Image
Kernwapens zijn illegaal!
Kernwapens zijn illegaal!
Persbericht
3 minuten

Vandaag, op 22 januari 2021, treedt het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) in werking. Daarmee worden kernwapens officieel illegaal onder internationaal recht. Zo komt er eindelijk een verbod op kernwapens, zoals dat al jaren het geval is voor chemische en biologische wapens.

Het verdrag verbiedt landen om kernwapens te ontwikkelen, testen, produceren, over te dragen, te bezitten, op te slaan, te gebruiken of te dreigen met het gebruik van kernwapens. Landen zijn ook niet toegestaan kernwapens op hun grondgebied te stationeren.

Het verdrag is het resultaat van een strijd die 75 jaar geleden begon toen twee kernbommen Hiroshima en Nagasaki verwoestten. Gedragen door een grote internationale en intergenerationele beweging werd het Verbodsverdrag in 2017 door de Verenigde Naties aangenomen. Ondertussen werd het verdrag geratificeerd door 51 van de 86 landen die het hebben ondertekend.

Resultaten uit een recente peiling tonen aan dat 77% van onze bevolking wil dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) ondertekent.

Sinds het begin heeft België de multilaterale processen over het verbod op kernwapens geboycot. Het verdrag wordt vaak omschreven als ‘het begin van het einde van kernwapens.’ Het is duidelijk, vandaag wordt er geschiedenis geschreven en België staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis. In december vorig jaar stemde België nog tegen een resolutie die het TPNW verwelkomt in de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hiermee gaat de regering niet enkel in tegen haar eigen regeerakkoord, maar ook tegen de eigen bevolking. Resultaten uit een recente peiling tonen aan dat 77% van onze bevolking wil dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) ondertekent. Belgen vormen hier geen uitzondering. 89% van de bevolking in Spanje wenst dat hun land toetreedt tot het verdrag, 87% in Italië, 86% in IJsland, en 78% in Nederland en Denemarken.

Uiteraard zal het Verbodsverdrag de inbreuken van België op zijn verplichtingen als partij van het non-proliferatieverdrag (NPV) verder stigmatiseren. België is in strijd met dat verdrag door het stationeren van VS-kernkoppen in Kleine Brogel. Daarmee is België één van de vijf Europese landen met VS-kernwapens op zijn grondgebied naast Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Kernbommen die vermoedelijk tussen 2022 en 2024 vervangen worden en die door de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen getransporteerd en ingezet kunnen worden.

Het bestaan van het NPV wordt vaak gebruikt om de noodzaak van het TPNW te ondergraven. Het is een argument dat de NAVO graag verkondigt, en België dus ook. De vredesbeweging heeft altijd het belang van het NPV benadrukt, maar we moeten vaststellen dat, een halve eeuw na de inwerkingtreding van het NPV, het een onvoldoende instrument is gebleken om te komen tot algehele kernontwapening. Alle kernwapenstaten hebben of plannen grote investeringsprogramma’s voor de modernisering van hun kernwapenarsenalen. Vandaar dat het TPNW een noodzakelijke aanvulling en versterking vormt van het bestaande NPV-regime inzake de uitvoering van artikel 6.

Kernwapens behoren tot het verleden en hun realiteit blijft potentieel apocalyptisch. De ondertekening van het TPNW en het respecteren van de engagementen van België is de enige waarborg voor een veilige toekomst: een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.