Stop het Europese oorlogsbeleid
3 minuten

Oproep manifestatie op 23 september tijdens Europese Defensietop in Gent

Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie houden de ministers van Defensie op 23 en 24 september een informele top in Gent. De top komt er op bijna een jaar sinds het Verdrag van Lissabon in werking trad. In dat Verdrag zijn heel wat instrumenten voorzien die de EU verder militariseren en klaar moeten stomen voor militaire interventies buiten Europa. Wij willen geen top die zich voorbereidt op oorlog. De Europese Unie mag geen economisch blok zijn met een militaire arm. Europa moet een vredesproject zijn dat in eerste instantie werk maakt van een sociale en milieupolitiek, dat zorgt voor duurzame jobs, garant staat voor publieke dienstverlening, de sociale zekerheid beschermt, een eerlijk en evenwichtig handelsbeleid voert en investeert in duurzame ontwikkeling, kortom een breuk maakt met het neoliberale beleid. Ook aan de politiek om via ontwikkelingssamenwerking militaire doelstellingen te verwezenlijken moet een einde komen.

Gent moet een vredesstad zijn, in een vreedzaam België. De lokale bevolking is tijdens de vorige Europese top in Gent (oktober 2001), de start van de oorlog in Irak (maart 2003) of de oorlog in Gaza (januari 2009) massaal op straat gekomen om te protesteren tegen de oorlog en oorlogspolitiek. Op 23 september willen we via een manifestatie opnieuw een sterk signaal geven aan diegenen die via de Defensietop van de EU hun bloedige oorlogen verder willen coördineren.

Stop de oorlog in Afghanistan

De meeste landen die deelnemen aan de defensiebijeenkomst vechten in NAVO-verband een bloedige oorlog uit in Afghanistan. In zijn voorbereidende nota voor de top pleit minister van Defensie Pieter De Crem voor een veel betere samenwerking tussen de EU en de NAVO en dus een nog grotere koppeling aan een organisatie die de oorlogspolitiek als waarmerk heeft. In Afghanistan en buurland Pakistan maakten Amerikaanse en NAVO- luchtbombardementen al duizenden burgerslachtoffers. Er moet een einde komen aan deze bezettingsoorlog. De Belgische F-16s moeten onmiddellijk worden teruggetrokken.

Geen militarisering van Europa

Sinds het Verdrag van Lissabon geraakt de EU steeds verder in militair vaarwater. Het Verdrag stelt dat elke lidstaat er zich toe verbindt om “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren”. Meer en beter bewapenen dus. Wij vinden dat in een wereld waar afgelopen jaar ondanks de financiële crisis, 1.531 miljard dollar is uitgegeven (+ 6%) aan bewapening, er een omgekeerde beweging moet komen naar ontwapening. De defensie-industrie heeft er bovendien voor gezorgd dat ze heel dicht bij het Europese beleid wordt betrokken. Verschillende Europese programma's zorgen nu voor de herstructurering en versterking van de defensie-industrie die de concurrentie met de VS en andere grootmachten moet kunnen aangaan. Dat betekent meer wapenhandel, meer geweld en oorlog. Wij willen een politiek van 'ontwapenen om te ontwikkelen' in België, Europa en internationaal.

Kernwapens uit Europa

Nog altijd zijn er kernwapens in Europa gestationeerd. Ook in België. De bevolking wil van deze nutteloze en gevaarlijke massavernietigingswapens af. Er bestaat een politieke meerderheid die de verwijdering ervan vraagt. De VS liggen dwars en de NAVO blijft zweren bij een nucleaire capaciteit en wil nu zelfs een eigen rakettenschild. Wat weerhoudt de Europese defensieministers ervan om politieke moed en wil te tonen om deze tuigen die we ook andere landen niet gunnen, onmiddellijk weg te halen? Europa moet zo vlug mogelijk kernwapenvrij worden gemaakt als een belangrijke stap in een kernwapenvrije wereld.

Praktisch:

Manifestatie 'Stop het Europees Oorlogsbeleid' op 23 september om 19u, Gent – vertrek aan Zuid (o.v.)

Hang uw vredesvlag uit vanaf 21/09 (Internationale Vredesdag)


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.