Image
Lieve&Elke
Sociaal-culturele sector voert actie tegen het voorstel van decreetswijziging.
Actieverslag
2 minuten

Naar aanleiding van het voorstel van decreetswijziging, die het decreet op het sociaal-cultureel volwassenwerk drastisch zou veranderen, schaarden zich gisteren een 200-tal actievoerders samen voor het Vlaams Parlementsgebouw te Brussel.

Het initiatief werd opgezet door Hart boven Hard en werd ondersteund door andere organisaties van het middenveld.

Het voorstel van decreetswijziging is opgesplitst in twee grote delen. Ten eerste zal er volgens het voorstel geen subsidies meer worden toegewezen aan organisaties die zich louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst. Daarnaast krijgt de Vlaamse regering meer ruimte om zelf te beslissen wat zij maatschappelijk relevant vindt.

Het lijkt er op dat de Vlaamse overheid zo snel mogelijk het voorstel wou laten stemmen in de plenaire vergadering, zonder enig overleg met de sociaal-culturele sector. Daarbovenop komt deze aanpassing slechts enkele weken voor de deadline van het nieuw beleidsplan, namelijk 31 december 2019, waar de organisaties nu druk mee bezig zijn. Het vertrouwen is geschonden bij de sociaal-culturele organisaties. De vraag of dit wel juridisch correct is, is tevens twijfelachtig volgens de Federatie.

De oppositiepartijen Sp.a, Groen en PVDA zijn er in geslaagd het agendapunt uit te stellen door de alarmbelprocedure te gebruiken. Deze procedure is gebaseerd op het artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement. Dit artikel is ontstaan om discriminatie van ideologische en filosofische redenen tegen te gaan.

Gezien het voorstel van decreetswijziging niet gestemd werd kunnen de organisaties wellicht hun beleidsplan indienen volgens het huidige decreet. Het uitstellen van de wijziging zorgt ervoor dat er meer tijd is voor dialoog tussen de betrokken partijen inzake een eventuele toekomstige wijziging van decreet.


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.