Image
10_10_2020_vrede_in_gent_23_of_38_0
Vormingsdag 'Gewapend met Kennis'
Actieverslag
4 minuten

Afgelopen zaterdag hielden we een vormingsdag met als thema 'kernwapens'. De dag ging van start met een krachtige lezing van Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in internationale veiligheidsvraagstukken en kernwapens. In kleine groep en vanop afstand namen we samen met hem het kernwapendebat onder de loep.

Clichés zoals de noodzaak van wederzijdse afschrikking of hoe deze wapens onze veiligheid garanderen, waren makkelijk te ontkrachten. Ook het schizofrene beleid van België werd al snel uit de doeken gedaan. In woorden zijn we voorstander van ontwapening, maar onze daden getuigen van het tegenovergestelde.

Toch is er ook een lichtpuntje. Het nieuwe regeerakkoord verwoordt dat België samen met de Europese NAVO-bondgenoten zal nagaan hoe “het VN-verdrag voor een Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW) een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening”. Dat is een kleine stap vooruit. Volgens professor Tom Sauer kan en moet België een actieve rol opnemen in Europese kernontwapening. “Als wij het TPNW ondertekenen, zal de rest automatisch volgen.” We mogen niet vergeten dat België al eerder - en succesvol! - een voortrekkersrol heeft genomen in de ontwapeningsonderhandelingen over landmijnen in 1997 en opnieuw met betrekking tot clustermunitie in 2008.

Er is echter geen tijd te verliezen. Hoe langer de kernwapenstaten kernwapens behouden, hoe meer kernwapenstaten zullen opduiken (cfr Noord-Korea, Iran), en hoe groter de kans dat kernwapens opnieuw zullen gebruikt worden.

"In tijden van Trump en Kim Jong-Un mogen we de gevaren van kernwapens niet onderschatten."

De volgende spreker was Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw. Ook hij wees op de urgentie van kernontwapening. Het is 100 seconden voor twaalf. Nog nooit stond de ''Doomsday Clock'', een symbool dat de waarschijnlijkheid van een door de mens veroorzaakte wereldwijde ramp uitbeeldt, zo dicht bij middernacht. In tijden van Trump en Kim Jong-Un mogen we de gevaren van kernwapens niet onderschatten.

In deze tweede lezing focuste Ludo op de impact van kernwapens op ons milieu. Een nucleair conflict zou namelijk over grote delen van de wereld een klimaatverandering en hongersnood veroorzaken. Echter niet alleen bij het effectieve gebruik, ook bij de productie en het testen van kernwapens komen aanzienlijke hoeveelheden radioactieve stoffen in het leefmilieu terecht. Blootstelling aan zulke radiatie heeft ook grote gevolgen op vlak van gezondheid. Volgens de Internationale Vereniging van Artsen voor de Preventie van Atoomoorlog (IPPNW) zullen hierdoor wereldwijd 2,4 miljoen extra kankers optreden.

Hoe overtuigen we onze politieke leiders van het belang van kernontwapening? Welke rol kunnen lokale besturen spelen in deze internationale problematiek? Hoe brengen we dit thema tot bij het brede publiek? Hoe krijgen we de media hierin mee? Deze vragen kwamen aan bod en werden gevolgd door verschillende goede ideeën en voorstellen uit het publiek: we moeten samenwerken over de grenzen heen, de handen in elkaar slaan met klimaatbewegingen, politici uitnodigen voor een gesprek, massaal aanwezig zijn op sociale media, van ons laten horen aan het militair domein in Kleine Brogel, …

"De eliminatie van kernwapens is geen naïeve droom, maar een realistische politieke doelstelling."

Een conclusie: kernwapens zijn de meest discriminerende, disproportionele, en inhumane wapens die ooit zijn geproduceerd. De enige garantie tegen het gebruik ervan is ze elimineren en verbieden. De eliminatie van kernwapens is geen naïeve droom, maar een realistische politieke doelstelling. Nog maar 3 ratificaties en het VN-verbodsverdrag op kernwapens treedt in werking. Toch houdt ons land nog steeds het been stijf en weigert het het verdrag te ondertekenen. Het is tijd om een duidelijk signaal te geven aan onze nieuwe regering en massaal de straat op te gaan.

Vrijwilligersbijeenkomst

Heb jij zin om samen te denken, plannen en nieuwe acties op te zetten voor een kernwapenvrije wereld? Dan ben je aan het juiste adres. Op woensdag 11 november spreken we (coronaveilig) om 19u30 af in De Expeditie (Dok Noord 4F, 9000 Gent) voor een eerste vrijwilligersbijeenkomst.

We blijven niet bij de pakken zitten maar steken de koppen bij elkaar en zetten onze verontwaardiging om in actie. Als vrijwilliger kan je meehelpen op verschillende gebieden, afhankelijk van je interesses, talenten en de hoeveelheid tijd die je wilt investeren. Wil jij ook vrijwilliger worden? Geef ons een seintje via maud@vrede.be en kom langs op onze vrijwilligersbijeenkomst. Meer info hier.


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.