Image
mensenketting voor de vrede

Foto Jerome Peraya

200 vredesactivisten vormen een mensenketting voor vrede
Actieverslag
3 minuten

Op woensdag 9 maart 2022 vormden 200 vredesactivisten een mensenketting aan het Centraal Station van Brussel, na een oproep van de vredesbeweging tegen de oorlog in Oekraïne. Veel burgers uitten hier hun verontwaardiging over de gruwel van de oorlog die momenteel in Oekraïne plaatsvindt en hun wens om een vreedzame wereld op te bouwen.

Onze beweging heeft nogmaals met kracht en vastberadenheid haar veroordeling herhaald van de Russische invasie van Oekraïne, die een ernstige schending van het Handvest van de Verenigde Naties inhoudt. We wilden ook onze solidariteit en empathie herbevestigen met alle mensen die elke dag campagne voeren voor vrede in Oekraïne, in Europa, maar ook in Rusland, vaak onder repressie en soms met gevaar voor eigen leven.

Tijdens de actie in Brussel werd een menselijke ketting gecreëerd met vlaggen in regenboogkleuren, universele symbolen van vrede en samenleven. We spraken ons verdriet en onze verontwaardiging uit over het lijden en de menselijke tragedies veroorzaakt door dit dodelijke conflict.

We hebben de Belgische federale regering eraan herinnerd om alle nodige maatregelen te nemen om de-escalatie te bereiken, binnen een multilateraal kader en op basis van constructieve onderhandelingen, met volledige inachtneming van het Handvest van de Verenigde Naties. Onze autoriteiten moeten hun inspanningen voortzetten om de door oorlog getroffen burgerbevolkingen te ondersteunen, waar ze ook vandaan komen en zonder discriminatie.

De situatie is ernstig en daarom zullen wij de komende weken onze eisen blijven herhalen - de belangrijkste zijn: een onmiddellijk staakt-het-vuren, de hervatting van de onderhandelingen en steun aan de burgers, die de eerste slachtoffers zijn van dit conflict.

Onze eisen:

We veroordelen de Russische invasie in Oekraïne, die een schending is van het VN-Charter. We zijn solidair met allen die opteren voor vrede in Oekraïne, Rusland en Europa.

Wij vragen België om alle mogelijke maatregelen te nemen die tot een de-escalatie kunnen leiden, gesteund op een multilaterale constructieve dialoog, met een totaal respect voor het handvest van de Verenigde Naties.

Wat wij vragen:
- Een onmiddellijk staakt-het-vuren, waarbij alle Russische troepen het grondgebied van Oekraïne verlaten, en een directe heropstart van de onderhandelingen met deelname van alle betrokken landen en internationale instellingen;
- De stopzetting van de levering van wapens en militair materiaal aan de diverse partijen, en het bannen van alle militaire oefeningen in de regio;
- We zijn tegen sancties die de lokale bevolkingen treffen;
- We herinneren aan de verantwoordelijkheid van de NAVO, die gedurende drie decennia door haar permanente uitbreiding gezorgd heeft voor spanningen in die regio van Europa, en in de wereld;
- We willen een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van gemeenschappelijke veiligheid zoals belichaamd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE);
- En we vragen dat er een nieuw nucleair ontwapeningsproces gestart wordt tussen Rusland en de Verenigde Staten.


Ondertekenende organisaties van de oproep:

Aan de IJzer, Ander Europa, Agir pour la Paix, Attac Bruxelles, CNAPD, COMAC, intal, Forum Nord Sud, Belgische Coalitie Stop Uraniumwapens, Geneeskunde voor het Volk/Médecine pour le Peuple, Käthe Kollwitz Vredesloop, LEF -FGE, Leuvense Vredesbeweging, Masereelfonds, Mouvement Chrétien pour la Paix, MRAX, Pax Christi Vlaanderen, POUR, Quinoa asbl, Red Fox, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vrede vzw, Vredesactie, Vriendschap Zonder Grenzen


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.