Onze beste wensen voor het nieuwe jaar... maar speel niet met vuur!
3 minuten

Vorig jaar stroomde een gigantische som geld naar militaire apparaten wereldwijd. Deze doorgedreven militarisering is niet alleen een gevaar voor onze veiligheid. Ze slorpt ook de middelen op die nodig zijn voor de bescherming van mens en milieu. Beleidsmakers maak werk van vrede in 2019!

De Belgische regering is eind 2018 gevallen. Maar niet zonder ons eerst nog met een zware, militaire erfenis op te zadelen. Ze tekende voor miljarden aan militaire contracten voor gevechtsvliegtuigen en ander militair materieel. Ze koos ervoor om het defensiebudget de volgende jaren stelselmatig op te voeren. Ze weigerde om het VN-Verdrag te ondertekenen dat een verbod afkondigt op kernwapens, de gruwelijkste massavernietigingswapens die de mens ooit ontwikkelde. Ze wilde geen afstand nemen van de kernbommen op ons grondgebied. Ze nam deel aan dodelijke gevechtsoperaties in het buitenland. Ze riep geen halt toe aan wapenleveringen naar conflictgebieden, vanwaar nochtans vluchtelingenstromen komen die ze wanhopig tracht tegen te houden.

Kortom, de beleidsmakers in België spelen met vuur - net zoals in de rest van de wereld. Een gigantische som geld van 1739 miljard dollar stroomde in 2017 naar militaire apparaten wereldwijd. Binnen de NAVO is afgesproken om de defensiebudgetten de komende jaren met nog eens vele miljarden op te trekken. De EU plant een defensiefonds van 13 miljard euro voor ontwikkeling en onderzoek van wapensystemen. Astronomische sommen gaan intussen naar de modernisering van de kernwapenarsenalen.

“De wereld is overbewapend en vrede is ondergefinancierd”, aldus voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon. Die stelling blijft helaas gelden. Heel wat onveiligheid en geweld in deze geglobaliseerde wereld wordt veroorzaakt door armoede, ongelijkheid en economische en sociale achterstelling van individuen en gemeenschappen. Aan de basis ervan liggen milieudegradatie en klimaatwijzigingen, voedsel- en waterschaarste, ontwrichtende landbouw- en handelsrelaties, grondstoffenroof, mensonterende arbeidsomstandigheden, enz. Deze echte bedreigingen van de veiligheid moeten dringend aangepakt worden.

De doorgedreven militarisering is niet alleen een gevaar voor onze veiligheid. Ze slorpt ook de broodnodige middelen op die nodig zijn voor de bescherming van mens en milieu.
Er is nood aan een gedemilitariseerde visie op veiligheid, aan een focus op ‘menselijke veiligheid’. We hebben geen militaire daadkracht nodig, maar investeringen in klimaatmaatregelen, armoedebestrijding, plattelandsontwikkeling, eerlijke handel en andere consumptie- en productieverhoudingen. Geen wapens en militaire interventies, maar diplomatie en politiek overleg.

2019 moet een kanteljaar worden. We moeten de weg inslaan naar een duurzame ontwikkeling, waar milieu- en mensenrechten worden gerespecteerd. Alleen zo komt er vrede.

Vrede vzw timmert aan die weg, met informatie, analyses, acties en samenwerking. Onze leus luidt: Ontwapenen om te ontwikkelen! Daarrond maken we ook in 2019 opnieuw beweging, graag samen met jou.

De beste wensen van Vrede vzw.

 

 

 

 

 

 

 

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.