Image
Obama: waarom geen sorry voor Hiroshima?
Foto: U.S. Navy Public Affairs Resources Website
Obama: waarom geen sorry voor Hiroshima?
Opinie
4 minuten

Obama bezoekt de Japanse stad Hiroshima zonder nucleaire mea culpa. Dat zou nochtans wel mogen want een atoombom droppen op de stad was een oorlogsmisdaad met vele dode burgers.

Vrijdag 27 mei zal het de eerste keer zijn dat een Amerikaanse president Hiroshima bezoekt. Hiroshima is de plaats waar de VS op 6 augustus 1945 een atoombom dropten. Die zou uiteindelijk 140.000 dodelijke slachtoffers maken.

Drie dagen later zorgde een tweede atoombom op Nagasaki voor nog eens 70.000 slachtoffers. In de overgrote meerderheid van de gevallen ging het om burgers.

Einde van de oorlog?

Het is een veel gehoorde mythe dat de VS zich genoodzaakt voelden om de bommen te droppen om Japan tot capitulatie te dwingen. In werkelijkheid was de Japanse regering al enkele maanden op zoek naar een eervolle uitweg om de oorlog te stoppen.

De VS waren op de hoogte dat de meeste Japanse leiders een einde wilden aan de oorlog, maar lieten hen niet de tijd om te antwoorden op de strikte voorwaarden die de VS daaraan koppelden. 

Het is een veel gehoorde mythe dat de VS zich genoodzaakt voelden om de bommen te droppen om Japan tot capitulatie te dwingen.

Meer en meer historici zijn het er inmiddels over eens dat het gebruik van de atoombom in de allereerste plaats bedoeld was als waarschuwing aan de Sovjet-Unie en te tonen over welke destructieve wapens de VS voortaan beschikte.

De opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in de Stille Oceaan, Generaal Mac Arthur was na de oorlog erg duidelijk over de zinloze inzet van de atoombommen: "Mijn staf was er unaniem van overtuigd dat Japan op het punt stond in te storten en zich over te geven."

Uit officiële documenten al van kort na de oorlog blijkt bovendien dat er bewust is gekozen om dichtbevolkte en actieve stedelijke gebieden te bombarderen.

Geen verontschuldigingen voor oorlogsmisdaden

Het historische bezoek van president Obama zou het moment kunnen zijn om in het reine te komen met deze oorlogsmisdaden en effectief werk te maken van de nucleaire ontwapening. Maar niets is minder waar.

De Amerikaanse president heeft al duidelijk gemaakt dat de burgers van de getroffen stad niet op excuses moeten rekenen. De president wil niet langer achteruit, maar vooruit kijken, zo luidt het. Met dat vooruit kijken gaat het dan niet over ontwapening, maar over de versterking van de bilaterale relaties tussen Japan en de VS.

De VS hebben 47.000 manschappen in Japan gelegerd, het overgrote deel in Okinawa waartegen veel protest bestaat bij de Japanse burgers. Washington heeft die troepenmacht nodig om de Amerikaanse hegemonie in de strategisch belangrijke Aziatische Stille Oceaan te bestendigen tegen een alsmaar assertiever geworden China.

Woord en daad

De kwestie van de nucleaire wapens zal dus slechts in de marge aan bod komen. In de wereld staan er nog altijd 16.000 kernwapens opgesteld waarvan ruwweg 90% zich in handen bevinden van de VS en Rusland.

Hoewel Obama mooie speeches gaf over nucleaire ontwapening en - nogal voorbarig - de Nobelprijs voor de Vrede kreeg toegekend o.m. "voor zijn werk voor een wereld zonder nucleaire wapens" leidt hij een regering die meer dan 1.000 miljard dollar zal spenderen aan de opwaardering en modernisering van het Amerikaanse nucleaire arsenaal.

President Obama is de president die in weerwil van zijn retoriek, de nucleaire proliferatie een nieuwe boost heeft gegeven. Het is onder zijn bewind dat er prioriteit is gemaakt van het rakettenschild in Oost-Europa wat Rusland heeft verplicht om zelf veel aandacht te geven aan de modernisering van het nucleaire arsenaal.

Hiroshima moet ons er aan doen herinneren hoe gevaarlijk kernwapens zijn.

De Amerikaanse hypocrisie rond ontwapening draagt er zo toe bij dat de meest destructieve wapens uit de geschiedenis van de mensheid een ernstige dreiging blijven vormen voor het voortbestaan van de planeet.

Hiroshima moet ons er aan doen herinneren hoe gevaarlijk kernwapens zijn en hoe noodzakelijk het is om vlug werk te maken van nucleaire ontwapening. Het is daarom nogal cynisch dat hij op zijn reis naar Japan - zoals steeds - de aktetas in zijn buurt zal hebben met daarin de codes en richtlijnen voor de onmiddellijke lancering van 1.000 kernwapens.


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.