Image
dove-nato-blue-white-sticker
Statement van het No to war – No to NATO Netwerk over de nieuwe agenda van de NAVO
Opinie
6 minuten

Het ‘No to war – No to NATO Netwerk’ veroordeelt de voorstellen voor een nieuwe NAVO-agenda zoals beschreven in ‘NATO 2030’.

In dit rapport -voluit getiteld 'NATO 2030: United for a New Era'- wordt een gevaarlijk uitbreidingsplan gepresenteerd dat de spanningen en het risico op oorlog zal verhogen.

Inleiding

In 2020 stelde NAVO-Secretaris-Generaal Stoltenberg een groep van 10 ‘expertenaan om na te denken over de toekomst van de NAVO. In hun rapport NATO 2030: United for a new Era presenteren ze 138 voorstellen die de militaire alliantie zouden moeten helpen bij het aangaan van de belangrijkste uitdagingen in het komende decennium. Hoewel het rapport nog niet officieel aangenomen is door de NAVO, zal het gebruikt worden als inspiratie voor de volgende NAVO-top die later dit jaar gepland staat in Brussel.

Democratische principes

Het document herhaalt de propagandistische bewering dat de alliantie gebaseerd is op ‘de principes van de democratie, de individuele vrijheid en de rechtstaat… ter bevordering van de stabiliteit en het welzijn in het Noord-Atlantische gebied’. In werkelijkheid is de geschiedenis van de NAVO gedrenkt in bloed. De militaire alliantie en verschillende van haar lidstaten hebben staatsgrepen helpen initiëren en dictaturen ondersteund. Ze voerden wereldwijd oorlogen en destabiliseerden landen als Algerije, Vietnam, de Balkan-staten, Afghanistan, Irak en Libië, resulterend in miljoenen onschuldige slachtoffers en zogenaamde ‘mislukte staten’ (failed states). De nieuwe agenda zal de eeuwige oorlog voortzetten.

China + Rusland – vijandbeelden

NATO 2030 hanteert een wereldvisie in termen van bedreigingen, met als belangrijkste doel het legitimeren van herbewapening en mondiale militaire expansie, nochtans zijn de NAVO en haar lidstaten vaak verantwoordelijk voor heel wat van deze dreigingen. Het rapport maakt gebruik van vijandige taal die China en Rusland stigmatiseert als ‘systemische rivalen’, en doet aanbevelingen die zullen leiden tot een groeiende confrontatie. Hoewel er van geen van beide landen een onmiddellijke dreiging uitgaat, drijft de NAVO de propaganda op om stijgende militaire uitgaven te rechtvaardigen, ondanks het feit dat de COVID-19 pandemie een enorme impact heeft op de overheidsbudgetten.

NATO 2030 is bezaaid met vijandbeelden, waarbij bovenal Rusland en China gedemoniseerd worden. Niet-militaire oplossingen zonder overwicht en agressie zijn ondenkbaar voor de NAVO. Dit geldt zelfs voor uitdagingen als de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en milieubescherming.

Nucleaire wapens, NPV en TPNW

Terwijl het (minder dan) lippendienst bewijst aan wapenbeheersing, benadrukt het rapport de noodzaak van afschrikking en het behoud van de nucleaire arm. Het pleit voor de revitalisering van de afspraken rond ‘nuclear sharing’ [het delen van nucleaire taken met NAVO-partners zonder eigen kernwapens, nvdr] als een cruciaal element van het afschrikkingsbeleid van de NAVO. De NAVO eist dat de lidstaten deelnemen aan de verdeling van de nucleaire lasten. Drie NAVO-leden, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, bezitten nucleaire wapens en zijn bezig met het moderniseren van hun arsenalen. Vijf NAVO-leden, Duitsland, België, Nederland, Italië en Turkije, huisvesten Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied.

Het No to war – No to NATO Netwerk verzet zich tegen het nucleair bewapeningsbeleid van de NAVO, dat in strijd is met de engagementen qua kernontwapening uitgestippeld in het Non-proliferatieverdrag (NPV). Het Netwerk veroordeelt eveneens de desinformatiecampagne van de alliantie tegen het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW). Op basis van onderhandelingen op korte termijn moet er een plan opgesteld worden om toe te werken naar een kernwapenvrije zone in Europa als een belangrijke stap op weg naar een kernwapenvrije wereld. Lidstaten zouden zich niet mogen laten intimideren door de NAVO en haar kernwapenstaten om het TPNW niet te ondertekenen. Jammer genoeg verhindert de alliantie haar leden om zich bij dit verdrag aan te sluiten.

EU en NAVO

Hoewel sommige EU-lidstaten vasthouden aan een neutraliteitsbeleid en geen NAVO-leden zijn, suggereert het rapport verdiepende institutionele banden met de EU in militaire aangelegenheden. Complementaire onafhankelijke Europese defensiecapaciteiten en militaire acties in lijn met de NAVO-doelstellingen worden verwelkomd als onderdeel van een agenda van lastenverdeling die de militaire macht van de NAVO versterkt. Het voornemen om 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te spenderen aan militaire doeleinden wordt gedeeld door de NAVO en de EU.

Veiligheid

Het No to war- No to NATO Netwerk verwerpt de militaristische benadering van veiligheid zoals uitgedrukt in het NATO 2030-rapport. Ze kanaliseert miljarden naar bewapening en militaire expansie, en zal alleen de waarschijnlijkheid van een militaire confrontatie vergroten. Onze maatschappij heeft nood aan ontwapening, diplomatie en samenwerking, investeringen in gezondheidszorg, sociale diensten en maatregelen om de klimaatverandering te voorkomen. Alleen alomvattende veiligheid, waarbij diplomatieke akkoorden gesloten worden met Rusland en China over ontwapening, vertrouwensopbouw, en economische en politieke samenwerking kunnen tot een rechtvaardige en duurzame vrede leiden. De EU mag niet gereduceerd worden tot een tak van de NAVO. De EU zou samen met haar lidstaten een autonoom, vreedzaam en gedemilitariseerd veiligheidsbeleid moeten nastreven, voortbouwend op de beginselen van de Slotakte van Helsinki.

2% BBP & Militair Industrieel Complex

NATO 2030 bevestigt de NAVO als een oorlogsalliantie die de belangen van het militair-industrieel complex dient, in plaats van mensen. Ze zal niet leiden tot menselijke veiligheid.Het No to war- No to Nato Netwerk roept op tot de intrekking van de 2% standaard voor militaire uitgaven en de verplichting tot bewapening (20% van het militair budget), waartoe ondemocratisch besloten werd op de NAVO-top van Wales. De middelen moeten in plaats daarvan besteed worden om de COVID-19 pandemie te bestrijden en de menselijke veiligheid in het algemeen te bevorderen. De eis van de NAVO om de militaire uitgaven op te drijven, verhindert landen om voldoende te investeren in gezondheidszorg, sociale diensten en klimaatactie. Ontwapening is de centrale uitdaging.

Ontbinding van de NAVO en versterking van de VN

Het No to war – No to NATO Netwerk zal blijven aandringen op de ontbinding van de NAVO. Het zal blijven werken aan de versterking van de Verenigde Naties, evenals van regionale inclusieve instellingen, in een streven naar competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Daarom verwerpt het No to war – No to NATO Netwerk het plan 'NATO 2030' ten stelligste. Door aandacht en middelen af te leiden naar militarisme zal NATO 2030 het ook onmogelijk maken voor de internationale gemeenschap om de urgente doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken tegen 2030. We hebben nood aan mondiale solidariteit en internationale samenwerking om het hoofd te kunnen bieden aan onze gemeenschappelijke uitdagingen: de pandemie, deklimaatcrisis en ongelijkheid. Met diplomatie, ontwapening en duurzame ontwikkeling, via de Verenigde Naties, is er geen behoefte aan deze door het westelijk halfrond gedomineerde, anachronistische militaire alliantie. We blijven oproepen tot de ontbinding van de NAVO.

19 februari, 2021

Vrede vzw is lid van het internationale No to War - No to NATO Netwerk


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

De NAVO vormt een voortdurende motor voor militarisering. De wereld heeft echter nood aan niet-militaire oplossingen en een versterking van competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.