Image
71 jaar Hiroshima & Nagasaki: stuur een brief naar de eerste minister en eis een kernwapenverbod!
Beeld: Vredesoverleg Gent
71 jaar Hiroshima & Nagasaki: stuur een brief naar de eerste minister en eis een kernwapenverbod!
Artikel
2 minuten

Stuur een brief naar de eerste minister en eis een kernwapenverbod! Print onderstaande brief uit, stuur hem op en laat het ons weten!

Adres:

Kabinet Eerste Minister

TAV De heer Charles Michel

Wetstraat 16

1000 Brussel

 

Geachte meneer de Eerste Minister Charles Michel,

Meneer de Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders,

 

Heden herdenken we in Gent ‘71 jaar Hiroshima en Nagasaki’. Ook in diverse andere Belgische steden en gemeenten, zoals Antwerpen en Mons, worden gelijkaardige herdenkingsactiviteiten georganiseerd.

Bij de kernaanvallen op 6 en 9 augustus 1945 kwamen honderdduizenden mensen om het leven. De aanvallen leren ons dat kernwapens geen onderscheid maken tussen militairen en burgers én dat zij disproportioneel veel slachtoffers maken.

Het gebruik van kernwapens is daarom illegaal volgens het internationaal recht.

Vandaag zijn er echter nog steeds meer dan 15.000 kernwapens in de wereld. Het is een publiek geheim dat er ook op Belgisch grondgebied een twintigtal Amerikaanse tactische nucleaire bommen type B-61 gestockeerd worden.

Kernwapens dragen niet bij aan een veiligere wereld. Sterker nog, kernwapens bedreigen het voortbestaan van mens en milieu. Daarom moeten ze verboden worden via een internationaal verdrag, net zoals de reeds bestaande verdragen inzake chemische en biologische wapens.

Dit is geen radicale stelling, het draagvlak voor een kernwapenvrije wereld is immers groot:

  1. 61% van de Belgen vindt dat ‘de kernwapens uit de militaire luchtmachtbasis van Kleine Brogel verwijderd moeten worden’ (Vlaams Vredesinstituut, 2014).
  2. Alle Vlaamse én federale democratische partijen van de meerderheid én de oppositie onderschreven vorig jaar (april 2015) een resolutie die de federale regering oproept om de kernwapens uit België te verwijderen.
  3. Wereldwijd ondertekenden 127 VN-lidstaten de zogenaamde ‘Humanitaire Belofte’, waarbij landen worden uitgenodigd diplomatieke onderhandelingen op te starten rond een internationaal verbod op kernwapens.

Heel concrete voorstellen om kernwapens te verbieden werden in mei jongstleden gedaan tijdens de VN-werkgroep (Open Ended Working Group - OEWG) in Genève.  De kans bestaat dat de Algemene Vergadering van de VN in oktober 2016 zal stemmen over de start van onderhandelingen, die eventueel al in 2017 van start kunnen gaan.

Wij vragen de Belgische regering met aandrang om zich aan te sluiten bij deze significante internationale beweging die streeft naar een internationaal verbod op kernwapens!

Dat zou het Belgische beleid in overeenstemming brengen met het regeerakkoord dat stelt dat België blijft "ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers."

Enkel een verbod op kernwapens kan een humanitaire ramp zoals in Hiroshima en Nagasaki voorkomen.

Wij kijken uit naar uw antwoord op dit schrijven.

 

Hoogachtend,

Naam en adres:


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.