Image
Jeremy Corbyn
Jeremy Corbyn; Foto: J.C. Hughes; CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Statement van Jeremy Corbyn voor de Voices for Peace-actie
Opinie
3 minuten

Op 14 juni gaat er een NAVO-top door in Brussel. De internationale vredesbeweging organiseert op dezelfde dag de digitale protestactie Voices for Peace, waarin mensen van over heel de wereld heel kort uitleggen waarom ze zich verzetten tegen deze westerse militaire alliantie. 

Dit is de transcriptie van de videobijdrage van de Britse politicus Jeremy Corbyn, voormalig voorzitter van de Stop the War Coalition, en van 2015 tot 2020 leider van de Labour Party en de Oppositie

Mijn groeten aan de netwerkbijeenkomst vanavond. 

Bedankt dat jullie me hebben uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 

De hele wereld is zopas getroffen door de COVID-crisis. Deze COVID-crisis heeft het beste en het slechtste van ons land en onze wereld doen bovenkomen. Het beste zijn de vrijwilligers in zoveel landen, die naar buiten zijn getreden en anderen hebben geholpen. Het ergste was de hebzucht. De hebzucht van grote bedrijven en de hebzucht van regeringen om die grote bedrijven te financieren.

Maar er is ook een andere les hier. Wanneer we in een zeer ongelijke wereld leven, lijden we uiteindelijk allemaal en zijn we er allemaal kwetsbaar door. 

Het antwoord van de Britse regering op de COVID-crisis was een herziening van het veiligheidsbeleid. Voor mij betekent veiligheid iets te eten hebben, een woonplek hebben, scholen voor je kinderen, gezondheidszorg wanneer je die nodig hebt, een duurzame omgeving en schone lucht inademen en schoon water drinken. 

Maar het standpunt van de Britse regering is anders. Ze heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de uitgaven voor buitenlandse hulp te verlagen van 0,7% naar 0,5% van het Bruto Nationaal Inkomen en om de defensie-uitgaven met 24 miljard pond te verhogen. Dit kan ons alleen maar in de verkeerde richting sturen. 

De dreigingen in de wereld zijn armoede, ongelijkheid, onrecht, milieurampen en mensenrechtenschendingen. Geen van deze dreigingen zullen worden opgelost door te herbewapenen, door meer kernwapens te ontwikkelen. Ze kunnen alleen worden opgelost door mensen die samenkomen, door samen campagnes te voeren voor een duurzame en rechtvaardige wereld. 

De NAVO moet dringend nadenken over haar rol, moet nadenken over de richting die ze uit wil. Al die landen die in dezelfde ruimte samenkomen, zouden samen zoveel kunnen bereiken. Of ze zouden de wereld een oneindig veel gevaarlijkere plek kunnen maken en de kiemen zaaien voor een zoveelste Irak, een zoveelste Afghanistan, een zoveelste Libië en alle vluchtelingenstromen die daaruit voortvloeien. 

Het is dus aan ons -wij die in vrede, in gerechtigheid en in mensenrechten geloven- om ervoor te zorgen dat onze boodschap en onze stem weerklinken. Dat is de echte weg naar eenheid. 

Heel erg bedankt en bedankt voor wat jullie doen. 

Om te participeren aan Voices for Peace, schrijf je hier in.


 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

De NAVO vormt een voortdurende motor voor militarisering. De wereld heeft echter nood aan niet-militaire oplossingen en een versterking van competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.