Artikel
Eloi Glorieux, Greenpeace Belgium
Vrede is een basisvoorwaarde voor de uitbouw van een solidaire samenleving en een gezonde leefomgeving voor iedereen
Printvriendelijke versie
Nucleaire ontwapening: waar blijft dat verbod?
Beeld: Greenpeace

Nucleaire ontwapening: waar blijft dat verbod?

Als gevolg van de internationale ontwikkelingen en met Trump aan het hoofd van de Amerikaanse atoommacht, werd de “Doomsday Clock” op twee en een halve minuut voor twaalf gezet. Dat is de tijd aan die ons nog rest om een nucleair armageddon te vermijden. Protesteer mee: 'Make Peace Great Again'!

Het is geleden van de testexplosie van de eerste waterstofbom in 1953 dat de Doomsday Clock zo dicht bij het fatale middernacht stond.

Atoomwapens hadden al lang van de aardbodem moeten verdwenen zijn. Het Non-Proliferatieverdrag (NPV), dat in 1970 in werking trad, bepaalde al dat de officiële atoommachten – VS, Rusland, China, Frankrijk en het VK – onverwijld onderhandelingen zouden opstarten die tot een totale nucleaire ontwapening moesten leiden. Bijna een halve eeuw later blijft de uitvoering dode letter…


Illegale massavernietigingswapens

Op 8 juli 1996 formuleerde het Internationaal Gerechtshof van Den Haag een opinie over de wettelijkheid van atoomwapens. Het Hof oordeelde dat het bezit, dreigen met of gebruik van atoomwapens onverenigbaar zijn met de bestaande rechtsregels vervat in onder andere het humanitair recht, het oorlogsrecht en het milieurecht. Atoomwapens zijn met andere woorden illegale massavernietigingswapens.

VN-conferentie

Vandaag loopt bij de VN een conferentie die zal leiden tot een wereldwijd verbod op atoomwapens. Maar de VS en zijn NAVO-bondgenoten, waaronder België, boycotten deze conferentie. Gelukkig steunt het overgrote deel van de lidstaten van de VN wél een atoomwapenban, zodat de conferentie hoogstwaarschijnlijk – meerderheid tegen minderheid – tot een verbodsverdrag zal leiden.

De niet-uitvoering van het NPV en het negeren van de opinie van het Internationaal Gerechtshof hebben echter aangetoond dat het militair-nucleair complex zich weinig aantrekt van de allerhoogste rechtscolleges en internationale verdragen schaamteloos naast zich neerlegt.

Nucleaire club

Ondertussen hebben India, Pakistan, Israël en Noord-Korea de “nucleaire club” vervoegd en blijven de andere atoommachten rustig doorgaan met het moderniseren van hun arsenalen. België doet hier ongegeneerd aan mee. Op de NAVO-luchtmachtbasis van Kleine Brogel liggen al enkele decennia Amerikaanse atoombommen van het type B61. Belgische piloten oefenen er om met hun F16’s deze illegale massavernietigingswapens te gebruiken. In de nabije toekomst willen de VS de B61’s moderniseren.
Bezoek Trump

Make Peace Great Again

Redenen genoeg om naar aanleiding van het bezoek van Donald Trump woensdag en donderdag een duidelijke boodschap de wereld in te sturen: “Make Peace Great Again!”.

Vrede is een basisvoorwaarde voor de uitbouw van een solidaire samenleving en een gezonde leefomgeving voor iedereen. Muren bouwen, de wereld overbewapenen en halsstarrig vasthouden aan illegale nucleaire massavernietigingswapens druisen in tegen de belangen van onze planeet en negeren de urgentie om allemaal samen de klimaatopwarming aan te pakken.

 

Greenpeace blijft zich als onafhankelijke en geweldloze organisatie actief verzetten tegen militarisering en bewapening.

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by