Image
protesta-guerrero-efe
“Ya chole”, zei AMLO... en het kan hem duur te staan komen.
Artikel
3 minuten

‘Ya chole’ betekent zoveel als ‘basta’, ‘genoeg’, en het wordt minder uit boosheid dan wel uit verveling en verontwaardiging gezegd.

En waar heeft de Mexicaanse president, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dan genoeg van? Wel, van de aanvallen tegen één van de pre-kandidaten van zijn partij voor de komende verkiezingen.

Het zit zo. Op 6 juni 2021 zijn er in Mexico verkiezingen voor de gouverneurs van de deelstaten, voor de kamer van volksvertegenwoordigers en voor de gemeenteraden. Het zijn de grootste verkiezingen ooit in het land en er staat heel veel op het spel. Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft Mexico een ‘progressieve’ president van een progressief linkse partij, MORENA (‘Movimiento de renovacion nacional’). De president is ondanks alles nog vrij populair. Of zijn partij dat ook blijft valt af te wachten en daar zal die ‘ya chole‘ veel mee te maken hebben.

Macedonio

In de zuidelijke deelstaat Guerrero is Felix Salgado Macedonio pre-kandidaat voor MORENA om gouverneur te worden. Hij werd aangeduid na peilingen, de methode die de partij gebruikt om kandidaten te selecteren. Salgado Macedonio is geen onbesproken figuur. Hij is momenteel senator en was eerder al volksvertegenwoordiger en burgemeester van de stad Acapulco en geeft grif toe een vrouwenloper te zijn, alsook weinig diplomatisch en een beetje gewelddadig. “Ja, op mijn leeftijd verander je niet zo gauw”, aldus de senator. Macedonio wordt momenteel beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele pesterijen, door vijf vrouwen die klacht indienden lang voor de senator zich meldde als kandidaat-gouverneur. Het spreekt voor zich dat de feministische beweging meteen reageerde na de aankondiging van zijn kandidatuur, maar President Lopez Obrador gaf niet thuis.

Ook de vrouwen binnen MORENA vragen de president om af te zien van deze kandidaat

“Er zijn verkiezingen”, zo zei hij enkele maanden geleden, “het is normaal dat er dan mensen zijn die menen te moeten protesteren”. Het protest nam echter niet af. Uiteraard was het een uitgelezen kans voor de oppositie, maar ook de vrouwen binnen MORENA roeren zich en vragen de president om af te zien van deze kandidaat. “Dat is niet mijn taak”, was het antwoord. “De kandidaat werd democratisch aangeduid, dus we moeten de rechten van de bevolking respecteren. Salgado Macedonio is ook niet veroordeeld”, aldus nog de president, “dus er is een vermoeden van onschuld. Ya chole”.

Vrouwenrechten

De verontwaardiging is groot, want deze uitspraak getuigt in eerste instantie van een groot misprijzen voor vrouwen en hun rechten. In een land waar dagelijks tien vrouwen worden vermoord en vijftig vrouwen worden verkracht, staat geweld tegen vrouwen en femicide hoog op de politieke agenda, ook in het regeringsprogramma. Maar Lopez Obrador maakt er nu een lachertje van.

In een land waar dagelijks 10 vrouwen vermoord en 50 vrouwen verkracht worden, staat geweld tegen vrouwen hoog op de politieke agenda

Olga Sanchez Cordero, minister van Binnenlandse Zaken, is het niet eens met haar president. Ze verwijst naar het regeringsprogramma en de standpunten van MORENA die in geen enkel geval toelaten dat de vloer wordt geveegd met vrouwenrechten. De definitieve beslissing om Felix Salgado Macedonio te laten deelnemen aan de verkiezingen moet nog vallen. Nu al staat vast dat deze hele zaak MORENA erg veel schade kan berokkenen. De vrouwenbeweging is bijzonder sterk in Mexico en schuwt het geweld niet. Het protest houdt aan. ‘No violador para gobernador’ (geen verkrachter voor gouverneur), de muren in Guerrero staan vol van deze slogan.

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Ze is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Dit artikel verscheen eerder op www.uitpers.be

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.