Image
NGO

private webcam

Belgische NGO’s eisen krachtige acties na Israëlische razzia’s in kantoren Palestijnse middenveldorganisaties
Persbericht
3 minuten

Belgische NGO’s eisen concrete Belgische en Europese acties tegen de Israëlische sluiting van hun Palestijnse partnerorganisaties. “Het buiten de wet stellen van middenveldorganisaties is ontoelaatbaar. Dit zijn autoritaire toestanden in de zelfverklaarde ‘enige democratie in het Midden-Oosten”, aldus een coalitie van Belgische NGO's.

Op de ochtend van 18 augustus deed het Israëlische leger een inval in de kantoren van zeven vooraanstaande Palestijnse organisaties* in Ramallah. Uit beelden en getuigenissen blijkt dat het Israëlisch leger hun kantoren en bureaumateriaal vernielde en documenten in beslag nam. Ook werden de voordeuren van de organisaties dichtgelast met een militair bevel om heropening of voortzetting van de werkzaamheden van de organisaties te verbieden.

In oktober 2021 bestempelde de Israëlische Minister van Defensie, Benny Gantz, de organisaties als “terreurorganisaties” en kort daarop werden ze ook door de militaire bevelhebber op de Westelijke Jordaanoever als illegale organisaties buiten de wet gesteld.

Bewijs voor die groteske beschuldigingen werd nooit geleverd, ondanks herhaaldelijke vragen vanuit de EU, de Verenigde Staten en individuele Europese lidstaten. Na eigen onderzoek bestempelden Europese lidstaten, waaronder België, de Israëlische verklaringen als ongegrond en stelden ze hun “sterke steun voor het Palestijnse middenveld verder te zetten.”

Frontale aanval

Onder de organisaties bevinden zich ook partners van Belgische NGO’s die gesteund worden met middelen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In een gezamenlijke verklaring trekken 11.11.11, ABP, Broederlijk Delen, De-Colonizer, MOC, Pax Christi, Palestina Solidariteit, SBOverseas, Solsoc, Viva Salud, Vrede VZW en Algemene Centrale-ABVV aan de alarmbel.

“Deze frontale aanval op het Palestijnse middenveld past binnen een breder plaatje. De betrokken ngo’s blijken immers cruciaal om mensenrechtenschendingen en schendingen van het oorlogsrecht minutieus te documenteren en te rapporteren,” klinkt het bij de Belgische ngo’s. “Op een moment dat de realiteit van het Israëlische apartheidsregime steeds meer wordt blootgelegd is het Palestijnse maatschappelijk middenveld essentieel. Ze vormen het laatste bastion voor de verdediging van mensenrechten van Palestijnen."

Verschillende van de geviseerde organisaties leverden de afgelopen maanden bewijsmateriaal aan het onderzoek dat het Internationaal Strafhof in Den Haag voert naar schendingen van het internationaal recht in bezet Palestijns gebied sinds 2014.

Existentiële dreiging

Deze aanval omvat een existentiële dreiging voor het Palestijnse middenveld. Zonder duidelijke Europese reactie is de kans reëel dat ze meer arrestaties moeten vrezen of hun werkzaamheden moeten staken, in navolging van hun collega’s in tal van andere landen. Louter verklaringen vanuit de EU, zonder concrete gevolgen, maken geen indruk op de Israëlische overheid, dat is nu opnieuw duidelijk.

Als België en de Europese Unie het internationaal recht daadwerkelijk hoog in het vaandel dragen dan moeten zij Israël nu onder druk zetten met effectieve middelen tegen deze shrinking space. De terreurbeschuldigingen moeten ingetrokken worden en de organisaties, hun personeel, kantoren en tegoeden moeten beschermd worden zodat zij in alle vrijheid en veiligheid hun cruciale werk kunnen verder zetten.

Geen tandeloze verklaringen meer

“Tandeloze verklaringen over het belang van een sterk en vrij Palestijns middenveld, verhinderen niet dat de Israëlische overheid steeds verder gaat in zijn pogingen om Palestijnse organisaties monddood te maken. Deze organisaties hebben geen nood aan een zoveelste veroordeling of uiting van ongerustheid, maar aan krachtige diplomatieke druk op Israël.”

“De EU moet duidelijk maken dat deze aanval verregaande gevolgen zal hebben voor de diplomatieke relaties tussen Israël en de EU. Als eerste stap eisen de organisaties een onmiddellijke opschorting van de EU-Israël Associatieraad, die gepland is in oktober 2022,” ​ stellen 11.11.11, ABP, Broederlijk Delen, De-Colonizer, MOC, Pax Christi, Palestina Solidariteit, SBOverseas, Solsoc, Viva Salud, Vrede VZW en Algemene Centrale-ABVV.

* Addameer, Al Haq, Defense for Children International - Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development, Union of Palestinian Women Committees, Health Work Committees.

Kenny Van Minsel is persverantwoordelijke bij 11.11.11


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

BDS

De Boycot, Desinvestering & Sancties-beweging (BDS) wil een einde brengen aan de internationale steun voor de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen. Vrede vzw ondersteunt de BDS-beweging in België. 

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.