Image
Persbericht: Nieuwe gevechtsvliegtuigen zijn budgettaire waanzin
Foto: MSgt John Nimmo Sr.
Persbericht: Nieuwe gevechtsvliegtuigen zijn budgettaire waanzin
Persbericht
3 minuten

Het strategisch plan van minister Vandeput over de toekomst van het Belgisch leger is budgettair onverantwoord in tijden van economische, sociale- en klimatologische crises.

Dat besluit de Belgische vredesbeweging naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde plan van minister Vandeput.

In plaats van een strategische totaalvisie op vrede, veiligheid en buitenlands beleid te ontwikkelen, kiest de regering voor een eenzijdig militaire benadering die een geïntegreerde veiligheidsstrategie hypothekeert’, stelt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

Onverantwoord hoge kostprijs

Nieuwe gevechtsvliegtuigen hebben een onverantwoord hoge kostprijs. De totale kostprijs van de geplande 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen kan afhankelijk van het type gemakkelijk oplopen tot goed 5 miljard euro. Buitenlandse voorbeelden tonen bovendien dat het budget voor het onderhoud van 34 nieuwe (F35) gevechtsvliegtuigen al snel goed is voor een jaarlijkse kostprijs van 240 miljoen euro. En dat gedurende dertig jaar (7,2 miljard onderhoudskosten). De regering wil in totaal 9,2 miljard euro investeren in de aankoop van militair materieel vanaf de volgende legislatuur.Dat is een enorm budget. De regering kan niet antwoorden op de simpele vraag: hoe denkt zij dit allemaal te betalen?’, benadrukt Ludo De Brabander van Vrede vzw.

Er is ook geen enkele aanwijzing voor significante economische terugverdieneffecten voor ons land, omdat de Belgische luchtvaartindustrie – in tegenstelling tot de aankoop van de F16’s- deze keer niet deelnam aan de ontwikkeling en productie van deze nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Geen duurzame oplossing conflicten

Gevechtsvliegtuigen dragen zelden bij tot een duurzame oplossing van conflicten. Op EU-niveau bestaat bovendien al een overcapaciteit van meer dan 2.000 gevechtsvliegtuigen.

België kan zich dus beter uitdrukkelijker toeleggen op zaken als vredeshandhaving, conflictpreventie en vredesopbouw, civiel crisismanagement, het tegengaan van Europese wapenexport naar conflictgebieden, ontwikkelingshulp, opvang van vluchtelingenen internationale klimaatfinanciering. Terwijl miljarden euro’s worden vrijgemaakt voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, daalde het Belgische budget voor conflictpreventie en vredesopbouw tot een schamele vijf miljoen euro in 2015. De Dienst Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken werd eerder al afgeschaft.

Uit opiniepeilingen blijkt bovendien dat slechts een vierde van de bevolking voorstander is van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Nucleaire capaciteit

De vredesbeweging verzet zich daarnaast met klem tegen het inschrijven van een “dubbel gebruik”-vereiste voor nieuwe gevechtsvliegtuigen, waardoor zij zowel conventionele als nucleaire wapens moeten kunnen dragen en afvuren. Dit is in strijd met het internationaal recht en het Non-proliferatieverdrag, en gaat lijnrecht in tegen een groeiende internationale trend voor totale nucleaire ontwapening. Het uitrusten van nieuwe gevechtsvliegtuigen met een dubbel gebruik-capaciteit vereist ook dure technische aanpassingen, die mee in overweging moeten worden genomen in tijden van beperkte budgettaire middelen.

Controle Rekenhof

Omdat het over miljarden belastinggeld gaat, vragen we dat de regering de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de verschillende aankoopopties en de te verwachten economische terugverdieneffecten, grondig laat narekenen door een onafhankelijke instantie als het Rekenhof en deze cijfers ook publiek maakt. Enkel op die manier kan een ernstig politiek debat gevoerd worden over de vermeende opportuniteit van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Namens de campagne “Geen gevechtsvliegtuigen”,

Willem Staes, Pax Christi Vlaanderen

Ludo De Brabander, Vrede Vzw

Lene Jacobs, Vredesactie

Lars Van Densen, Intal

Micgel Vanhoorne, LEF/FGE

Samuel Legros, CNAPD

 

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.