Image
vredesvlag Gent

Vredesvlag te Gent (Foto: David Knockaert)

Dreigen met kernwapens is onverantwoord!
Opinie
2 minuten

Uitgerekend op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties, dreigt de Russische president Poetin met het inzetten van “alle wapensystemen" bij een bedreiging van de "territoriale integriteit" en tekent hij het bevel voor een gedeeltelijke mobilisatie van extra troepen.

Vrede vzw veroordeelt scherp deze impliciete dreiging met kernwapens. Het is onverantwoord en gevaarlijk om te dreigen met het gebruik van massavernietigingswapens. Een kernwapenoorlog kan niet gewonnen worden en kent alleen maar verliezers. De dreiging is des te verontrustender omdat er referenda worden gepland in een aantal bezette gebieden om deel uit te maken van Rusland. Een aanval in die gebieden kan vervolgens beschouwd worden als een inbreuk op de "territoriale integriteit".

Vrede waarschuwt ook voor verdere escalatie van de oorlog op het terrein. De politiek om via een militaire nederlaag in Oekraïne Rusland te verzwakken is onverantwoord, omdat ze een nucleaire reactie kan uitlokken. Het is onbegrijpelijk dat er niet wordt stilgestaan bij de consequenties van deze oorlogsstrategie die Rusland moet verslaan. De Russische nucleaire doctrine stelt dat kernwapens kunnen worden ingezet bij een existentiële dreiging van het land. Het valt niet uit te sluiten dat het ‘onberekenbare’ Kremlin zijn toevlucht zoekt tot het demonstratief inzetten van een beperkt aantal tactische kernwapens tegen Oekraïense doelwitten als het regime voelt dat het met de rug tegen de muur staat. Rusland beschikt over 2.000 van deze tactische kernwapens, naast ballistische raketten en andere nucleaire wapensystemen.

Er is geen eenvoudige uitweg uit deze oorlog. Maar de militaire strategie is een slechte uitweg omdat een dure uitputtingsoorlog dreigt met een mogelijke nucleaire escalatie.

Er moet alles op alles worden gezet om een eind te maken aan de oorlogslogica die het bloedvergieten op het terrein laat voortduren. De internationale fall-out van de oorlog neemt alsmaar toe. De economische oorlog drijft wereldwijd mensen in de armoede als gevolg van gestegen energie- en voedselprijzen. Voor veel mensen dreigt een economische ramp als de oorlog blijft voortduren.

Het is tijd dat de wapens zwijgen. Waar zijn de inspanningen om werk te maken van een wapenbestand, zodat het pad kan worden geëffend voor onderhandelingen?

De problemen die aan de basis liggen van deze oorlog, het nationalistisch conflict in Oekraïne en de geopolitieke verhoudingen met Rusland, behoeven een politieke oplossing. Ook als het huidige regime in het Kremlin zou verdwijnen, blijft Rusland de buur van Europa. Het is dus noodzakelijk om het perspectief van betere relaties open te houden.

Vrede vzw voert campagne voor een verbod op kernwapens. De oorlog in Oekraïne bewijst dat volledige kernontwapening op korte termijn een absolute noodzaak is om de planeet te behoeden voor een nucleaire catastrofe.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.