Image
John Laforge

John Laforge spreekt actievoerders toe aan de gevangenis (Foto van Marion Küpker)

Antikernwapenactivist moet Duitse gevangenis in
Artikel
3 minuten

Te midden van verhoogde nucleaire spanningen tussen de NAVO en Rusland betrad de Amerikaanse vredesactivist John LaForge op 10 januari 2023 een Duitse gevangenis in Hamburg om er een straf uit te zitten voor het protesteren tegen de VS-kernwapens op de Duitse luchtmachtbasis Büchel.

Büchel ligt op goed 200 km van Kleine-Brogel, de Belgische luchtmachtbasis waar eveneens VS-kernbommen in NAVO-verband liggen. In totaal zijn er ongeveer 100 VS-kernwapens in Europa. Ook in Italië, Nederland en Turkije zijn er gestationeerd.

LaForge is de eerste VS-burger die tot een gevangenisstraf is veroordeeld als gevolg van een protestactie tegen kernwapens in Duitsland. Een Duitse rechtbank veroordeelde de 66-jarige codirecteur van de NGO 'Nukewatch' (Wisconsin, VS) voor zijn deelname aan twee 'go-in'-acties op de Duitse luchtmachtbasis in 2018. Bij een van de acties drong hij de basis binnen en klom bovenop een bunker die mogelijks B61 thermonucleaire zwaartekrachtbommen bevatte.

LaForge werd veroordeeld tot een geldboete van 1.500 euro, die in beroep verlaagd werd tot 600 euro. Hij weigert echter de geldboete te betalen en moet daarom een gevangenisstraf van 50 dagen uitzitten. Hij tekende ook beroep aan bij het Duits Grondwettelijk Hof omdat hij vindt dat zijn rechten op verdediging zijn geschonden. De rechtbank weigerde immers experten uit te nodigen die konden getuigen over Laforge's standpunt dat zijn actie een vorm van “misdaadpreventie” was.

LaForge geeft een aantal redenen waarom hij de geldboete weigert te betalen: “Eén reden is dat mijn protest niet verkeerd was of een vergissing in welke zin dan ook, terwijl het betalen van de boete impliceert dat ik schuldig ben aan een vorm van overtreding of wangedrag. Verder lijkt het betalen op een verontschuldiging of berouw van mijn kant, wat niet gegrond is. Ik geloof dat elke geweldloze actie tegen voorbereidingen tot massavernietiging met kernwapens, van algemeen belang is. Verder was mijn zogenaamde ‘overtreding’ een poging tot misdaadpreventie, of een optreden tegen een aan de gang zijnde overheidscriminaliteit, en als zodanig een burgerplicht.”

De VS-kernbommen in Europa zijn ontplooid in het kader van de nucleaire taakverdeling van de NAVO. Het zijn de gevechtsvliegtuigen (behalve in het geval van Turkije) van de betrokken Europese gastlanden die in oorlogstijd verantwoordelijk zijn voor het inzetten ervan. Daar wordt ook jaarlijks op geoefend. Volgens LaForge komt de NAVO-politiek van nucleaire taakverdeling overeen met het plannen van een massamoord en is ze in strijd met verschillende internationaalrechtelijke verdragen en verplichtingen. “Mijn optreden in Büchel was gebaseerd op internationale wettelijke verplichtingen, die in de woorden van de Neurenbergse principes ‘iedere burger binden’", aldus Laforge.

Voordat hij de gevangenis inging, zei LaForge: "De plannen en voorbereidingen van de Amerikaanse en Duitse luchtmacht om de hier in Duitsland gestationeerde kernwapens te gebruiken, zijn een criminele samenzwering om bloedbaden aan te richten met straling en vuurstormen. De gerechtelijke autoriteiten hebben in deze zaak de verkeerde verdachten vervolgd."

Vrede vzw staat achter de acties en verdediging van LaForge en roept de Duitse autoriteiten op om hem onmiddellijk vrij te laten en zich te conformeren aan het internationaal recht.

Bron: Nuclear Resister


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.