlog wordt onbetaalbaar voor Washington. Het wordt hoog tijd dat Obama en zijn team aan 'nation building' doen in de Verenigde Staten in plaats van Afghanistan verder tot een puinhoop te herschapen.

Een nieuwe richting?

Leon Panetta zal als kersvers minister van Defensie de drie aan de gang zijnde oorlogen waarin de VS betrokken is (Irak, Afghanistan en Libië) moeten beheren. De 73-jarige Panetta kende tot nu toe al een goed gevuld politiek leven. In zijn jonge jaren was hij een Republikein, daarna werd hij congreslid voor de Democraten. Hij was lid van het Clinton-kabinet en in 2009, bij het aantreden van Obama, kreeg hij de post van CIA-directeur toegewezen. Onder zijn leiding kreeg de Amerikaanse geheime dienst (CIA) een nieuw luchtwapen: de 'Reaper Drones', onbemande vliegtuigjes die radicale islamisten moeten opsporen en uitschakelen. Een zeer twijfelachtige praktijk vanuit internationaal rechterlijk standpunt bekeken, maar volgens Panetta een zeer bruikbaar middel om de leiders van Al-Qaeda te elimineren. De voordelen van onbemande drones is dat ze gemakkelijk hanteerbaar zijn en zonder veel risico's ingezet kunnen worden. Men doodt van op een veilige afstand, via een beeldscherm. Het maakt de oorlogen van de toekomst veel efficiënter en minder bloederig (voor de VS-soldaten wel te verstaan, niet voor de burgers van de geviseerde landen). In de jongste toespraak van Obama over Afghanistan verdedigde hij de stelling dat “de vloed van de oorlogshandeling wegebt”. Hij verkondigde ook: “wanneer we onze sterkte gericht inzetten, dan hebben we geen groot leger nodig”. Panetta wil als Defensie-minister deze nieuwe oorlogsstrategie verwezenlijken, dat maakte hij duidelijk tijdens de hoorzitting in het Congres over zijn benoeming. Na de dood van Osama Bin Laden moet volgens Panetta de druk op de terroristen opgevoerd worden. Hij is vastbesloten de 'Al-Qaeda-groepen' in Pakistan uit te schakelen. Het komt erop neer dat de drones en de schaduwkrijgers uit de elite-eenheden van het VS-leger versterkt moeten worden op alle fronten. De groots opgevatte 'counterinsurgency'-campagne in Afghanistan, waar de Amerikanen met een verhoogd troepenaantal en hun militair optreden de harten en de geesten van de bevolking wilden winnen, wordt met deze strategie naar de achtergrond verwezen. De aangekondigde troepenterugtrekking ligt volledig in de lijn van de strategie van de nieuwe baas in het Pentagon. Maar men mag toch niet vergeten dat er na de aangekondigde terugtrekking van 33.000 Amerikaanse troepen tegen de zomer van 2012, nog altijd dubbel zoveel troepen aanwezig zullen zijn dan bij het aantreden van president Obama. Moeten we daaruit afleiden dat in de voorbije jaren in deze Afghanistan-oorlog geen enkele strategie heeft gefunctioneerd? Dit kan Washington natuurlijk niet luidop naar buiten brengen, want er moet verhinderd worden dat de mensen denken dat de VS in Afghanistan verloren heeft. Hierbij kan op de medewerking gerekend worden van heel wat media in de Westerse contreien.

De nieuwe CIA-directeur David Petraeus, beschouwt zijn nieuwe functie als een springplank voor de presidentiële verkiezingen van 2016. Tijdens de hoorzitting in de Senaat over zijn aanstelling als CIA opperhoofd verkondigde hij: “men moet speciale ondervragingstechnieken in overweging nemen als de verdachten iets verzwijgen, om mensenlevens te redden”. Obama beweerde tijdens zijn verkiezingscampagne nochtans dat onder zijn regering niet gefolterd zou worden. Maar Guantanamo en de interneringskampen in Irak en Afghanistan zijn nog steeds in gebruik. Er worden daar nog altijd duizenden burgers opgesloten en gefolterd. De Obama-administratie heeft de antidemocratische methodes van voorganger Bush niet herroepen: de presidentiële toelating tot moord, de onbepaalde opsluiting van burgers zonder proces, het bespioneren van de eigen burgers, enzovoort. Ook werd het onderzoek naar de folterpraktijken van de CIA stopgezet. Dit vuile potje blijft voorlopig toegedekt. De conclusie is dat de nieuwe benoemingen de agressieve politiek van het imperiale Amerika geen greintje veranderen. Er zijn alleen een aantal pionnetjes verschoven.