Klimaattop Kopenhagen
2 minuten

Van 7 december tot 18 december 2009 gaat de belangrijke klimaattop van de Verenigde Naties door in Kopenhagen. De hele wereld verwacht dat hier een nieuw globaal en efficiënt akkoord gesloten wordt dat moet dienen als opvolger van het Kyoto Protocol. Dit akkoord dat in 1997 ondertekend werd, heeft ondanks allerlei beloften en nieuwe (op de vrije markt gerichte) mechanismen niet kunnen leiden tot een vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waar Kyoto faalde was de economische crisis wel efficiënt. 2008 was het enige jaar sinds 1997 waarin effectief een daling van de uitstoot van broeikasgassen werd opgetekend, met dank aan de recessie. China en de Verenigde Staten zijn samen verantwoordelijk voor zo'n 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en velen verwachten in Kopenhagen een doorbraak omtrent klimaat van deze twee grootmachten.

Jammer genoeg lijken de Verenigde Staten in de aanloop naar de top een tamelijk obstructieve rol te spelen. Tijdens de gesprekken die aan de top vooraf gaan werden de VN vertegenwoordigers omcirkeld door lobbyisten uit de industrie. Ook Japan kondigde al op voorhand aan dat het qua uitstoot maar maximum 2% onder de norm vastgelegd tijdens de Kyoto-top zou gaan.

Het wordt afwachten, maar het is alleszins duidelijk dat een nakende klimaatopwarming nooit zal worden afgeremd zonder drastische afspraken op deze letterlijk levensbelangrijke top. We moeten daarbij opmerken dat zonder concrete tussentijdse doelstellingen en zonder een dwingende controle op implementatie, politici eender wat kunnen beloven.

Dit dossier wil aantonen hoe drastisch de keuzes van politici wel zullen moeten zijn om een verschil te kunnen maken en probeert een theoretischer en ruimer inzicht te verschaffen aan het thema klimaat.

Soetkin Van Muylem


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.