Image
Yurii Sheliazhenko

Yurii Sheliazhenko

Oproep aan Oekraïne: Laat vredesactivist Yurii Sheliazhenko vrij en laat alle aanklachten tegen hem vallen
Persbericht
5 minuten

Het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren (EBCO), War Resisters' International (WRI), de International Fellowship of Reconciliation (IFOR) en Connection e.V. (Duitsland) veroordelen met klem het feit dat Yurii Sheliazhenko, een bekende gewetensbezwaarde, pacifist, mensenrechtenactivist en advocaat, en uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging, op 15 augustus 2023 onder gedeeltelijk huisarrest is geplaatst door de arrondissementsrechtbank Solomyanskyi van Kiev. 

Yurii Sheliazhenko wordt enkel vastgehouden omdat hij op vreedzame wijze uiting heeft gegeven aan zijn oprechte pacifistische standpunten. Hij moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten en alle aanklachten tegen hem moeten worden ingetrokken. De Oekraïense autoriteiten moeten het recht op vrijheid van meningsuiting respecteren en een einde maken aan het harde optreden tegen Yurii Sheliazhenko en de Oekraïense Pacifistische Beweging, waaruit hun groeiende intolerantie voor afwijkende meningen blijkt.

We herinneren de Oekraïense regering eraan dat pacifisme geen misdaad is in democratische staten. We eisen dat de mensenrechten volledig worden beschermd, inclusief het recht op gewetensbezwaar tegen militaire dienst. Dat recht is inherent is aan het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, dat onder andere wordt gewaarborgd door artikel 9 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, evenals door artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Dat recht kan niet worden opgeheven, zelfs niet in een tijd van noodtoestand, zoals bepaald in artikel 4, lid 2, van het IVBPR.

We veroordelen krachtig alle pesterijen en pogingen tot intimidatie tegen Yurii Sheliazhenko en de Oekraïense Pacifistische Beweging, evenals alle gevallen van gedwongen rekrutering en zelfs ontvoering van dienstplichtigen voor de betrokken legers in de oorlog in Oekraïne, alsook alle vervolgingen van gewetensbezwaarden, deserteurs en geweldloze vredesdemonstranten in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en elders.

We steunen het voornemen van het Internationaal Bureau voor de Vrede (IPB) om drie organisaties die zich richten op het recht op gewetensbezwaar te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2024: de Russische Beweging van Gewetensbezwaarden, de Oekraïense Pacifistische Beweging en de Wit-Russische organisatie "Ons Huis".

17 augustus 2023

PRESS PACK - Chronologie en bronnen

 • 11 augustus 2022: Strafrechtelijke procedure geopend tegen Yurii Sheliazhenko, uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging, onder het voorwendsel van het ‘anti-Oekraïense’ karakter van zijn activiteiten ter verdediging van de mensenrechten, met name zijn tekst gericht op rechtsbijstand: "mensenrecht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst".
 • 21 september 2022, Internationale Dag van de Vrede: de Oekraïense Pacifistische Beweging komt bijeen en neemt de verklaring "Vredesagenda voor Oekraïne en de wereld" aan. 
 • 3 augustus 2023: Yurii Sheliazhenko, uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging, wordt beschuldigd van het misdrijf "rechtvaardiging van de Russische agressie" met als enig 'bewijs' de Verklaring van 21 september 2022, waarin de Russische agressie expliciet wordt veroordeeld. De Oekraïense veiligheidsdienst breekt binnen in het appartement van Yurii Sheliazhenko en voert een illegale huiszoeking en inbeslagname uit. Men vindt niets strafbaars maar neemt toch zijn telefoon, zijn computer en enkele documenten van de Oekraïense Pacifistische Beweging mee. 
 • 3 augustus 2023: World BEYOND War lanceert een petitie die gericht is aan de Oekraïense regering met de titel "Tell the Ukrainian Government to Drop Prosecution of Peace Activist Yurii Sheliazhenko".
 • 4 augustus 2023: Het Internationaal Bureau voor de Vrede (IPB) kondigt aan dat het haar voornemen is om drie opmerkelijke organisaties met een focus op het recht op gewetensbezwaar te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2024: de Russische Beweging van Gewetensbezwaarden, de Oekraïense Pacifistische Beweging en de Wit-Russische organisatie "Ons Huis".
 • 4 augustus 2023: EBCO, WRI, IFOR en Connection e.V. publiceren een gezamenlijk persbericht in het kader van de #ObjectWarCampaign, getiteld "Oekraïne: Pacifisme is geen misdaad in democratische staten! Laat de aanklacht tegen Yurii Sheliazhenko vallen, #FreePeaceSpeech". 
 • 4 augustus 2023: IPB publiceert een persbericht met de titel "Gerechtigheid voor Yurii Sheliazhenko".
 • 5 augustus 2023: EBCO-voorzitter ontmoet Yurii Sheliazhenko en zijn advocate Svitlana Novytska tijdens haar waarnemingsmissie voor mensenrechten in Kiev.
 • 7-8-9 augustus 2023: Yurii Sheliazhenko wordt opgeroepen voor ondervraging. 
 • 7 augustus 2023: EBCO-voorzitter ontmoet de senior onderzoeker van de onderzoeksafdeling van de veiligheidsdienst van Oekraïne, maar zij mag volgens de Oekraïense wet het verhoor niet bijwonen.
 • 7 augustus 2023: EBCO publiceert een Video Interview met Yurii Sheliazhenko in Kiev.
 • 8 augustus 2023: De senior onderzoeker van de onderzoeksafdeling van de veiligheidsdienst van Oekraïne dient met instemming van de officier van justitie van het parket van de stad Kiev een verzoek in bij de rechtbank voor een 24-uurs huisarrest gedurende 60 dagen van Yurii Sheliazhenko, als ‘preventieve maatregel’.
 • 15 augustus 2023: De onderzoeksrechter van de arrondissementsrechtbank Solomyanskyi van Kiev voldoet in een openbare rechtszitting gedeeltelijk aan het verzoek en beveelt om Yurii Sheliazhenko onder huisarrest te plaatsen, waarbij het hem verboden wordt om zijn woonplaats te verlaten in de tijdsperiode van 22.00 uur tot 6.00 uur de volgende dag tot en met 11.10.2023, met uitzondering van de noodzaak om deze woning te verlaten tijdens een luchtaanval en bij de noodzaak van medische noodhulp. Hij legt Yurii Sheliazhenko ook tot en met 11 oktober 2023 de volgende verplichtingen op: zich op elk verzoek melden bij de onderzoeker, openbare aanklager, onderzoeksrechter, rechtbank; zijn paspoort(en) voor reizen naar het buitenland en andere documenten die het recht geven Oekraïne te verlaten en binnen te komen (indien dergelijke documenten beschikbaar zijn) deponeren bij de relevante overheidsinstanties; de onderzoeker, openbare aanklager of rechtbank op de hoogte stellen van een verandering van woonplaats en/of werk; zich onthouden van communicatie met personen die door de onderzoeker als getuigen zijn geïdentificeerd. Medewerkers van de nationale politie hebben het recht om ter controle van zijn gedrag zijn huis te betreden om mondelinge of schriftelijke uitleg te vragen over zaken die verband houden met het nakomen van zijn verplichtingen. De beslissing wordt onmiddellijk ten uitvoer gelegd en er kan binnen 5 dagen rechtstreeks beroep tegen worden aangetekend bij het Hof van Beroep in Kiev.

#ObjectWarCampaign: Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne: Bescherming en asiel voor deserteurs en dienstweigeraars.

Donaties aan #ObjectWarCampaign kunnen worden overgemaakt aan Connection e.V., IBAN: DE47 5055 0020 0006 0853 77.

 

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!